21
12 2016
622

ANRE a respins cererea de majorare a prețului la energia electrică cu 12,3% solicitată de Termoelectrica

Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a respins, în cadrul şedinţei publice, solicitarea societăţii pe acţiuni Termoelectrica de majorare a tarifului la producerea energiei electrice. Compania a solicitat creșterea prețului cu 12,3 la sută, pînă la 179,51 bani pentru un kilowatt-oră.
Detalii
15
11 2016
612

ANRE a modificat regulamentul privind calitatea serviciilor de transport a energiei electrice

Documentul prevede limitarea numărulului şi duratei sistărilor planificate de curent, chiar şi în cazul unor avarii. Operatorii sunt nemulţumiţi de modificări.

Durata întreruperilor programate de energie electrică a fost redusă de la 12 până la opt ore, în timpul unei zile. De asemenea, a fost micşorat şi numărul anual al sistărilor planificate.
Detalii
02
11 2016
1318

Ce cotă a TVA se aplică la livrarea energiei electrice, energiei termice și apei calde pentru bunurile imobiliare proprietate comună a condominiului?

În conformitate cu prevederile art. 104 lit. b) din CF, la livrarea energiei electrice, energiei termice și apei calde pentru bunurile imobiliare cu destinație locativă, indiferent de subiectul în a cărui gestiune se află aceste bunuri, se aplică TVA la cota zero.
Detalii
15
09 2016
1067

Privind aplicarea TVA la energia electrică procurată de la agentul economic aflat în regiunea din partea stîngă a Nistrului care nu are relații cu sistemul bugetar al Republicii Moldova

Poate beneficia entitatea de scutire de TVA la energia electrică procurată de la agentul economic aflat în regiunea din partea stîngă a Nistrului care nu are relații fiscale cu sistemul bugetar al Republicii Moldova?

Conform prevederilor stabilite la art. 4 alin. (6) din Legea pentru punerea în aplicare a titlului III din CF nr. 1417-XIII din 17 decembrie 1997, se scutesc de TVA livrările de energie electrică achiziţionată şi furnizată operatorului reţelei de transport şi de sistem
Detalii
14
09 2016
556

Privind regimul fiscal aplicabil pentru acordarea serviciilor de transport al energiei electrice la export

Ce cotă a TVA urmează a se aplica pentru serviciile de transport al energiei electrice acordate de către operatorul rețelei electrice de transport și de sistem?

Potrivit prevederilor stabilite la art. 104 lit. a) din CF, la cota zero a TVA se impozitează, mărfurile, serviciile pentru export şi toate tipurile de transporturi internaţionale de mărfuri (inclusiv de expediţie) şi pasageri, serviciile de transport internaţional al gazelor naturale, precum şi serviciile operatorului aerodrom (aeroport)
Detalii