01
09 2022
1246

Noua procedură de eliberare a formularelor tipizate de documente primare cu regim special

Începând cu data de 29 august 2022, au intrat în vigoare  modificările la procedura de eliberare a formularelor tipizate de documente primare cu regim special. Acestea au fost operate în Hotărârea Guvernului nr. 294/1998 cu privire la executarea Decretului Președintelui Republicii Moldova nr. 406-II din 23 decembrie 1997 prin Hotărârea Guvernului nr. 560 din 27 iulie 2022 cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului.
 
Una din cele mai esențiale modificări operate este că, începînd cu 29 august curent, Serviciul Fiscal de Stat nu va mai elibera facturi fiscale  entităților care corespund prevederilor art. 187 alin. (21) din Codul fiscal, și anume:


Detalii

01
08 2022
521

Simplificarea procedurii de tipărire a formularelor tipizate de documente primare cu regim special

Procedura de eliberare/tipărire a formularelor tipizate de documente primare cu regim special va fi simplificată, astfel încât persoanele care sunt obligate să utilizeze metodele automatizate de raportare electronică1 să poată tipări individual formularele tipizate pe hârtie fără însemne de protecție, iar facturile fiscale vor fi tipărite în modul stabilit de Ministerul Finanțelor.
 
În cadrul ședinței din 27 iulie Executivul a aprobat proiectul hotărârii cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului,  scopul căreia este ajustarea prevederilor actelor normative în vigoare, urmare a modificărilor operate în Codul fiscal și alte acte normative, prin Legea nr. 171/2019  fiind stabilit regimul simplificat pentru persoanele fizice care colectează
Detalii
24
05 2021
735

Cu un act permisiv mai puțin

Din lista actelor permisive care se încadrează în categoria certificatelor este exclusă autorizația de electrician pentru amenajarea instalațiilor noi şi reconstruite la practicarea activităţii de întreprinzător, care se elibera de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, gratuit, pe un termen de 3 ani.
 
 În Monitorul Oficial din 21 mai curent a fost publicată Legea nr. 63 din 22 aprilie 2021 pentru modificarea unor acte normative, ce are ca scop eliminarea lacunelor de reglementare identificate în procesul de implementare a cadrului normativ în partea ce ține de procedura de eliberare, prelungire, reperfectare, suspendare și reluare a valabilității sau retragerii autorizațiilor în sectoarele energeticii,
Detalii
22
04 2021
2092

Factura fiscală. Întrebări și răspunsuri

Conform art.117 alin.(1) din Codul fiscal, subiectul impozabil care efectuează o livrare impozabilă pe teritoriul ţării este obligat să prezinte cumpărătorului (beneficiarului) factura fiscală pe livrarea în cauză. Prezentarea facturii fiscale se efectuează la momentul apariţiei obligaţiei fiscale, stabilit prin art.108, cu excepţia cazurilor prevăzute de CF. Pentru livrările impozitate1 conform art.104 lit.a), eliberarea facturii fiscale nu este obligatorie. 
 
La moment pe teritoriul RM sunt în circulație 3 tipuri de facturi fiscale cu aceeași forță juridică, obligații/drepturi privind TVA:


Detalii

02
11 2020
1357

Eliberarea facturii fiscale în cazul în care beneficiarul nu acceptă lucrările

SRL X a încheiat cu SRL Y un contract în baza căruia Y urmează să efectueze lucrări de construcție-montaj a acoperișurilor la un complex format din 7 blocuri. Conform contractului, acoperișul urmează a fi montat în 3 etape, iar după fiecare etapă între părți se întocmește procesul-verbal de predare-primire a serviciilor, cu achitarea serviciilor efectuate la fiecare etapă finisată. În termen de 2 zile de la întocmirea procesului-verbal, beneficiarul urmează să prezinte acceptul referitor la servicii. Când urmează a fi eliberată factura fiscală, dacă beneficiarul nu acceptă lucrările anumitei etape? 

Detalii
21
07 2020
2125

Data eliberării facturii fiscale în SIA „e-Factura”

În cadrul versiunii anterioare a sistemului „e-Factura”, facturile fiscale (FF) erau semnate în mod obligatoriu de către două persoane responsabile ale furnizorului sau de către o singură persoană cu aplicarea a două semnături electronice. Drept urmare, FF trecea prin statutul „Aplicată prima semnătură”, apoi „Aplicată a doua semnătură”. La aplicarea primei semnături electronice, FF i se atribuia seria și numărul, iar la aplicarea celei de-a doua semnături electronice se plasa de către sistem, în mod automat, data eliberării FF, care era egală cu data semnării nemijlocite.

Detalii
15
11 2019
954

Fluxul numerarului în Republica Moldova

În primele 9 luni ale anului curent, suma încasărilor în numerar în sistemul bancar a constituit 90191 mil. lei, în creștere cu 7,4% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, comunică Banca Națională a Moldovei.

Potrivit datelor, majorări s-au produs pentru următoarele tipuri de încasări:
• de la întreprinderile care prestează alte servicii – cu 15,3%;
• din vânzarea valutei străine persoanelor fizice – cu 12,2%;
• de la comercializarea mărfurilor de consum, indiferent de canalul de desfacere – cu 8,5%;
Detalii
06
12 2017
4581

Gata cu cozile la CNAS

Casa Naţională de Asigurări Sociale anunţă că începând cu 1 decembrie curent, prin intermediul subdiviziunilor sale teritoriale, va elibera clienţilor instituţiei mai multe tipuri de certificate/extrase din contul persoanei asigurate.
Detalii
27
06 2016
2303

Despre eliberarea greșită a facturii fiscale și procedura emiterii altei

În cazul în care, la efectuarea unei livrări impozabile cu T.V.A. a fost eliberată greșit „Factură fiscală”, care va fi procedura emiterii altei, cu date corecte. Cum ar fi posibil de a reflecta această operațiune in Declarația privind T.V.A., și poate cumpărătorul exercita dreptul la trecerea în cont a T.V.A.?

Pentru livrările impozabile, în cazul retragerii facturii fiscale eliberate cu erori, factura fiscală corectată se va elibera cu reflectarea datei livrării și datei eliberării de facto a acesteia, cu
Detalii