18
02 2019
1378

Prezentarea declaraţiilor corectate: recuperarea sumelor achitate necuvenit la CNAS

În Monitorul Oficial al RM nr. 424-429 din 16.11.2018 a fost publicat Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări Sociale (CNAS) nr. 144–A din 30.10.18 prin care a fost aprobat Regulamentul cu privire la recuperarea sumelor achitate necuvenit sub formă de prestaţii de asigurări sociale ca urmare a prezentării declaraţiilor corectate (Regulament).

Regulamentul a fost elaborat și în scopul punerii în aplicare a prevederilor art. 56 Legii nr. 489 din 08.07.1999 privind sistemul public de asigurări sociale (Legea 489/1999).
Detalii
21
11 2018
14886

Noua lege a contabilității va fi pusă în aplicare din 1 ianuarie 2019

La 5 ianuarie 2018, în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 1-6 a fost publicată Legea contabilității și raportării financiare nr. 287 din 15 decembrie 2017 (în continuare — Legea nr.287). Aceasta stabilește cadrul normativ de bază, principiile și cerinţele generale şi mecanismul de reglementare în domeniul contabilităţii şi raportării financiare în Republica Moldova, termenul de punere în aplicare al căroar este 1 ianuarie 2019.

Prevederile Legii nr.287 se vor răsfrânge asupra următoarelor tipuri de entități:
a) persoanelor juridice care desfăşoară activitate de întreprinzător, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare;
Detalii
06
08 2018
547

Entitățile cu capital public vor putea contracta credite pe termen lung

Entitățile cu capital public vor putea contracta credite, în scopul reconstruirii entității, procurării bunurilor, introducerii proceselor tehnologice noi sau dezvoltării producerii, atât pe termen scurt, cât și pe termen lung.

În Monitorul Oficial din 3 august curent a fost publicată Hotărârea Guvernului privind modificarea Regulamentului cu privire la achiziționarea serviciilor financiare de către întreprinderile de stat/municipale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar public.
Detalii
20
04 2018
1945

Reforma în domeniul contabilității, raportării financiare și auditului

Realizările și perspectivele de dezvoltare ale contabilității și auditului în condițiile globalizării au fost abordate în cadrul unei conferinței științifice internaționale, organizate de Asociația Contabililor și Auditorilor Profesioniști din Republica Moldova.

La eveniment au participat reprezentanți ai Ministerului Finanțelor, Ministerului Educației, Culturii și Cercetării și Educației, Biroului Național de Statistică, ai mediului academic, experți în domeniul contabilității și auditului etc. La conferință au fost prezenți și oaspeți din România.
Detalii
14
07 2017
3281

Legea contabilităţii: prima lectură la Parlament

Proiectul legii contabilităţii, care îşi propune să transpună parţial Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind situaţiile financiare anuale, situaţiile financiare consolidate şi rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi, a fost prezentat Parlamentului în mod prioritar şi susţinut în prima lectură.

Confom Acordului de Asociere, Republica Moldova şi-a asumat angajamentul de a armoniza prevederile legislaţiei naţionale în ceea ce priveşte rapoartele financiare în conformitate cu prevederile Directivei. În momentul în care am început să elaborăm legea noastră, am observat că destul de multe prevederi ale legii corespund deja cu prevederile Directivei şi doar pe câteva componente au fost făcute modificări substanţiale, a anunţat Vice-ministrul Finanţelor, Veronica Vragaleva.
Detalii
09
06 2017
8838

Legea contabilităţii: proiect aprobat de Guvern

Guvernul a votat, în şedinţa din 8 iunie curent, proiectul Legii contabilităţii.

Noua Lege a contabilităţii se va aplica, comparativ cu cea în vigoare, și asupra reprezentanțelor permanente ale entităţilor nerezidente şi persoanelor fizice care desfăşoară activitate independentă.
Detalii
07
06 2017
3408

Veronica Vragaleva: Scopul Ministerului Finanțelor este să facă tranziția către noile reguli de contabilitate și audit pe înțelesul persoanelor interesate

Intensificarea eforturilor Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova în vederea modificării prevederilor legislaţiei ce ţine de contabilitate, auditul situaţiilor financiare și fiscalitate, în conformitate cu Acordul de Asociere între Republica Moldova şi Uniunea Europeană, trezeşte incertitudine în mediul de afaceri şi, în special, al contabililor.
Detalii
06
12 2016
4877

Ministerul Finanțelor a elaborat o nouă Lege a contabilității

Proiectul Legii сontabilității transpune cerințelele europene în domeniul financiar și contabil și aduce îmbunătățiri la cadrul legal în domeniu. Noua lege conține prevederi și cerințe clare în ceea ce privește documentele primare și registrele contabile, prevederi clare privind persoanele responsabile de ținerea contabilității și raportării financiare în cadrul entității, a persoanelor care vor semna documentele financiare și clarificări în ceea ce privește perioada de gestiune ale entităților pentru care perioada de gestiune diferă de anul calendaristic, în cazul reorganizării și lichidării entității.
Detalii