24
07 2020
217

Noi criterii pentru finanțarea proiectelor culturale desfășurate de ONG

Autoritățile propun modificarea modalității de finanțare din bugetul de stat a proiectelor culturale desfășurate de organizațiile necomerciale. Proiectul  de modificare a Hotărârii Guvernului nr.503/2019 a fost examinat în cadrul ședinței secretarilor generali din 23 iulie curent. Amintim că, anual, prin Legea bugetului de stat, Ministerului Educației, Culturii și Cercetării îi sunt repartizate mijloace financiare pentru organizarea concursului de proiecte culturale. Pentru anul curent în acest sens sunt planificate cinci mil. lei.
 
Documentul prevede că proiectele depuse pentru fiecare arie tematică în parte vor fi evaluate de câte trei membri din comisia de experți,
Detalii
02
01 2020
439

Evaluarea calității activității de audit intern în sectorul public

Evaluările interne ale auditorilor în sectorul public includ monitorizările continue și autoevaluările periodice. În Monitorul fiscal din 27 decembrie a fost publicată Hotărârea nr. 617 din 11 decembrie 2019 pentru aprobarea Regulamentului privind evaluarea calității activității de audit intern în sectorul public.

Astfel, monitorizarea continuă a activității de audit intern este parte integrantă a activității zilnice de supraveghere, verificare şi măsurare a activității de audit intern și se referă la conformitatea cu următoarele serii de SNAI:
Detalii
16
12 2019
578

Proiectul Listei evaluatorilor bunurilor sechestrate pentru anul 2020

În anul 2020, bunurile sechestrate de către Serviciul Fiscal de Stat vor fi evaluate de către 14 persoane juridice. Autoritatea fiscală propune spre consultare proiectul ordinului cu privire la aprobarea listei persoanelor competente în evaluarea bunurilor sechestrate. Documentul a fost elaborat în scopul executării prevederilor art.203 alin. 2 din Codul fiscal, ce prevede că evaluarea bunurilor sechestrate pentru comercializarea acestora se efectuează de către persoane fizice sau juridice competente incluse în lista aprobată anual de SFS.

Astfel, acest drept va fi oferit deținătorilor de licențe cu drept de efectuare a evaluării în anumite domenii.
Detalii
27
11 2019
373

Concursul pentru evaluatori, anunțat

Serviciul Fiscal de Stat, în conformitate cu prevederile art. 203 alin. (2) din Codul fiscal, anunţă pentru persoanele fizice și juridice competente certificate în domeniul evaluării concursul pentru aprobarea anuală a Listei persoanelor cu drept de evaluare a bunurilor sechestrate de către SFS.

Pentru participarea la concurs, persoanele interesate urmează să depună, până la 6 decembrie 2019, următoarele documente:
cererea de participare;
• certificatul de competență a evaluatorului;
• scrisoarea de intenție în care să fie indicate domeniile în care se dorește efectuarea evaluării bunurilor, specializarea evaluatorului, descrierea activităților de evaluare realizate anterior, alte informații la discreția solicitantului.
Detalii
26
09 2019
460

Controlul de stat asupra activității de întreprinzător va avea indicatori de performanță

Pentru anul 2020, autorităţile publice centrale cu competenţe în domeniul de control și organele de control subordonate direct Guvernului vor asigura elaborarea și aprobarea obiectivelor și valorilor-țintă ale indicatorilor de performanță pentru organele din subordine și, respectiv, pentru propria activitate, conform Metodologiei de stabilire a obiectivelor şi indicatorilor de performanţă a organelor de control de stat asupra activității de întreprinzător.

Proiectul hotărârii cu privire la aprobarea Metodologiei de stabilire a obiectivelor şi indicatorilor de performanţă a organelor de control de stat asupra activității de întreprinzător a fost elaborat de Ministerul Economiei și Infrastructurii.
Detalii
22
01 2019
637

SFS selectează evaluatorii

Serviciul Fiscal de Stat anunță, în conformitate cu prevederile art. 203 alin.(2) din Codul fiscal, selectarea pentru aprobarea ulterioară a listei persoanelor fizice sau juridice, certificate în domeniul evaluării, pentru efectuarea evaluării bunurilor sechestrate de către SFS.

Pentru participarea la concurs, se vor depune următoarele documente:

• cererea de participare;

• certificatul de calificare/competență a evaluatorului;
Detalii
22
01 2019
1040

Conformarea voluntară 2019: gradarea riscurilor

Potrivit Programului de conformare voluntară pentru anul 2019, Serviciul Fiscal de Stat operează cu șapte categorii de riscuri, care au fost înregistrate în Registrul riscurilor de neconformare fiscală.

Acestea se clasifică în:
riscuri generale
• riscuri specifice
• riscuri aferente TVA
• riscuri aferente persoanelor fizice cetăţeni
• riscurile de conformare fiscală aferente agenților economici contribuabili mari
• riscuri aferente persoanelor fizice cetăţeni cu venituri mari
• riscuri aferente agenților economici beneficiari ai restituirii TVA.

Detalii
27
12 2018
523

Terenurile și construcțiile confiscate vor fi transmise Agenției Servicii Publice

Terenurile proprietate privată și cele cu destinație agricolă, aflate în proprietate privată și trecute în proprietatea statului, în baza dreptului succesoral, ca fiind fără stăpân sau confiscate, precum și construcțiile care intră în proprietatea statului, se vor transmite cu titlu gratuit Agenției Proprietății Publice. La moment, acestea se transmit autorităților publice locale.

Ieri, 26 decembrie 2018, Cabinetul de miniștri a aprobat proiectul Hotărârii pentru modificarea Regulamentului cu privire la modul de evidenţă, evaluare şi vânzare a bunurilor confiscate, fără stăpân, sechestrate ușor alterabile sau cu termen de păstrare limitat, a corpurilor delicte, a bunurilor trecute în posesia statului cu drept de succesiune şi a comorilor.
Detalii
30
10 2018
764

A fost aprobată lista evaluatorilor bunurilor sechestrate

Serviciul Fiscal de Stat a aprobat Lista persoanelor competente în evaluarea bunurilor sechestrate. Ordinul nr.562 din 20 octombrie curent a fost plasat pe pagina web a autorității fiscale.

Conform documentului, acest drept este oferit deșinătorilor de licențe cu drept de efectuare a evaluării în anumite domenii. Astfel, dreptul de evaluare a bunurilor imobile este oferit SRL ”Muscat”, SRL ”Infitehservice”, SRL ”Pro Consulting”, SRL Ceco Management”, SRL ”Proexpert Sud”, SRL ”Diverd Imobil” și SRL ”Centrul de expertiză independentă”.
Detalii