16
01 2018
903

Curtea de Conturi: auditul e-Transformării

Curtea de Conturi a audiat progresele, impedimentele și riscurile înregistrate în cadrul implementării Proiectului „e-Transformare a Guvernării”, iar raportul misiunii de audit este publicat în Monitorul Oficial din 12 ianuarie 2018.
Detalii
25
04 2016
1185

Un nou pas în realizarea e-Transformării guvernării

Circuitul documentelor și înregistrărilor în cadrul administrației publice centrale de specialitate (ministerelor) va fi efectuat în curând în format electronic. În acest scop Guvernul prevede instituirea Sistemului informațional de gestiune electronică a documentelor și înregistrărilor, SIGEDIA.
Detalii
13
09 2014
1264

Agenda de e-Transformare a Moldovei prezentată la conferința “Inspection Reform” din Marea Britanie

În perioada 9-11 septembrie, Centrul de Guvernare Electronică, în persoana directorului Stela Mocan, împreuna cu Ion Gumene, șef Direcția coordonarea politicilor și planificare strategică, din cadrul Cancelariei de Stat, a participat activ la cea de-a doua ediție a conferinței “Inspection Reform: Breaking Down Barriers to Trade and Investment”, desfășurată în Londra, Marea Britanie.
Detalii
14
07 2014
1820

Prioritățile UE privind tranziția la economia cunoașterii, promovată prin Agenda de e-Transformare a Republicii Moldova

Economia globală contemporană se află într-o etapă de tranziție către o economie a cunoașterii. Într-un așa moment, de schimbare a regulilor economice, nu poate fi nicidecum ignorat rolul tehnologiilor informaționale care accelerează și facilitează transferul de cunoștințe și utilizarea, în general, a datelor.
Detalii