18
05 2016
854

Privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat provizoriu în 4 luni ale anului 2016

Pe parcursul a primelor 4 luni ale anului 2016 în bugetului asigurărilor sociale de stat au fost acumulate venituri în sumă de 5287,3 mil. lei sau 38,8% din suma anuală de 13615,8 mil. lei, stabilită conform bugetului provizoriu.

Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii s-au acumulat în sumă de 3033,6 mil. lei, sau 33,1% din suma anuală prevăzută de 9178,4 mil. lei.
Detalii