11
07 2014
2353

La începutul anului 2012, entitatea nefiind plătitoare de T.V.A., conform politicii de contabilitate, era stabilită cu regimul general de impozitare, întrucît corespundea art. 541 alin. (3) din CF, în vigoare la acea dată. Astfel, entitatea a calculat şi a achitat impozitul pe venit. Odată cu schimbările operate la data de 14.09.12 prin Legea nr. 178 din 11.07.2012, nefiind înregistrată în calitate de plătitor T.V.A., ea pierde dreptul de a aplica regimul general stabilit...?

...Prin urmare, întreprinderea a calculat şi a achitat impozit pe venit din activitatea operaţională în mărime de 3% începînd cu 14.09.2012, prezentînd două dări de seamă pentru perioada 2012: VEN 12 pentru perioada 01.01.2012-13.09.2012, precum şi IVAO pentru perioada 14.09.2012-31.12.2012. În legătură cu cele relatate şi ţinînd cont de prevederile Ordinului IFPS nr. 1983 din 01.10.2013, avea entitatea obligaţia să prezinte Declaraţia VEN 12 corectată pentru anul 2012?

Detalii
09
07 2014
2042

Victoria Belous: Răspunderea conducătorului sau a persoanelor responsabile ale entităţii pentru pierderea şi nerestabilirea în termen a evidenţei contabile

*Opinia autorului poate să nu corespundă poziției oficiale a SFS

Conform art. 7 alin. (2) al Legii contabilităţii, entitatea este obligată să ţină contabilitatea şi să întocmească rapoartele financiare în modul prevăzut de prezenta lege, de standardele de contabilitate, de planul de conturi contabile şi de alte acte normative, aprobate în conformitate cu art. 11 alin. (2) lit. a).
Detalii
06
11 2013
2491

În baza deciziei instanţei de judecată, entitatea urmează să achite foştilor lucrători spezele de judecată, precum şi să le compenseze prejudiciu moral. Sumele, care urmează a fi achitate, se consideră surse de venit impozabile şi entitatea urmează să calculeze contribuţii de asigurări sociale şi primelor de asigurări obligatorii de asistenţă medicală, sau nu?

Ţinem să reamintim că, formele de reparare de către angajator a prejudiciului cauzat salariatului, sunt expuse expres în alin. (2) art. 90 din Codul muncii nr. 154-XV din 28.03.2003, şi anume:
Detalii