08
10 2021
212

Noi prevederi în Legea cu privire la avocatură

Proiectul modificărilor la Legea nr.1260/2002 cu privire la avocatură  prevede o altă procedura de admitere în avocatură a procurorilor și judecătorilor și are drept scop consolidarea instituţii avocaturii, crearea unui sistem echitabil de administrare a justiţiei, care va garanta independenţa și calitatea profesională înaltă a avocaţilor. Documentul a obținut avizul pozitiv al Comisiei juridice, numiri și imunități a Parlamentului.
 
Astfel, judecătorii și procurorii care au decis să devină avocați și au o vechime în muncă de cel puțin zece ani, ar putea fi scutiți de efectuarea stagiului, însă nu și de examenul pentru admitere în profesie. Candidații la profesie vor trebui să facă și cel puțin 20 de ore de curs în materie de deontologie.


Detalii

12
03 2021
652

Certificarea personalului în domeniul achizițiilor publice

Sistemul achizițiilor publice din Republica Moldova se confruntă cu anumite provocări ce țin de lipsa personalului calificat, precum și de programe educaționale ce ar spori competențele angajaților din domeniu. În acest context, autoritățile au elaborat și propun pentru consultări publice proiectul ordinului Agenției Achiziții Publice (AAP) cu privire la aprobarea Regulamentului privind certificarea în domeniul achizițiilor publice. Elaborarea cadrului normativ de reglementare a procesului de certificare, stabilirea instituției de învățământ pentru desfășurarea procesului de instruire, a programului de instruire și aprobarea candidaților vor fi puse în sarcina AAP.
 

Detalii
13
03 2020
522

Confirmarea permisului de conducere eliberat în stânga Nistrului

Guvernul a aprobat proiectul de modificare a Regulamentului cu privire la permisul de conducere, organizarea și desfășurarea examenului pentru obținerea acestuia și condițiile de admitere la traficul rutier.

Proiectul prevede că, persoanele care dețin permis de conducere eliberat în stânga Nistrului sau în municipiul Bender, în cazul în care dispun de acte de identitate aprobate prin Legea privind actele de identitate din sistemul național de pașapoarte, pot solicita confirmarea și în Sistemul național al categoriilor/ subcategoriilor de vehicule a dreptului de a conduce vehicule din anumite categorii/subcategorii conform permisului de conducere deținut, precum și eliberarea permisului de conducere național fără susținerea examenului.
Detalii
13
02 2020
552

Iniţierea procesului de certificare a auditorilor interni din sectorul public

Până la data de 12 martie 2019, angajaţii din cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, instituţiilor publice, precum şi autorităţilor / instituţiilor autonome care gestionează mijloace ale bugetului public naţional pot aplica la examenul de calificare a auditorilor interni.

Ministerul Finanțelor anunță că, în conformitate cu prevederile Regulamentului privind certificarea auditorilor interni din sectorul public, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor nr.100/2012, candidații vor prezenta setul de documente Direcţiei politici în domeniul controlului financiar public intern din cadrul ministerului. Lista actelor necesare include:
Detalii
02
12 2019
931

Examenul de calificare în domeniul auditului intern va fi susținut de 20 de persoane

Ministerul Finanţelor anunţă organizarea examenului de calificare profesională a auditorilor interni din sectorul public. Conform comunicatului, proba teoretică se va desfășura la data de 17 decembrie 2019, ora 9.00-12.00, în sala mica nr. 2 a Ministerului Finanțelor, iar proba practică – la 18 decembrie 2019, ora 9.00, în aceeași sală.

Pentru a obţine Certificatul de calificare al auditorului din sectorul public, la examen s-au înscris 16 persoane ce activează în cadrul Serviciului Fiscal de Stat, Serviciului Vamal, AIPA, Curţii de Conturi, ANOFM, instituțiilor medicale etc.
Detalii
21
11 2019
1721

Program de instruire al auditorilor: trei nivele

Pe parcursul a doi ani de la data angajării, auditorul intern va trebui să participe la Programul de instruire care satisface necesarul de competenţă profesională pentru funcţia deținută, obținând certificatul de evaluare a cunoștințelor în domeniul auditului intern în sectorul public.

Cabinetul de miniștri a aprobat proiectul hotărârii pentru aprobarea Regulamentului privind dobândirea, confirmarea și dezvoltarea calificării profesionale în domeniul auditului intern în sectorul public.
Detalii
02
09 2019
1575

Regulamentul cu privire la certificarea auditorilor, în vigoare

Comitetul de supraveghere a auditului poate lua decizia de admitere la examenul pentru obținerea calificării profesionale de auditor a persoanelor fizice care confirmă o vechime în muncă de cel puțin 15 ani în domeniul economic sau juridic, prin derogare de la cerințele impuse în Regulamentul cu privire la certificarea auditorilor pentru susținerea examenului menționat. Decizia privind aprobarea Regulamentului, adoptată de Instituția Publică „Consiliul de supraveghere publică a auditului” la 16 august curent, a fost publicată în MO din 30 august 2019 și a intrat în vigoare la data publicării.

Documentul prevede modul de organizare și desfășurare a examenului de calificare, stabilește cerințele față de persoanele fizice ce intenționează să obțină certificarea, conține aspecte ale instruirii profesionale continua a auditorilor.
Detalii
11
02 2019
705

Examenul de calificare pentru auditorii interni

Până la 31 martie 2019 auditorii interni / angajaţii din cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, instituţiilor publice, precum şi autorităţilor / instituţiilor autonome, care gestionează mijloace ale bugetului public național urmează să prezinte Direcţiei politici în domeniul controlului financiar public intern din cadrul Ministerului Finanțelor setul de documente necesar pentru admiterea la examenul de calificare. Procesului de certificare a auditorilor interni din sectorul public a fost anunțat de Ministerul Finanţelor.

Pachetul de documente include:
Detalii
22
09 2018
815

Potenţialii auditori vor susţine examenul pe 27 septembrie

Ministerul Finanţelor comunică că examenul de calificare privind conferirea calităţii de auditor pentru auditul general va avea loc pe data de 27 septembrie 2018, ora 08.30, în sala mare a Ministerului Finanţelor, et. 4.

Autoritatea mai aminteşte că, conform pct. 36 al Regulamentului cu privire la certificarea auditorilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1450 din 24.12.2007 cu privire la unele măsuri de executare a Legii nr. 61-XVI din 16 martie 2007 privind activitatea de audit,
Detalii