08
12 2021
321

Modul de administrare de către SFS a bunurilor confiscate, sechestrate, a corpurilor delicte etc.

Ministerul Finanțelor comunică despre inițierea procesului de elaborare a proiectului hotărârii de Guvern  privind aprobarea Regulamentului cu privire la modul de administrare de către Serviciul Fiscal de Stat a bunurilor confiscate, a bunurilor fără stăpân, a bunurilor sechestrate perisabile sau cu termen de păstrare limitat, a corpurilor delicte, a bunurilor abandonate în favoarea statului, a bunurilor trecute în proprietatea statului cu drept de succesiune şi a comorilor.
 
 
Propunerile și sugestiile pot fi înaintate până la 10 decembrie 2021. Persoana responsabilă: Danu Victoria (Inspector principal, Direcția generală expertiză juridică, SFS), telefon 022 82 33 67 Email:  victoria.danu@sfs.md.
17
06 2021
478

Îmbunătățirea aplicării corecte a prevederilor SNC

Până la data de 29 iunie 2021 Ministerul Finanțelor este în așteptarea propunerilor și comentariilor necesare pentru elaborarea proiectului ordinului autorității ,,Pentru modificarea Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 119/2013 privind aprobarea Planului general de conturi contabile”.
 
Necesitatea intervenției este generată de ajustarea unor conturi contabile care urmează să  îmbunătățească aplicarea corectă a prevederilor Standardelor Naționale de Contabilitate.
 
Propunerile pot fi expediate în adresa  persoanei responsabile pentru elaborarea proiectului: Ala Vizir (consultant principal, Secția politici contabile și audit), număr telefon 022 26 27 60email: ala.vizir@mf.gov.md.

Detalii
11
11 2020
1010

Propunem modificări la Regulamentul  privind  evidenţa şi calcularea amortizării mijloacelor fixe în scopuri fiscale

Până la data de 18 noiembrie 2020, Ministerul Finanțelor este în așteptarea propunerilor, sugestiilor și opiniilor persoanelor interesate asupra Regulamentului  privind  evidenţa şi calcularea amortizării mijloacelor fixe în scopuri fiscale aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 704/2019.  Astăzi, 11 noiembrie, autoritatea a anunțat inițierea procesului de elaborare a proiectului de modificare a Regulamentului prenotat. Propunerile și sugestiile pot fi prezentate la adresa electronică iulia.turcan@mf.gov.md.
Amintim, obiectivul  Regulamentului constă în descrierea metodologiei de evidenţă şi calculare a amortizării mijloacelor fixe în scopuri fiscale, a modalității de determinare a sumelor aferente cheltuielilor pentru reparație permise la deducere, precum și a modului de determinare a rezultatului fiscal în cazul ieșirii mijloacelor fixe de la entitate.
21
10 2020
680

Participăm la elaborarea proiectelor legilor FAOAM și BASS pentru anul 2021

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale anunță inițierea procesului de elaborarea a proiectelor Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anul 2021 și a Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2021.
 
Propunerile pot fi expediate în adresa MSMPS, Secția planificare asigurări sociale și medicale, la adresa de e-mail: lilia.gantea@msmps.gov.md până la data de 30 octombrie 2020.

Detalii
16
04 2019
927

Ministerul Finanțelor dorește asigurarea calității actelor normative

Ministerul Finanțelor, în conformitate cu art.9 din Legea nr.239/2008 privind transparența în procesul decizional, anunță despre inițierea procesului de elaborare a două proiecte de hotărâri de Guvern.

Primul document ține de modificarea Hotărârii Guvernului nr.289/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind evidenţa şi calcularea uzurii mijloacelor fixe în scopuri fiscale”, al doilea este intitulat „Cu privire la aprobarea Catalogului mijloacelor fixe”.
Detalii
14
05 2018
1005

Ministerul Finanțelor selectează experţi

Ministerul Finanțelor inițiază procedura de selectare a participanților pentru elaborarea Indicaţiilor metodice privind contabilitatea pentru persoanele fizice care practică activitatea profesională.

Persoanele selectate vor elabora proiectul nominalizat și îl vor prezenta Ministerului Finanțelor, cu participarea ulterioară la toate etapele de definitivare.

Părțile interesate trebuie să corespundă următoarelor criterii:
Detalii
15
11 2017
919

Ministerul finanţelor caută un expert

Ministerul Finanțelor anunță selectarea expertului care va elabora proiectul de modificare și completare a Planului general de conturi contabile, aprobat prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr.119 din 06.08.2013 și a Recomandărilor metodice privind aplicarea modificărilor și completărilor la Standardele Naționale de Contabilitate.
Detalii
21
07 2016
1276

Ministerul Finanţelor lansează procedura de selecţie a experţilor pentru elaborarea noului Cod fiscal

Ministerul Finanţelor informează că a fost iniţiat procesul elaborării noului Cod fiscal, care are drept scop eficientizarea şi sistematizarea legislaţiei fiscale, prin prisma armonizării legislaţiei fiscale naţionale, în partea ce ţine de TVA şi accize la prevederile legislaţiei Uniunii Europene, în conformitate cu calendarul stabilit în Acordul de Asociere RM-UE.
Detalii
22
03 2016
1032

Ministerul Finanţelor anunţă despre iniţierea procesului de elaborare a Cadrului bugetar pe termen mediu pe anii 2017-2019

Prin prezenta, Ministerul Finanţelor aduce la cunoştinţă că modificările şi completările la legislaţie ce rezultă din politica bugetar-fiscală şi vamală, precum şi administrării fiscale pe anul 2016, au fost aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.287 din 12 martie 2016 (aici) şi prezentate Parlamentului spre examinare şi adoptare.
Detalii