27
07 2021
1018

Evidența combustibilului: aspecte contabile și fiscale

Modul de reflectare în contabilitate:
 • a operațiunilor de procurare a combustibilului;
 • a reducerilor de preț aferente combustibilului procurat;
 • de ținere a evidenței cardurilor valorice;
 • de transmitere în gestiune a combustibilului șoferilor;
 • de stabilire a normelor de consum de combustibil (inclusiv conform datelor calculatoarelor de bord, dispozitivelor specializate) etc.
sunt doar unele aspecte reflectate în articolul „Evidența combustibilului: aspecte contabile și fiscale”, elaborat cu știință de cauză de către autorul nostru, Marina Brihuneț, publicat în ediția din august a revistei „monitorul fiscal. FISC.md”.


Detalii

30
03 2021
361

Evidența documentelor de casă

Dacă te-ai confruntat măcar cu una din întrebările de mai jos, înseamnă că trebuie să fii prezent la seminar:

 • Actele normative privind disciplina de casă și semnele de întrebare constituie un prilej de neliniște?
 • Aveți dubii asupra modului de acțiune cu plăți în numerar?
 • Documentele justificative privind transferurile de bani în interes propriu vă ridică probleme?
 • Munciți zilnic cu spaima de a nu greși, uita sau omite anumite aspecte legislative în documentele de casă?

 • Detalii
31
12 2020
2649

Modul de achitare şi evidență a plăților la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2021

În Monitorul Oficial din 31 decembrie curent a fost publicat Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 166 din 22 decembrie 2020 cu privire la modul de achitare şi evidență a plăților la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2021.

Întru asigurarea achitării și evidenței plăților la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanțelor în anul 2021,


Detalii
29
12 2020
282

Evidența documentelor de casă

Cu disciplina financiară nu-i de glumit!

Dacă te-ai confruntat măcar cu una din întrebările de mai jos, înseamnă că trebuie să fii prezent la seminar:

 • Actele normative privind disciplina de casă și semnele de întrebare constituie un prilej de neliniște pentru dvs.?
 • Aveți dubii asupra modului de acțiune cu plăți în numerar?
 • Documentele justificative privind transferurile de bani în interes propriu vă ridică probleme?
 • Munciți zilnic cu spaima de a nu greși, uita sau omite anumite aspecte legislative în documentele de casă?

 • Detalii
06
11 2020
461

Normele evidenței de către BNM a împrumuturilor rezidenților de la nerezidenți vor fi revizuite

Plafonul de notificare la Banca Națională a Moldovei (BNM) a împrumuturilor/ creditelor/ garanțiilor primite de rezidenți de la nerezidenți se propune a fi diminuat de la 50 mii euro la 10 mii euro. Inițiativa este parte componentă a proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 62/2008 privind reglementarea valutară elaborat de către Ministerul Finanțelor. Documentul a fost examinat în cadrul ședinței secretarilor de stat din 5 noiembrie curent.
 
Conform autorilor proiectului, diminuarea plafonului  a fost propusă din considerentul că notificarea este o procedură statistică ce are drept scop de a asigura informarea BNM privind activele și angajamentele externe sub formă de
Detalii
19
10 2020
703

Evidența analitică a calculării și achitării amenzilor contravenționale

Din 1 ianuarie 2021, toate autoritățile competente să soluționeze cauzele contravenționale1 vot raporta Serviciului Fiscal de Stat informația referitoare la amenzile aplicate în conformitate cu Instrucțiunea cu privire la procedura de furnizare a informației privind amenzile contravenționale. Documentul este aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.746 din 7 octombrie 2020 și publicat în „Monitorul Oficial” din 16 octombrie curent.
 
Elaborarea și aprobarea Instrucțiunii a fost condiționată de necesitatea asigurării evidenței analitice conforme a calculării și achitării amenzilor contravenționale și urmăririi plenitudinii încasării și raportării acestora.
Detalii
12
10 2020
545

Evidența unică a contravențiilor și a subiecților lor

Evidența unică a contravențiilor și a persoanelor care au săvârșit contravenţii, a hotărârilor și deciziilor emise în cauzele contravenţionale, precum și a informațiilor cu caracter contravențional va fi asigurată prin intermediul unui sistem informațional.
 
În Monitorul Oficial din 9 octombrie a fost publicată Legea nr. 185 din 11 septembrie 2020 cu privire la Sistemul informaţional automatizat de evidenţă a contravenţiilor, a cauzelor contravenţionale şi a persoanelor care au săvârșit contravenţii.

Detalii
07
10 2020
653

Evidența informației cu privire la aplicarea și achitarea amenzilor

Guvernul a aprobat astăzi, 7 octombrie 2020, proiectul  hotărârii cu privire la procedura de furnizare a informației privind amenzile contravenționale către Serviciul Fiscal de Stat.
 
Obiectivul proiectului este crearea unui sistem de evidență analitică conformă a aplicării și achitării amenzilor contravenționale, evidența restanțelor și monitorizarea procesului recuperării acestora.

Detalii
24
09 2020
359

Seminar practic : Contabilitatea numerarului. Evidența documentelor de casă

Cunoști cum se întocmesc formulele contabile la achitarea cu cardul sau ce consecințe fiscale te așteaptă dacă nu completezi zilnic Registrul echipamentelor de casă și control? Știi cum se completează corect documentele primare? Știi cât te costă o amendă dacă încalci regulile de utilizare ale ECC? Ține situația fluxului mijloacelor bănești sub control!

 

Te invităm la seminarul tematic să discutăm situații practice pe data de 26 septembrie!


Detalii