16
04 2019
511

Ministerul Finanțelor dorește asigurarea calității actelor normative

Ministerul Finanțelor, în conformitate cu art.9 din Legea nr.239/2008 privind transparența în procesul decizional, anunță despre inițierea procesului de elaborare a două proiecte de hotărâri de Guvern.

Primul document ține de modificarea Hotărârii Guvernului nr.289/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind evidenţa şi calcularea uzurii mijloacelor fixe în scopuri fiscale”, al doilea este intitulat „Cu privire la aprobarea Catalogului mijloacelor fixe”.
Detalii
14
05 2018
582

Ministerul Finanțelor selectează experţi

Ministerul Finanțelor inițiază procedura de selectare a participanților pentru elaborarea Indicaţiilor metodice privind contabilitatea pentru persoanele fizice care practică activitatea profesională.

Persoanele selectate vor elabora proiectul nominalizat și îl vor prezenta Ministerului Finanțelor, cu participarea ulterioară la toate etapele de definitivare.

Părțile interesate trebuie să corespundă următoarelor criterii:
Detalii
15
11 2017
546

Ministerul finanţelor caută un expert

Ministerul Finanțelor anunță selectarea expertului care va elabora proiectul de modificare și completare a Planului general de conturi contabile, aprobat prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr.119 din 06.08.2013 și a Recomandărilor metodice privind aplicarea modificărilor și completărilor la Standardele Naționale de Contabilitate.
Detalii
21
07 2016
962

Ministerul Finanţelor lansează procedura de selecţie a experţilor pentru elaborarea noului Cod fiscal

Ministerul Finanţelor informează că a fost iniţiat procesul elaborării noului Cod fiscal, care are drept scop eficientizarea şi sistematizarea legislaţiei fiscale, prin prisma armonizării legislaţiei fiscale naţionale, în partea ce ţine de TVA şi accize la prevederile legislaţiei Uniunii Europene, în conformitate cu calendarul stabilit în Acordul de Asociere RM-UE.
Detalii
22
03 2016
733

Ministerul Finanţelor anunţă despre iniţierea procesului de elaborare a Cadrului bugetar pe termen mediu pe anii 2017-2019

Prin prezenta, Ministerul Finanţelor aduce la cunoştinţă că modificările şi completările la legislaţie ce rezultă din politica bugetar-fiscală şi vamală, precum şi administrării fiscale pe anul 2016, au fost aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.287 din 12 martie 2016 (aici) şi prezentate Parlamentului spre examinare şi adoptare.
Detalii
10
11 2015
981

Planul Urbanistic al oraşului Chişinău va fi reactualizat

Primăria municipiului Chişinău a iniţiat procedura de elaborare a proiectului privind reactualizarea Planului Urbanistic General al oraşului Chişinău şi Planului de Amenajare a Teritoriului municipiului Chişinău. Proiectul de decizie în acest sens va fi înaintat spre examinare Consiliului municipal Chişinău.
Detalii
03
04 2015
766

Ministerul Mediului anunţă concurs pentru elaborarea şi crearea emblemei

Ministerul Mediului intenţionează să creeze propriul logotip şi a anunţat un concurs pentru elaborarea şi crearea acestuia.

Proiectele se acceptă până pe 11 mai, câştigătorii vor fi premiaţi cu diplomă specială şi 5000 de lei. Totodată, toate drepturile de folosire a logotipurilor prezentate la concurs vor fi transmise Ministerului.
Detalii