08
06 2021
353

Facilități fiscale și vamale pentru noi proiecte de asistență externă

Peste 50 de proiecte de asistență externă care cad sub incidența tratatelor internaționale, la care țara noastră este parte și vor derula pe teritoriul Republicii Moldova, vor beneficia de aplicarea facilităților fiscale și vamale aferente realizării acestora, avându-se în vedere aplicarea scutirilor la impozitul pe venit, accize, taxe vamale și pentru efectuarea procedurilor vamale, taxe pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului, precum şi de aplicarea scutirii de TVA cu drept de deducere pentru mărfurile şi serviciile destinate acestora.
 
În Monitorul Oficial din 4 iunie curent a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 72 din 26 mai 2021 privind modificarea și completarea HG 246/2010.


Detalii

28
05 2021
272

Facilități fiscale și vamale. Lista proiectelor, actualizată

Lista proiectelor de asistență tehnică și investițională în derulare, care cad sub incidența tratatelor internaționale la care RM este parte, pentru aplicarea scutirilor la impozitul pe venit, accize, taxe vamale, taxe pentru efectuarea procedurilor vamale, taxe pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului, precum şi aplicarea scutirii  de TVA cu drept de deducere pentru mărfurile şi serviciile destinate acestora va fi actualizată.
 
Proiectul hotărârii de Guvern pentru modificarea HG nr.246/2010 cu privire la modul de aplicare a facilităţilor fiscale şi vamale aferente realizării proiectelor de asistenţă tehnică şi investiţională în derulare a fost aprobat în cadrul ședinței cabinetului de miniștri.


Detalii

16
10 2020
423

Extinderea listei beneficiarilor de facilități fiscale și vamale

SA „Floarea Soarelui” și ÎM „Trans Oil Refinery” SRL ar putea fi incluse în Lista agenților economici cu drept de prelungire a termenului de plată a TVA şi a taxei vamale, pentru perioada ciclului de producere, dar nu mai mult de 180 de zile, la materia primă, materialele, accesoriile, ambalajul primar şi articolele de completare importate pentru fabricarea în exclusivitate a mărfurilor destinate exportului.
 
Proiectul   hotărârii de Guvern privind completarea listei a fost elaborat de Ministerul Economiei și Infrastructurii și inclus pe agenda ședinței secretarilor generali care a avut loc ieri, 15 octombrie 2020.

Detalii
28
09 2020
652

Facilități fiscale și vamale. HG nr.246, suplinită

Lista proiectelor de asistență tehnică în derulare, care cad sub incidența tratatelor internaționale, pentru aplicarea scutirilor la impozitul pe venit, accize, taxe vamale, taxe pentru efectuarea procedurilor vamale, taxe pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului, precum şi aplicarea scutirii de TVA cu drept de deducere pentru mărfurile şi serviciile destinate acestora,  a fost completată cu încă 40 de proiecte.
 
În Monitorul Oficial din 25 septembrie a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 716 din 23 septembrie 2020 pentru modificarea Hotărârii nr. 246/2010. 

Detalii
11
09 2020
348

Încă două entități vor beneficia de facilități fiscale și vamale

Lista  agenților economici cu drept de prelungire a termenului de plată a TVA şi a taxei vamale pentru perioada ciclului de producere, dar nu mai mult de 180 de zile, la materia primă, materialele, accesoriile, ambalajul primar şi articolele de completare importate pentru fabricarea în exclusivitate a mărfurilor destinate exportului va fi completată. Un proiect în acest sens este inclus pe agenda ședinței secretarilor generali.
 
Astfel, de prelungirea termenului de plată vor beneficia încă doi agenți economici care au ca activități fabricarea vinului și producția de tuburi și țevi. Ca urmare, în această listă vor fi incluși 37 de agenți economici

Detalii
20
12 2019
537

Порядок применения льгот при импорте транспортных средств спецназначения изменен

Вступили в силу изменения к Положению о порядке применения налоговых и таможенных льгот при импорте транспортных средств специального назначения (Положения), утвержденного постановлением правительства nr. 474/2016.

Поправки, опубликованные в пятницу, 20 декабря, излагают в новой редакции п. 17 Положения. Так, для того, чтобы получить возможность пользования налоговыми и таможенными льготами, лицо с ограниченными возможностями опорно-двигательного аппарата (или его представитель) должны будут представить в таможенный орган, в первую очередь, оригинал технического паспорта транспортного средства и его копию.

Detalii
18
11 2019
1294

Alți 21 de agenți economici vor beneficia de facilități fiscale

Lista agenţilor economici – întreprinderi ale industriei uşoare şi a tipurilor de servicii prestate de către aceştia pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă scutite de TVA cu drept de deducere se completează cu 21 agenți economici.

În Monitorul Oficial de vineri, 15 noiembrie, a fost publicat Ordinul nr. 287 din 5 noiembrie 2019 cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66/2010. În prezent în această listă sunt incluși 937 de agenți economici.
Detalii
18
10 2019
651

Facilități fiscale și vamale pentru construcția complexului sportiv

Mărfurile și serviciile importate/livrate pentru construcția unui complex sportiv din UAT Găgăuzia vor fi obiect al scutirii de unele taxe. În Monitorul Oficial din 18 octombrie curent a fost publicată Legea nr.131 din 4 octombrie 2019 privind scutirea de taxa vamală, de taxa pentru efectuarea procedurilor vamale şi de taxa pe valoarea adăugată, fără drept de deducere, a mărfurilor şi serviciilor importate şi/sau livrate pentru construcția Complexului Sportiv „V.Mumjiev” în municipiul Comrat.

Facilitățile sunt acordate prin derogare de la prevederile Codului Vamal, Codului fiscal, Legii privind aprobarea Nomenclaturii combinate a mărfurilor şi ale Legii cu privire la tariful vamal.
Detalii
02
09 2019
671

Magazinele duty–free vor rămâne doar în Aeroport

Magazinele duty-free, situate la intrarea în Republica Moldova, precum și cele care deservesc corpul diplomatic, vor beneficia de facilități până la expirarea termenului de valabilitate al licenței de activitate, fără drept de prelungire. Guvernul a susținut în cadrul ședinței din 30 august amendamentul la proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative.

Acesta prevede că agenții economici care dețin licența pentru activitatea magazinelor duty-free amplasate în zona de intrare pe teritoriul Republicii Moldova și pentru activitatea magazinului duty-free pentru deservirea corpului diplomatic, al cărei termen de valabilitate nu expiră până la data de 1 ianuarie 2020,
Detalii
16
08 2019
993

Magazinele duty-free amplasate la intrare în Moldova, lipsite de facilități

Vineri, 16 august, Parlamentul a votat în a doua lectură modificările la Codul fiscal și Codul vamal, care anulează facilitățile vamale și fiscale pentru magazinele, barurile și restaurantele ce activează în regim duty-free și amplasate la intrarea pe teritoriul Moldovei și pe teritoriul necontrolat de către organele constituționale ale RM.

Proiectul, înaintat în calitate de inițiativă legislativă de un grup de deputați prevede că mărfurile străine livrate la magazinele, barurile şi restaurantele duty-free amplasate în zona intrării pe teritoriul RM, pe teritoriul RM sau pe teritoriul temporar necontrolat de către organele constituționale, pentru comercializare sunt plasate sub regimul vamal de import, cu perceperea drepturilor de import.
Detalii