23
04 2021
94

Economia incluzivă: scenariul de bază și cel alternativ

Până în anul 2030 este preconizată o creștere accelerată a investițiilor publice cu  67%  în scenariul de bază, iar în scenariul alternativ, în termeni reali, creșterea acestora ar putea fi de 3,7 ori. De asemenea, cu efortul sectorului public și privat,  autoritățile planifică intensificarea creșterii economice pe termen scurt, dar și în majorarea substanțială, de aproape 2 ori, a stocului de capital productiv.
 
Proiectul hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Strategiei pentru o economie incluzivă, durabilă și digitală până în anul 2030  a fost inclus pe agenda ședinței secretarilor generali.


Detalii

07
04 2021
163

Digitalizarea economiei necesită modificări în 30 de legi

Comisia parlamentară economie, buget și finanțe a organizat audieri publice pe marginea pachetului de amendamente legislative pentru digitalizarea economiei. La eveniment au participat autorii documentului – Ministerul Economiei și Infrastructurii în comun cu reprezentanții Consiliului Economic pe lângă Prim-ministrul RM, autoritățile publice responsabile de domeniile de reglementare vizate în proiect, reprezentanți ai comunității de afaceri și deputați din Parlament.
 
În cadrul evenimentului au fost prezentate raționamentele necesității urgentării procesului de digitalizare a interacțiunilor dintre Guvern, Cetățean și Business, precum și soluții de ajustare corespunzătoare a cadrului legal existent. Astfel, autorii proiectului propun ajustări la 30 de legi, care să elimine o serie de restricții și impedimente.


Detalii

05
02 2019
416

Ajutorul de stat: corectarea eșecurilor pieței și consolidarea economiei naționale

În anul 2017, de ajutor de stat au beneficiat 2 301 persoane juridice și fizice care desfășoară activitate economică. Valoarea acestuia a atins 827 078 mii lei, ceea ce constituie 0,55% din PIB.

Datele sunt indicate în Raportul privind ajutoarele de stat acordate în Republica Moldova pentru anul 2017, publicat de Consiliul Concurenței.

În Raport este menționat că valoarea ajutorului de stat în anul de referință s-a micșorat semnificativ față de anul 2016 (cu 75,29%) și 2015 (cu 86,61%).
Detalii
13
09 2018
650

MEI: Creditarea economiei rămâne dificilă

În ultima Notă informativă a Ministerului Economiei și Infrastructurii privind evoluția social-economică a Republicii Moldova se constată, că creditarea economiei rămâne anemică, chiar dacă ratele dobânzilor la credite, începând cu anul 2016, s-au diminuat esenţial. Oricum, accesul agenților economici și a consumatorilor la surse de finanțare este încă dificil.

Astfel, la situaţia din 31 iulie 2018, soldul creditelor în economie a constituit 37,7 mld. lei şi a fost mai mic decât nivelul înregistrat la sfârșitul lunii iulie 2017 cu 2,3%.
Detalii
11
07 2018
666

Energia din surse regenerabile: 17% din consumul brut până în anul 2020

Guvernul a aprobat Regulamentul privind desfășurarea licitațiilor pentru oferirea statutului de producător eligibil, care va crea cadrul juridic necesar implementării schemei de suport introduse de Legea cu privire la promovarea utilizării energiei din surse regenerabile și anume a prețurilor fixe oferite pentru energia electrică generată de instalațiile de valorificare a potențialului regenerabil.

Regulamentul are ca scop stabilirea unor proceduri, condiții și criterii obiective, transparente şi nediscriminatorii ce urmează a fi aplicate la organizarea licitațiilor pentru oferirea statutului de producător eligibil în procesul obținerii energiei din surse regenerabile.
Detalii
03
10 2017
812

Încă 39 de proiecte vor fi finanţate în cadrul Programului PARE 1+1

Pentru finanţarea lor vor fi alocate 7,8 mil. lei. Potrivit directorul general al Organizației pentru dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici și medii (ODIMM), Iulia Iabanji, din numărul total al proiectelor pentru care au fost oferite granturi, 21 de întreprinderi sunt la etapa de extindere sau dezvoltare, iar 18 proiecte sunt start-upuri.
Detalii
27
04 2016
1030

Problema salariilor ”în plic” și ”muncii la negru” afectează economia națională

Comisia națională pentru consultări și negocieri colective, condusă de viceprim-ministrul, ministrul Economiei, Octavian Calmîc, a analizat în cadrul ședinței de ieri realizarea planului de acțiuni privind minimizarea practicii de achitare a salariilor ”în plic” și ”muncii la negru”, precum și transpunerea Directivelor UE, vizate în Capitolul IV al Acordului de Asociere UE-RM, în legislația națională.
Detalii