04
04 2022
610

Catalogul mijloacelor fixe pentru instituțiile bugetare

Autoritățile intenționează să stabilească un catalog separat al mijloacelor fixe, ce urmează a fi utilizat doar de autorităţile/instituţiile bugetare (publice) în scopuri de raportare financiară. Ministerul Finanțelor propune pentru consultări publice proiectul hotărârii Executivului cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului, iar una dintre modificări vizează ajustarea Catalogului mijloacelor fixe, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.941/2020.
 
Scopul intervenției este eliminarea din textul Hotărârii prenotate a prevederilor ce țin de modul de recunoaștere a mijloacelor fixe de către autoritățile/instituțiile bugetare (publice), de stabilire a duratei de funcționare utilă a mijloacelor fixe de către entitățile bugetare,
Detalii
17
03 2022
2715

Determinarea duratei de funcționare utilă a mijloacelor fixe la data tranziției

Începând cu perioada fiscală 2021, aplicarea metodei de amortizare liniară este obligatorie.
 
Conform pct. 45 din Regulamentul privind evidenţa şi calcularea amortizării mijloacelor fixe în scopuri fiscale (Regulament), aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 704/2019 (HG nr. 704/2019), pentru mijloacele fixe intrate la entitate până la finele perioadei fiscale precedente perioadei de tranziţie şi aflate în evidenţa acestora, la data tranziţiei se va stabili durata de funcţionare utilă rămasă, determinată ca diferenţa dintre durata determinată conform modului stabilit de Guvern şi numărul perioadelor fiscale în care a fost calculată amortizarea (în ani).


Detalii

17
11 2021
6156

Tranziția la noua metodă de amortizare. Răspunsuri la cinci întrebări frecvente

Care este unitatea de timp acceptată pentru determinarea duratei de funcționare utilă rămasă la data tranziției pentru companiile care au efectuat tranziția la noua metodă de calculare a mijloacelor fixe în scopuri fiscale în perioada 2018 – 2020?
 
În conformitate cu prevederile pct.45 din Regulamentul privind  evidenţa şi calcularea amortizării mijloacelor fixe în scopuri fiscale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.704/2019, pentru mijloacele fixe intrate la entitate până la finele perioadei fiscale precedente perioadei de tranziţie şi aflate în evidenţa acestora, la data tranziţiei se va stabili durata de funcţionare utilă rămasă, determinată ca diferenţa dintre durata determinată conform
Detalii