16
09 2021
172

Infracțiunile constatate de SFS în semestrul I

În semestrul I al anului curent Serviciul Fiscal de Stat SFS a depistat și a întocmit procese verbale de constatare a infracțiunilor în 58 cazuri ce țin de diminuarea impozitelor în sumă totală de circa 103,17 mil. lei și o infracțiune ce se referă la înstrăinarea bunurilor în cazurile nepermise de lege.
 
Potrivit informației publicate de autoritate, evaziunea fiscală a întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor1 a fost stabilită în 44 de cazuri, suma diminuărilor depășind 92,48 mil. lei. Totodată, 6 persoane fizice și-au diminuat veniturile2 cu 10,68 mil. lei.
 


Detalii

18
08 2021
359

Guvernele din Moldova și Franța ar urma să semneze Convenția pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitul pe venit

Investitorii străini, persoanele fizice și juridice ar putea evita dubla impunere și evaziune fiscală cu privire la impozitul pe venit. O decizie în acest sens a fost aprobată, astăzi, de către membrii Comisiei parlamentare politică externă și integrare europeană. 

Documentul a fost conceput pentru a promova dezvoltarea relațiilor comerciale și economice între Moldova și Franța, precum și pentru a atrage noi investiții străine în țara noastră.


Detalii

30
09 2019
2095

Evaziunea fiscală în contextul abrogării interdicțiilor de efectuare a controalelor fiscale

În contextul ultimelor modificări, și anume modificarea Legii privind declararea voluntară şi stimularea fiscală 180/26.07.2018 prin Legea nr.122 din 16.08.2019, în vigoare din 6 septembrie 2019, au fost abrogate alin.(1)-(6) ale art.16 din Legea nr.180.

Aspectul important al acestor modificări pentru agenții economici este faptul că, s-au exclus interdicțiile existente cu privire la efectuarea controalelor fiscale pentru perioada de până la 1 ianuarie 2018 asupra corectitudinii calculului, declarării şi achitării impozitelor, taxelor și a altor plăţi aferente bugetului de stat, bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale, a contribuţiilor de asigurări sociale de stat și ale primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală.

Detalii
06
08 2019
444

Corneliu Jaloba: Echipa CTIF poate face față viitoarelor provocări în domeniul IT

Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe a reușit (CTIF) să-și onoreze obiectivele stabilite pentru anul 2018 și primul semestru al anului 2019, să mențină și să consolideze colectivul, fapt care mă face încrezător că echipa noastră va putea face față viitoarelor provocări în domeniul IT. Declarație a fost făcută de directorul CTIF, Corneliu Jaloba, într-un interviu acordat revistei Monitorul Fiscal FISC.md cu prilejul împlinirii la 1 august 2019 a unui an de activitate a instituției, creată anul trecut în urma reorganizării și fuziunii întreprinderilor de stat „Fintehinform”, „Fiscservinform” și „Vamservinform”.

El a menționat că în acest răstimp echipa CTIF a înregistrat două rezultate importante: a asigurat continuitatea în administrarea și dezvoltarea sistemelor informatice ale Ministerului Finanțelor și autorităților din subordinea acestuia și a efectuat toate lucrările de ajustare și actualizare a sistemelor IT legate de modificarea legislației în domeniile finanțe publice, fiscal și achiziții publice.
Detalii
29
07 2019
1001

Guvernul susține extinderea termenului de desfășurare a comerțului cu amănuntul în baza patentei

Desfășurarea comerțului cu amănuntul în baza patentei va fi permis până la 31 decembrie 2022 pentru titularii de patentă care, la data de 31 decembrie 2019, vor deține patente pentru activitățile respective.

În cadrul ședinței de vineri, 26 iulie, Guvernul a avizat pozitiv proiectul de lege pentru modificarea art. 4 din Legea cu privire la patenta de întreprinzător.

Reamintim că săptămâna trecută Parlamentul a votat în prima lectură două inițiative legislative, care au fost comasate, ce se referă la extinderea termenului pentru desfășurarea comerțului cu amănuntul în baza patentei cu încă trei ani, pentru asigurarea continuității activității titularilor de patentă și susținerea micilor întreprinzători.
Detalii
27
05 2019
686

Conceptul „Subdiviziunea inteligentă”

Serviciul Fiscal de stat de mai mulți ani are o colaborare fructuoasă cu partenerii străini, menită să dezvolte și să fortifice capacitățile, abilitățile de exercitare a sarcinii de bază, de asigurare a administrării fiscale prin crearea pentru contribuabili a condițiilor pentru conformare la respectarea legislației, aplicarea uniformă a politicii și reglementărilor în domeniul fiscal.

Printre pașii întreprinși întru asigurarea exercitării acestei sarcini, inclusiv cu asigurarea continuității acțiunilor de sporire a gradului de conformare fiscală voluntară, Serviciul Fiscal de Stat și-a propus să definească prioritățile și acțiunile de combatere a evaziunii și fraudei fiscale.
Detalii
23
08 2018
2244

Reforma fiscală: Arestarea persoanelor bănuite de evaziune fiscală

Conform prevederilor art.176 alin.(2) al Codului de procedură penală, în vigoare până la 17 august 2018, arestarea preventivă şi măsurile alternative de arestare se aplică numai persoanei care este învinuită, inculpată de săvârșirea unei infracțiuni pentru care legea prevede pedeapsa cu închisoare pe un termen mai mare de un an şi doar în condițiile prevăzute de Codul penal.
Detalii
22
08 2018
2119

Reforma fiscală: Inițierea urmăririi penale pentru suspiciuni de evaziune fiscală

Conform modificărilor operate la art. 251 din Codul fiscal (CF) prin Legea nr. 179 din 26.07.2018, în procesul examinării cazurilor de încălcare fiscală în care se constatată indici de infracțiune, Serviciul Fiscal de Stat (SFS) adoptă decizia asupra cazului de încălcare fiscală, în care se va indica exact prejudiciul cauzat prin încălcările admise, măsurile de înlăturare a acestor încălcări şi repararea prejudiciului cauzat prin încălcare.
Detalii
20
08 2018
3587

Reforma fiscală: analiză și comentarii

Ești contabil, finansist, director comercial? Atunci, cu siguranță, ai nevoie să știi ce prevăd noile modificări ale legislației ce fac parte din pachetul „Reforma fiscală”.

În Monitorul Oficial de vineri, 17 august 2018, au fost publicate:

• Legea cu privire la modificarea unor acte legislative (nr. 178, 26 iulie 2018),
• Legea pentru modificarea unor acte legislative (nr. 179, 26 iulie 2018),
• Legea privind declararea voluntară și stimularea fiscală (nr. 180, 26 iulie 2018).
Detalii