25
03 2020
306

Veniturile BASS au depăşit cheltuielile

În primele două luni ale anului 2020 în bugetul asigurărilor sociale de stat au fost acumulate venituri în sumă de 4557,1 mil. lei, ceea ce reprezintă o executare a prevederilor anuale (23491,0 mil. lei) la nivel de 19,4%. Casa Națională de Asigurări Sociale a prezentat raportul operativ privind executarea BASS.

Astfel, au fost acumulate contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii în sumă de 2292,7 mil. Lei sau 15,5% comparativ cu suma anuală prevăzută de 14779,3 mil. lei. Faţă de indicatorul realizat în perioada similară a anului 2019, suma contribuţiilor a înregistrat o creştere cu 218,0 mil. lei sau cu 10,5%.
Detalii
20
06 2018
845

Cazurile suspendării executării unui document executoriu a cărui executare a fost iniţiată

Parcursul executării silite, instanţa de judecată are obligaţii legate de asigurarea cursului executării silite. Printre acestea sunt:

  • eliberarea titlului executoriu (art. 12, 13 Cod de executare);
  • prezentarea documentul executoriu spre executare (art. 15 alin. (2, 3) Cod de executare (CE));
  • eliberarea duplicatului titlului executoriu (art. 19 CE);
  • soluţionarea cererii creditorului privind repunerea în termenul de prescripţie (art. 18 CE);

Detalii
14
08 2017
1021

Unele aspecte privind interacțiunea Serviciului Fiscal de Stat cu executorii judecătorești în procesul de executare silită

Regula principală în materie de executare a obligațiilor față de bugetul public național este reprezentată de executarea de bună voie și cu bună voință de către contribuabil a obligației fiscale, prin efectuarea plății pe deplin și în termenul legal consfințit de cadrul de reglementare în vigoare.

Totuși, dacă contribuabilul nu execută obligația sa, în mărimea stabilită, creditorul, adică Serviciul Fiscal de Stat, pentru a valorifica dreptul pe care îl deține în raport cu contribuabilul, recurge la pârghiile pe care legislația în vigoare i le pune la dispoziție, pentru a-l sili la executarea obligațiilor pecuniare față de bugetul public național. În acest sens, Serviciul Fiscal de Stat va cere executarea silită a obligațiilor fiscale restante prin modalitățile statuate de cadrul legal în vigoare.
Detalii
14
06 2017
439

5. (32.1.19) Care termen de stingere a obligației fiscale ?

Art. 129 alin. (8) in Codul fiscal statuează:

Termen de stingere a obligaţiei fiscale – perioadă, stabilită conform legislaţiei fiscale, în care trebuie să fie executată obligaţia fiscală, incluzând şi ultima sa zi în orele de program ale Serviciului Fiscal de Stat. Dacă ultima zi a perioadei este una de odihnă, se va considera o ultimă zi prima zi lucrătoare care urmează după ziua de odihnă.
În cazul prezentării dărilor de seamă în format electronic, ultima zi se consideră ziua deplină.

În mod analogic se determină şi termenele de executare a altor acţiuni prevăzute de legislaţia fiscală
Detalii
21
07 2016
859

Executarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015, votată în Parlament

Astăzi a fost votat proiectul hotărîrii pentru aprobarea Raportului privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015.

Astfel, veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015 au fost executate în sumă de 13432476,2 mii lei, ceea ce constituie cu 11,7 sau cu 1403687,3 mii lei mai mult decât anul precedent.
Detalii
21
07 2016
853

Raportul privind executarea bugetului de stat pe anul 2015, votat

Bugetul de stat pe anul 2015 a fost executat cu venituri în sumă de mil. lei, 43 681,1 mil. lei, cu 1 138,0 mil. lei mai puţin decât suma precizată, ceea ce constituie 97,5% faţă de prevederile anuale, iar față de acumulările anului 2014, cu 1 234,3 mil. lei, sau cu 2,9 % mai mult.
Detalii
18
05 2016
622

Privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat provizoriu în 4 luni ale anului 2016

Pe parcursul a primelor 4 luni ale anului 2016 în bugetului asigurărilor sociale de stat au fost acumulate venituri în sumă de 5287,3 mil. lei sau 38,8% din suma anuală de 13615,8 mil. lei, stabilită conform bugetului provizoriu.

Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii s-au acumulat în sumă de 3033,6 mil. lei, sau 33,1% din suma anuală prevăzută de 9178,4 mil. lei.
Detalii