09
04 2021
663

Puncte de reper pentru întocmirea Notei explicative la situațiile financiare consolidate

În Republica Moldova situațiile financiare consolidate vor fi întocmite conform SNC „Prezentarea situațiilor financiare consolidate” pentru perioadele de gestiune începând cu 1 ianuarie 2020, de aceea convențional se consideră că 1 ianuarie 2020 este data obținerii de către entitatea-mamă a controlului asupra entităților-fiice, respectiv, toate calculele sunt efectuate începând cu aceasta dată.
 
Din articolul „Conținutul și modul de întocmire a notei explicative la situațiile financiare consolidate” elaborat de Natalia Tonu și Valentina Paladi, publicat în ediția din aprilie a revistei „monitorul fiscal FISC.md”, veți afla că situația consolidată a modificărilor capitalului propriu și situația consolidată a fluxurilor de numerar au un caracter de recomandare și se întocmesc în funcție de necesitățile informaționale ale utilizatorilor.


Detalii

02
07 2019
2682

SNC „Prezentarea situațiilor financiare consolidate”, aprobat

Stabilirea componenţei, formatelor şi a modului de întocmire a situaţiilor financiare consolidate ce reglementează modul de întocmire şi prezentare a acestora de către entităţile-mamă (care aplică Standardele Naţionale de Contabilitate) sunt obiectivele Standardului Național de Contabilitate „Prezentarea situațiilor financiare consolidate”, aprobat prin Ordinul nr.93 din 7 iunie 2019 de Ministerul Finanțelor. Documentul a fost publicat în Monitorul Oficial pe data de 28 iunie curent.

Noul SNC prevede situațiile în care entitatea-mamă este obligată să întocmească situaţii financiare consolidate și care sunt exceptările de la această obligație, definește scopul şi reglementează componenţa situaţiilor financiare consolidate, stabilește regulile generale de întocmire a acestora.
Detalii