30
03 2020
561

Изменения в Приказ ТС №346-О

В пятницу, 27 марта, вступили в силу изменения в приложении №14 к Техническим правилам о порядке печати, использования и заполнения таможенной декларации, утвержденным Приказом Таможенной службы №346-О от 24.12.2009 г.

Документ, в частности, дополнен новым кодом:
190 Отчет о продаже товаров в магазине «duty free».

Соответствующие изменения внесены и в информационную систему «Asycuda World».
29
01 2020
631

Aplicarea TVA și accizelor la operațiunile în/din magazinele duty-free

Conform modificărilor aprobate în legislația fiscală în cadrul politicii fiscale pentru anul 2020, au survenit și unele schimbări în aplicarea TVA și accizelor la efectuarea operațiunilor în/din magazinele duty-free (în continuare – operațiuni).

Este de menționat că, aceste operațiuni includ următoarele tipuri de tranzacții:
plasarea mărfurilor în magazinele, barurile şi restaurantele duty-free conform legislației vamale;
– livrarea mărfurilor de pe teritoriul vamal al Republicii Moldova în magazinele, barurile şi restaurantele duty-free;
– comercializarea mărfurilor în magazinele, barurile şi restaurantele duty-free.

Detalii
31
12 2019
829

Acciza. Autoturisme, duty free, antrepozite și produse din tutun

Autoturismele de lux sunt calificate cele a căror valoare în vamă constituie 600 mii lei și mai mult,anterior valoarea acestora fiind stabilită la nivel de 1,5 mil. lei. Modificarea este prevăzută în Legea nr. 171 din 19 decembrie 2019 cu privire la modificarea unor acte legislative, ce se referă la politica fiscală și vamală pentru anul 2020.

Respectiv, se modifică și cota accizei suplimentare pentru autorismele de lux, care se va aplica proactiv în funcție de valoarea autovehiculului. Astfel, pentru cele cu valoarea între 600-700 mii lei, cota va constitui 2% aplicată la valoarea în vamă.
Detalii
30
12 2019
664

Sistemele de alimentare cu apă transmise gratuit autorităților publice vor fi scutite de TVA

De rând cu drumurile, reţelele şi substaţiile electrice, reţelele de gaz, instalaţiile pentru extragerea apelor subterane şi alte obiecte similare transferate gratuit autorităţilor publice (sau, în baza deciziei lor, întreprinderilor specializate care folosesc şi exploatează obiectele respective conform destinaţiei), vor fi scutite de TVA fără drept de deducere, începând cu anul viitor, și sistemele de alimentare cu apă și de canalizare și sistemele centralizate de alimentare cu energie termică. Prevederea este inclusă în Legea nr.171 cu privire la modificarea unor acte legislative ce vizează politica fiscală și vamală pentru anul 2020.
Detalii
09
09 2019
545

В Молдове запрещена беспошлинная продажа нефтепродуктов

С 6 сентября в Молдове аннулированы положения Налогового кодекса об освобождении от уплаты НДС и акцизов импорта нефтепродуктов с их дальнейшей реализацией в зоне таможенного контроля, которые предназначены для заправки при выезде из страны в пределах вместимости резервуаров транспортного средства. Соответствующие изменения в НК и ряд других законов были промульгированы президентом Молдовы и опубликованы в «Monitorul Oficial» в пятницу, 6 сентября 2019 г.

В частности, в новой редакции представлены п.910 ст.103 НК и п.21 ст.124 НК, которые позволяли продавать нефтепродукты в режиме duty-free, без уплаты НДС и акцизов.
Detalii
02
09 2019
595

Magazinele duty–free vor rămâne doar în Aeroport

Magazinele duty-free, situate la intrarea în Republica Moldova, precum și cele care deservesc corpul diplomatic, vor beneficia de facilități până la expirarea termenului de valabilitate al licenței de activitate, fără drept de prelungire. Guvernul a susținut în cadrul ședinței din 30 august amendamentul la proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative.

Acesta prevede că agenții economici care dețin licența pentru activitatea magazinelor duty-free amplasate în zona de intrare pe teritoriul Republicii Moldova și pentru activitatea magazinului duty-free pentru deservirea corpului diplomatic, al cărei termen de valabilitate nu expiră până la data de 1 ianuarie 2020,
Detalii
16
08 2019
906

Magazinele duty-free amplasate la intrare în Moldova, lipsite de facilități

Vineri, 16 august, Parlamentul a votat în a doua lectură modificările la Codul fiscal și Codul vamal, care anulează facilitățile vamale și fiscale pentru magazinele, barurile și restaurantele ce activează în regim duty-free și amplasate la intrarea pe teritoriul Moldovei și pe teritoriul necontrolat de către organele constituționale ale RM.

Proiectul, înaintat în calitate de inițiativă legislativă de un grup de deputați prevede că mărfurile străine livrate la magazinele, barurile şi restaurantele duty-free amplasate în zona intrării pe teritoriul RM, pe teritoriul RM sau pe teritoriul temporar necontrolat de către organele constituționale, pentru comercializare sunt plasate sub regimul vamal de import, cu perceperea drepturilor de import.
Detalii
11
07 2019
661

Aviz pozitiv. Guvernul a votat interzicerea benzinăriilor duty-free

Guvernul a avizat pozitiv inițiativa legislativă care se referă la abrogarea prevederilor ce permit comercializarea produselor petroliere fără plata TVA și accizelor în punctele de control vamal la ieșirea din țară. Reamintim că în Parlament au fost înregistrate două inițiative legislative în acest sens, iar Guvernul a recomandat comasarea acestora într-un singur proiect.

Prima inițiativă propune excluderea din Codul fiscal a prevederilor ce se referă la comercializarea produselor petroliere fără plata TVA și accizelor în zona de control vamal, destinate aprovizionării la ieșirea din țară.
Detalii
27
06 2019
514

Топлива duty-free не будет

Парламент Молдовы одобрил в первом чтении поправки, отменяющие законодательные положения о продаже нефтепродуктов в режиме беспошлинной торговли без уплаты НДС и акцизов в зоне таможенного контроля. Принятые депутатами поправки в Налоговый кодекс отменяют положения об освобождении от уплаты налогов импорта нефтепродуктов с их дальнейшей реализацией, которые предназначены для заправки при выезде из страны, в пределах вместимости резервуара транспортного средства. Эти положения позволяли открытие АЗС duty-free.

Авторы поправок отметили, что нигде в мире не существует такой практики, это стимулирует уклонение от уплаты налогов и нелояльную конкуренцию.
Detalii