09
12 2019
2908

Contabilitatea costurilor de producție și calcularea costului produselor fabricate: aspecte practice (continuare)

Prima parte

Exemplul 7. Salariul efectiv calculat aferent volumului produselor fabricate în luna iunie 2019 la entitatea „Benefice” SRL a constituit 42 852, 50 lei. Salariul normativ calculat la o tonă de produs finit pentru produsul „Foi de vafele” a constituit 4041,01 lei, pentru produsul „Napolitane cu umplutură de halva” – 6275,30 lei. Presupunem că suma totală a salariului normativ calculat la o tonă de produs finit pe linia de Napolitane a constituit 16 820,35 lei. Volumul efectiv fabricat pentru produsul „Foi de vafele” a constituit – 1220 kg, iar pentru produsul „Napolitane cu umplutură de halva” – 3200 kg. Volumul total fabricat a constituit 6180 kg.
Detalii
10
10 2016
3223

TOP 10 exportatori cu capital străin din RM

DRA DRAEXLMAIER AUTOMOTIVE, companie care se ocupă cu fabricarea firelor și cablurilor electrice și electronice este cel mai mare exportator cu capital străin din Republica Moldova. Cifra de afaceri de export este cuprinsă între $120 și $140 mil. anual.
Detalii
03
03 2016
1076

Noi prevederi în Legea privind producția alcoolică

Obligativitatea ambalării băuturilor alcoolice tari în sticle cu dopuri cu dispersie va fi anulată. Prevederea se conține într-un proiect de modificare a Legii cu privire la fabricarea alcoolului etilic și a producției alcoolice, elaborat de Ministerul Economiei.
Detalii
16
02 2016
2422

Cu privire la scutirea de accize în cazul lipsei de licență în domeniul fabricării producției alcoolice

În ce caz poate beneficia agentul economic de autorizația de utilizator final al distilatelor obținute pe bază de vin, în vederea beneficierii de scutirea de accize a acestora, luînd în considerație faptul că acesta nu dispune de licența în domeniul fabricării producției alcoolice?

Conform art. 4 alin. (61) din Legea pentru punerea în aplicare a titlului IV din Codul fiscal, sunt scutite de accize distilatele obținute pe bază de vin (distilatul pentru divin, distilatul de vin, distilatul de tescovină de struguri, distilatul de drojdie de vin, alcoolul etilic de origine vitivinicolă)
Detalii
24
11 2015
1404

Controlul asupra fabricării și comercializării produselor din tutun va fi intensificat

Proiectele a trei Regulamente sanitare privind ingredientele produselor din tutun și produsele conexe au fost expuse pentru consultări publice de către Ministerul Sănătății.

Astfel, proiectul Regulamentului sanitar privind ingredientele din produsele din tutun, pentru a diminua acţiunea nocivă a acestor produse, stabilește o listă a ingredientelor substanţelor permise a fi utilizate în fabricarea produselor din tutun şi produselor conexe.
Detalii
19
11 2015
2215

Cum se va aplica T.V.A. în cazul comercializării activelor materiale pe termen lung incluse în capitalul statutar (social), cu aplicarea scutirii stabilite de art. 103 alin. (1) pct. 29) din CF, pînă la expirarea termenului de 3 ani de la procurarea/importul acestora?

Potrivit art. 103 alin. (1) p. 29) din CF, activele materiale pe termen lung utilizate nemijlocit la fabricarea produselor, la prestarea serviciilor și/sau executarea lucrărilor, destinate includerii în capitalul statutar (social) se scutesc de T.V.A., în modul și în termenele prevăzute de legislație.
Detalii
17
09 2015
984

Tutun-CTC: Mai avem tutun în depozite pentru 3-4 ani

În prima jumătatea a anului curent fabricarea produselor din tutun din țara noastră s-a redus cu 56%, în timp ce importurile au crescut cu 15%. În aceste condiții cel mai mare producător de țigări declară că are depozitul plin cu materie primă, achiziționată în anii precedenți.
Detalii