03
11 2016
1008

Iuri Cicibaba: „Sperăm că peste 2-3 ani sistemul de achiziții publice din Moldova va deveni mai eficient”

Republica Moldova și-a asumat, prin semnarea Acordului de Asociere cu UE, să reformeze sistemul național de achiziții publice.

În 2015 a fost adoptată o lege nouă a achizițiilor publice, iar din 2016 — inițiat un amplu proces de reformare a sistemului procurărilor din banii publici, ce presupune transparentizarea procedurilor de achiziții, eliminarea corupției, promovarea responsabilității autorităților contractate și a membrilor grupurilor de lucru pentru achiziții publice.
Detalii