26
07 2019
1245

Lista agenților economici obligați să utilizeze e-Factura, extinsă

Lista agenților economici obligați să utilizeze e-Factura a fost completată. Serviciul Fiscal de Stat a publicat în Monitorul Oficial de astăzi, 26 iulie curent, Ordinul nr. 306 din 23 iulie 2019.

Astfel, lista este completată cu încă 11 contribuabili, care, în baza Instrucțiunii privind modul de determinare și aprobare a listei contribuabililor obligați să utilizeze factura fiscală electronică, sunt pasibili de a fi incluși în lista respectivă.
Detalii
19
07 2019
1643

Decis: e-Factura în achizițiile publice se va utiliza din 1 iulie 2020

Parlamentul a votat astăzi în lectura a doua proiectul legii ce prevede extinderea termenului de utilizare a facturii fiscale în format electronic (e-Factura) în cadrul achizițiilor publice.

Reamintim că art. 117 alin.13 din redacția actuală a Codului fiscal prevede că agenții economici aveau obligația de emitere a facturii fiscale în format electronic pentru livrările impozabile cu TVA în cadrul achizițiilor publice începând cu 1 iulie 2019.
Detalii
15
07 2019
2776

e-Factura în cadrul achizițiilor publice. Totuși, 1 iulie 2020

Factura fiscală în format electronic (e-Factura) va fi utilizată începând cu 1 iulie 2020 și nu din 1 iulie curent, după cum prevede art. 117 alin.13 din redacția actuală a Codului Fiscal. Parlamentul a votat vineri, 12 iulie, în prima lectură proiectul de lege cu privire la modificarea Codului fiscal, ce prevede ca acest termen să fie extins cu un an.

Astfel, obligația de emitere a facturii fiscale în format electronic pentru livrările impozabile cu TVA în cadrul achizițiilor publice va surveni la 1 iulie 2020. Necesitatea acestei modificări rezultă din faptul că sistemele contabile ale entităților încă nu au fost ajustate la noul document.
Detalii
04
07 2019
1218

e-Factura în cazul livrărilor efectuate între instituțiile publice

Instituția publică realizează livrări scutite de TVA către alte autorități și instituții publice. Conform procedurilor, contractele cu beneficiari sunt înregistrate în cadrul achizițiilor publice. Ținând cont de normele de instituite în art. 117 din Codul fiscal, începând cu 1 iulie avem obligația ca aferent livrărilor efectuate să emitem factura fiscală electronică (e-Factura)?

Detalii
03
07 2019
2125

e-Factura în achizițiile publice: 1 iulie 2019 sau 1 iulie 2020?

La 1 iulie curent a intrat în vigoare prevederea ce se referă la obligația emiterii facturii fiscale electronice pentru livrările impozabile cu TVA în cadrul achizițiilor publice.

În același timp, în Parlament este înregistrat un proiect de lege de modificare a Codului fiscal, prin care se propune, prin derogare de la prevederile art. 56 alin 2 din Legea cu privire la actele normative, ca acest termen să fie extins cu un an, adică până la 1 iulie 2020. Astfel, se preconizează modificarea art.117 alin. 13 din CF, care prevede că această obligație survine începând cu 1 iulie 2019.
Detalii
01
07 2019
400

Cinci cursuri de instruire privind utilizarea serviciilor fiscale electronice

Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe (CTIF) invită persoanele juridice interesate să se înscrie la unul din cele cinci cursuri de instruire privind utilizarea serviciilor fiscale electronice, pe care CTIF le va desfășura în luna iulie. Patru cursuri cu tema Utilizarea sistemului informațional automatizat e-Factura (4 ore) vor avea loc la 5, 9 și 19 iulie, în limba română, și la 26 iulie — în limba rusă, iar al cincilea curs, cu genericul Serviciile fiscale electronice (6 ore), în limba română, se va desfășura la 18 iulie.
Detalii
20
06 2019
400

5. (28.15.73) Are obligația agentul economic de eliberare a facturii fiscale electronice (e–Factura) pentru livrarea bunurilor/serviciilor impozabile cu TVA efectuate în cadrul achizițiilor publice, în cazul când contractul de achiziții publice a fost încheiat până la data de 01 iulie 2019?

Conform prevederilor art. 117 alin. (12) din Codul fiscal, începînd cu 1 iulie 2019, la efectuarea livrării impozabile în cadrul achiziţiilor publice pe teritoriul ţării, subiectul impozabil este obligat să prezinte cumpărătorului (beneficiarului) pentru livrarea respectivă factura fiscală electronică (e-factura).
Detalii
20
06 2019
344

3. (28.15.75) Apare obligația emiterii facturii fiscale electronice (e–Factura) de către subiectul impozabil cu TVA în cazul livrării de mărfuri/servicii scutite de TVA fără drept de deducere în cadrul achizițiilor publice?

Conform prevederilor art. 117 alin. (12) din Codul fiscal, începînd cu 1 iulie 2019, la efectuarea livrării impozabile în cadrul achiziţiilor publice pe teritoriul ţării, subiectul impozabil este obligat să prezinte cumpărătorului (beneficiarului) pentru livrarea respectivă factura fiscală electronică (e-factura).
Detalii