05
02 2019
323

Ajutorul de stat: corectarea eșecurilor pieței și consolidarea economiei naționale

În anul 2017, de ajutor de stat au beneficiat 2 301 persoane juridice și fizice care desfășoară activitate economică. Valoarea acestuia a atins 827 078 mii lei, ceea ce constituie 0,55% din PIB.

Datele sunt indicate în Raportul privind ajutoarele de stat acordate în Republica Moldova pentru anul 2017, publicat de Consiliul Concurenței.

În Raport este menționat că valoarea ajutorului de stat în anul de referință s-a micșorat semnificativ față de anul 2016 (cu 75,29%) și 2015 (cu 86,61%).
Detalii
13
09 2018
549

MEI: Creditarea economiei rămâne dificilă

În ultima Notă informativă a Ministerului Economiei și Infrastructurii privind evoluția social-economică a Republicii Moldova se constată, că creditarea economiei rămâne anemică, chiar dacă ratele dobânzilor la credite, începând cu anul 2016, s-au diminuat esenţial. Oricum, accesul agenților economici și a consumatorilor la surse de finanțare este încă dificil.

Astfel, la situaţia din 31 iulie 2018, soldul creditelor în economie a constituit 37,7 mld. lei şi a fost mai mic decât nivelul înregistrat la sfârșitul lunii iulie 2017 cu 2,3%.
Detalii
11
07 2018
521

Energia din surse regenerabile: 17% din consumul brut până în anul 2020

Guvernul a aprobat Regulamentul privind desfășurarea licitațiilor pentru oferirea statutului de producător eligibil, care va crea cadrul juridic necesar implementării schemei de suport introduse de Legea cu privire la promovarea utilizării energiei din surse regenerabile și anume a prețurilor fixe oferite pentru energia electrică generată de instalațiile de valorificare a potențialului regenerabil.

Regulamentul are ca scop stabilirea unor proceduri, condiții și criterii obiective, transparente şi nediscriminatorii ce urmează a fi aplicate la organizarea licitațiilor pentru oferirea statutului de producător eligibil în procesul obținerii energiei din surse regenerabile.
Detalii
03
10 2017
732

Încă 39 de proiecte vor fi finanţate în cadrul Programului PARE 1+1

Pentru finanţarea lor vor fi alocate 7,8 mil. lei. Potrivit directorul general al Organizației pentru dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici și medii (ODIMM), Iulia Iabanji, din numărul total al proiectelor pentru care au fost oferite granturi, 21 de întreprinderi sunt la etapa de extindere sau dezvoltare, iar 18 proiecte sunt start-upuri.
Detalii
27
04 2016
935

Problema salariilor ”în plic” și ”muncii la negru” afectează economia națională

Comisia națională pentru consultări și negocieri colective, condusă de viceprim-ministrul, ministrul Economiei, Octavian Calmîc, a analizat în cadrul ședinței de ieri realizarea planului de acțiuni privind minimizarea practicii de achitare a salariilor ”în plic” și ”muncii la negru”, precum și transpunerea Directivelor UE, vizate în Capitolul IV al Acordului de Asociere UE-RM, în legislația națională.
Detalii
19
02 2016
880

Suedia va susține Republica Moldova în procesul de modernizare a economiei naționale

Dezvoltarea relațiilor comercial-economice dintre Republica Moldova și Suedia, realizarea unor noi proiecte în domeniul energetic, dezvoltarea comerțului, precum și alte sectoare au fost discutate la 18 februarie de viceprim-ministrul, ministrul Economiei, Octavian Calmâc, în cadrul unei întrevederi de lucru cu Signe Burgstaller, ambasadorul Regatului Suediei în țara noastră.
Detalii
12
02 2016
779

Camera de Comerț și Industrie este un pilon important pentru cultivarea antreprenoriatului inovativ

Facilitarea procesului de inovare antreprenorială, transferul tehnologic și implicarea activă în stabilirea parteneriatelor dintre întreprinderi, instituții de cercetare-dezvoltare, instituții financiare reprezintă una dintre prioritățile Camerei de Comerț și Industrie, stabilite pentru anul 2016, a menționat Valeriu Lazăr, președintele CCI, la deschiderea Forumului Consolidarea Triunghiului Cunoașterii în Republica Moldova.
Detalii