03
12 2021
72

Facilități fiscale pentru dezvoltarea AUAI

Cheltuielile achitate dе contribuabili în decursul perioadei fiscale sub formă de taxe dе aderare și cotizații de membru destinate activității asociațiilor utilizatorilor de apă pentru irigații (AUAI) vor fi premise spre deducere.
 
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a elaborat un proiect de lege cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative, inclusiv a Codului fiscal, care conține un șir de inițiative menite să elimine impedimentele de ordin juridic și administrativ în dezvoltarea sectorului hidroameliorației (irigare/desecare). Propunerile ministerului urmează a fi examinate în cadrul ședinței Grupului de lucru al Comisiei de stat pentru reglementarea activității de întreprinzător din 7 decembrie 2021.


Detalii

25
10 2021
289

Facilități fiscale pentru încă opt agenți economici

Lista agenților economici – întreprinderi ale industriei ușoare care prestează servicii solicitanților plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecționare activă, scutite de TVA, a fost completată cu încă opt agenți economici. În Monitorul Oficial din 22 octombrie curent a fost publicat Ordinul Ministerului Economiei nr. 142 din 18 octombrie 2021 cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa la Ordinul nr.66/2010.


Detalii

12
10 2021
280

Evaluarea impactului aplicării facilităților fiscale pentru stimularea salariaților

Companiile din Republica Moldova menționează că lipsa forței de muncă calificate se resimte tot mai acut și solicită suportul autorităților în aplicarea unor mecansime de stimulare prietenoase angajatului. În acest context, astăzi, 12 octombrie, pe platforma Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru a fost prezentat un studiu asupra stimulării salariaților pentru practicarea sportului și participarea la diverse activități culturale și facilitarea activității companiilor care investesc în sport, prin intermediul stimulentelor fiscale atât pentru agenții economici care stimulează salariații în practicarea sportului, cât și a companiilor care investesc în sport.


Detalii

08
06 2021
384

Facilități fiscale și vamale pentru noi proiecte de asistență externă

Peste 50 de proiecte de asistență externă care cad sub incidența tratatelor internaționale, la care țara noastră este parte și vor derula pe teritoriul Republicii Moldova, vor beneficia de aplicarea facilităților fiscale și vamale aferente realizării acestora, avându-se în vedere aplicarea scutirilor la impozitul pe venit, accize, taxe vamale și pentru efectuarea procedurilor vamale, taxe pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului, precum şi de aplicarea scutirii de TVA cu drept de deducere pentru mărfurile şi serviciile destinate acestora.
 
În Monitorul Oficial din 4 iunie curent a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 72 din 26 mai 2021 privind modificarea și completarea HG 246/2010.


Detalii

28
05 2021
319

Facilități fiscale și vamale. Lista proiectelor, actualizată

Lista proiectelor de asistență tehnică și investițională în derulare, care cad sub incidența tratatelor internaționale la care RM este parte, pentru aplicarea scutirilor la impozitul pe venit, accize, taxe vamale, taxe pentru efectuarea procedurilor vamale, taxe pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului, precum şi aplicarea scutirii  de TVA cu drept de deducere pentru mărfurile şi serviciile destinate acestora va fi actualizată.
 
Proiectul hotărârii de Guvern pentru modificarea HG nr.246/2010 cu privire la modul de aplicare a facilităţilor fiscale şi vamale aferente realizării proiectelor de asistenţă tehnică şi investiţională în derulare a fost aprobat în cadrul ședinței cabinetului de miniștri.


Detalii

21
04 2021
384

Procurarea vaccinului și serviciul de vaccinare anti-COVID-19, neimpozabile și deductibile

Serviciul Fiscal de Stat informează că cheltuielile suportate de către angajator pentru procurarea vaccinului și serviciului de vaccinare anti-COVID-19 vor fi recunoscute spre deducere în scopuri fiscale, cu condiția că plățile respective au fost efectuate până la 31 mai 2021.
 
Totodată, plățile suportate în folosul angajaților de către angajator până la 31 mai 2021, pentru procurarea vaccinului și serviciului de vaccinare anti-COVID-19, vor constitui surse de venituri neimpozabile pentru angajați și vor fi incluse în categoria drepturilor și veniturilor din care nu se calculează contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală.


Detalii

16
04 2021
302

Noi proiecte de asistență tehnică în derulare ar putea beneficia de facilități fiscale

Lista proiectelor de asistență tehnică în derulare, care cad sub incidența tratatelor internaționale pentru aplicarea scutirilor la impozitul pe venit și unele taxe și  Lista granturilor acordate RM și instituţiilor finanţate de la buget, destinate realizării proiectelor de asistenţă investiţională, din contul cărora vor fi importate sau achiziţionate mărfuri scutite de TVA cu drept de deducere (anexa nr.1 și anexa nr.2) din Hotărârea Guvernului nr. 246/2010, vor fi actualizate.
 
În acest sens, pe agenda ședinței secretarilor generali de ieri, 15 aprilie, a fost inclus un proiect de modificare a HG nr. 246/2010 cu privire la modul de aplicare a facilităților fiscale și vamale
Detalii
22
03 2021
413

Lista întreprinderilor industriei ușoare scutite de TVA cu drept de deducere, extinsă

Lista agenţilor economici-întreprinderi ale industriei uşoare ce prestează servicii solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă, scutite de TVA cu drept de deducere, a fost completată cu încă 3 entități („Luxtore” SRL, „Nikita Rinadi” SRL și SC „Texagroteh” SRL). În Monitorul Oficial din 19 martie curent a fost publicat Ordinul Ministerului Economiei și Infrastructurii nr. 28 din 15 martie 2021 cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66/2010.
 
Astfel, de facilitățile respective vor beneficia în total 1058 de întreprinderi ale industriei ușoare.


Detalii

12
02 2021
360

Facilitățile fiscale pentru proiectele de asistenţă investiţională în derulare

Proiectele de asistenţă investiţională finanţate din contul împrumuturilor acordate Guvernului sau acordate cu garanţie de stat, din contul împrumuturilor acordate de organismele financiare internaţionale (inclusiv din cota-parte a Guvernului) care, la data de 1 ianuarie 2021, se află în stadiu de derulare, beneficiază de facilităţile fiscale şi vamale aplicate, potrivit cadrului legislativ, la data de 31 decembrie 2020.
 
Guvernul în ședința de astăzi, 12 februarie, a aprobat proiectul Hotărârii pentru modificarea HG nr.246/2010.

Detalii
16
10 2020
459

Extinderea listei beneficiarilor de facilități fiscale și vamale

SA „Floarea Soarelui” și ÎM „Trans Oil Refinery” SRL ar putea fi incluse în Lista agenților economici cu drept de prelungire a termenului de plată a TVA şi a taxei vamale, pentru perioada ciclului de producere, dar nu mai mult de 180 de zile, la materia primă, materialele, accesoriile, ambalajul primar şi articolele de completare importate pentru fabricarea în exclusivitate a mărfurilor destinate exportului.
 
Proiectul   hotărârii de Guvern privind completarea listei a fost elaborat de Ministerul Economiei și Infrastructurii și inclus pe agenda ședinței secretarilor generali care a avut loc ieri, 15 octombrie 2020.

Detalii