27
12 2021
845

Evidența fiscală a terenului procurat în scopul vânzării ulterioare

La începutul anului 2020 compania X a procurat un teren într-o localitate din afara mun. Chișinău cu scopul înstrăinării ulterioare a acestuia. În anul 2020 compania X nu a desfășurat activitate economică, terenul nefiind utilizat în această perioadă. Apare întrebarea: terenul dobândit de compania X cu scopul de înstrăinare ulterioară, neutilizat pentru desfășurarea activității economice a companiei pe parcursul anului, constituie subdiviziune a companiei sau obiect impozabil? Se consideră că acest teren exercită atribuțiile companiei în sensul art. 5 pct. 29) din Codul fiscal?


Detalii
19
05 2021
750

Noi prevederi propuse pentru Instrucțiunea privind evidența obligațiilor față de buget

În termen de până la următoarea dată de închidere a perioadei de raportare, pentru clasificațiile economice1 111121, 111130, 113161, 113171, 113220, 113240, 113611, 114426, 142216 se va asigura identificarea și compensarea supraplății în contul stingerii restanței, pentru cazurile când în contul curent generalizat al contribuabilului se înregistrează:

 

a) sold pe Debit la plata de bază și sold pe Credit la majorare de întârziere;
b) sold pe Credit la plata de bază și sold pe Debit la majorare de întârziere.
 


Detalii

18
05 2021
353

Ordinul SFS nr. 259 din 14.05.2021 privind actualizarea Bazei generalizate a practicii fiscale

18
05 2021
330

32.2.2 Care este procedura de luare la evidență fiscală prin atribuirea codului fiscal/confirmarea codului fiscal persoanei fizice cetățean străin și apatrid ce a traversat frontiera de stat și care deține obiecte impozabile pe teritoriul RM sau care are obligații fiscale și nu dispune de acte de identificare eliberate de autoritățile competente ale RM?

Solicitantul poate depune cererea de atribuire a codului fiscal pe suport de hîrtie la Direcțiile deservire fiscală, sau electronic, prin intermediul Sistemului Informațional Automatizat „e-Cerere” modulul „Înregistrarea on line a contribuabililor”, cu anexarea documentelor aferente, reglementate de Ordinul SFS 352/2017 cu privire la aprobarea Instrucţiunii privind evidenţa contribuabililor.


Detalii

26
10 2020
261

(28.27.18) Prin ce act normativ este aprobat formularul cererii privind luarea la evidență fiscală a nerezidentului care desfășoară activitate de întreprinzător fără deținerea formei organizatorico-juridice în Republica Moldova şi modul de completare a cesteia şi confirmarea privind luarea la evidență fiscală a nerezidentului?

Formularul cererii privind luarea la evidență fiscală a nerezidentului care desfășoară activitate de întreprinzător fără deținerea formei organizatorico-juridice în Republica Moldova şi modul de completare a cesteia şi confirmarea privind luarea la evidență fiscală a nerezidentului este aprobat prin Ordinul Serviciului fiscal de Stat nr. nr. 352 din 28.09.2017 cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind evidența contribuabililor.

26
10 2020
269

(28.27.19) În urma completării cererii de luare la evidență fiscală prin intermediul serviciului electronic „e-Commerce VAT” de pe pagina oficială a Serviciului Fiscal de Stat www.sfs.md, agentul economic nerezident constată faptul necesității ajustării unor date din cerere. Care este procedura de perfectare a ajustărilor?

În cazul parvenirii unor modificări aferent datelor despre contribuabilul nerezident subiect al impunerii în cadrul „e-Commerce VAT” sau datelor despre persoanele autorizate, acestea se vor ajusta din compartimentul „Profil” în cadrul cabinetului său electronic, prin opțiunile din compartimentul „Date despre companie” sau „Date despre persoana autorizată”.
Din compartimentul „Date despre companie” se modifică datele declarate în Cererea de luare la evidență fiscală, cu excepția compartimentelor „numărul de înregistrare atribuit în țara de origine, țara în care a fost înregistrat și a numărului de înregistrare ca subiect impozabil cu TVA”.
30
01 2020
702

4. (32.1.50) Care sînt documentele eliberate de subdiviziunea SFS persoanei fizice rezidente care a depus Cererea privind luarea la evidență fiscală a persoanei fizice rezidente care desfășoară activitate în domeniul achizițiilor produselor agricole din horticultură și fitotehnie și alte obiecte ale regnului vegetal?

La depunerea Cererii privind luarea la evidență fiscală a persoanei fizice rezidente care desfășoară activitate în domeniul achizițiilor produselor agricole din horticultură și fitotehnie și alte obiecte ale regnului vegetal, subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat, va elibera persoanei fizice Confirmarea privind luarea la evidența fiscală a persoanei fizice rezidente care desfășoară activitate în domeniul achizițiilor produselor agricole din horticultură și fitotehnie și alte obiecte ale regnului vegetal (Anexa nr.4 la Ordinul SFS nr.623 din 31.12.2019), precum și Borderoul de achiziție a producției din fitotehniue și/sau horticultură și/sau a obiectelor regnului vegetal, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.3 din 02.01.2020.
Detalii
19
12 2018
6458

Reforma fiscală: Stimularea fiscală (condițiile anulării sumelor reflectate în sistemele de evidență ale SFS, SV, CNAS)

Mâine, 20 decembrie 2018, expiră termenul de achitare a plăților de bază la impozite, taxe și a altor plăți aferente bugetului de stat pentru contribuabilii care vor să beneficieze de stimularea fiscală prevăzută de Legea nr.180 privind declararea voluntară și stimularea fiscală din 26 iulie 2018.

Astăzi Publicația Periodică ”Monitorul Fiscal FISC.md” oferă posibilitatea să ia cunoștință cu prevederile legale și persoanelor care, nefiind abonații noștri la momentul punerii în aplicare a Legii nr.180, nu au avut acces la conținutul articolului ce urmează, publicat pe data de 20 august curent.


Sfera de reglementare
Detalii
04
04 2018
1016

Evidenţa subvenţiei în scopuri fiscale

Întreprinderea a procurat mijlocul fix şi a înaintat actele pentru subventionarea procurării. Fiind acordată, subvenţia a acoperit 50% din costul mijlocului fix. În registru de calcul a mijloacelor fixe, în scopuri fiscale, la baza valorică va fi indicată suma totala de intrare a mijlocului fix sau scădem suma subvenției?
Detalii
29
12 2017
1315

8. (32.1.42) Este obligat executorul judecătoresc care activează în cadrul biroului asociat al executorilor judecătorești să fie luat la evidență fiscală ca persoană ce practică activitate profesională în sectorul justiției?

În conformitate cu art. 25 alin. (1) din Legea privind executorii judecătorești nr. 113 din 17 iunie 2010, activitatea executorului judecătoresc se desfăşoară în cadrul unui birou, în care pot activa unul sau mai mulţi executori judecătorești asociaţi.
Detalii