15
07 2016
3055

Aveți exemple de evidența salariului sau evidența mijloacelor fixe sau oricare altă evidentă? Dacă nu, spuneti-mi unde pot găsi astfel de evidențe?

Exemple aferente ţinerii contabilităţii compartimentelor „salariul” sau „mijloace fixe” etc. se pot găsi în literatura de specialitate:— „Contabilitate financiară”, ediţia II, Chişinău, 2003, ASEM şi ACAP, elaborată în baza Standardelor Naţionale de Contabilitate (SNC), Comentarii aferente acestor standarde şi Planului de conturi contabile, care au fost în vigoare pînă la 01 ianuarie 2014.
Detalii