10
06 2021
398

Neeliberarea biletului de călătorie. Cine poartă răspunderea conform Codului fiscal?

În conformitate cu art. 2541 alin. (2) din Codul fiscal (CF), efectuarea de către agentul transportator a transporturilor auto de călători prin servicii regulate în trafic urban, suburban, interurban, raional sau internaţional fără emiterea şi/sau raportarea biletelor (bilet – bon de casă emis de echipamentul de casă şi de control sau document de strictă evidenţă cu preţ fixat, confecţionat în mod tipografic sau electronic, ce confirmă dreptul la călătorie al persoanei, încheierea contractului de transport rutier între operatorul de transport rutier/
Detalii

29
04 2021
519

Taxele locale în mun. Chișinău ar putea fi modificate

Direcția generală finanțe a Consiliului municipal Chișinău propune spre consultare publică  proiectul de decizie pentru operarea modificărilor la Decizia nr. 25/1 din 29.12.2020 ,,Cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2021”, fiind necesară eliminarea situațiilor în care cotele taxelor stabilite prin decizia Consiliului municipal depășesc cotele maxime stabilite în anexa la Titlul VII al Codului fiscal. Reamintim că, prin Legea nr. 257/2020, a fost aprobată plafonarea taxelor locale pentru o perioadă de 3 ani. Respectiv, taxele stabilite anual de AAPL nu pot fi mai mari de cele prevăzute de CF. Totodată, proiectul conține măsuri de susținere a mediului de afaceri.
 


Detalii

20
04 2021
209

Facilități fiscale și vamale la importul vaccinului anti-COVID-19

La importul vaccinului anti-COVID-19 procurat din surse financiare ale statului, pe perioada stării de urgență și/sau a stării de urgență în sănătate publică vor fi aplicate scutiri de taxe pentru procedurile vamale, taxe vamale, precum și TVA fără drept de deducere.
 
În acest sens, în Monitorul Oficial din 17 aprilie curent a fost publicat Ordinul Serviciului Vamal nr. 96-O din 9 aprilie 2021 cu privire la completarea anexei nr. 11 la Ordinul Serviciului Vamal nr. 346-O din 24.12.2009 „Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu”.


Detalii

08
04 2021
231

(29.2.2.14) Care sume se vor considera drept recompense şi facilităţi acordate de angajator pentru hrana organizată angajaţilor /zilierilor?

 În conformitate cu pct. 40 din Secțiunea a 2-a а Regulamentului cu privire la determinarea obligațiilor fiscale aferente impozitului pe venitul persoanelor juridice și persoanelor fizice care practică activitate de întreprinzător (în continuare – Regulament), aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 693 din 11 iulie 2018, sumele ce se încadrează în valoarea stabilită (45 lei (fără TVA) per angajat pentru fiecare zi efectiv lucrată), limita maximă permisă spre deducere a cheltuielilor pentru hrana organizată a angajaţilor/zilierilor nu va depăşi 45 de lei (fără TVA) per angajat pentru fiecare zi efectiv lucrată.


Detalii

07
04 2021
540

(29.1.1.9) Se consideră ca sursă de venit impozabilă cu impozitul pe venit, acordarea de către angajator a împrumutului fără dobândă în folosul angajatului?

 În conformitate cu prevederile art. 18 lit. c) din Codul fiscal, plăţile pentru munca efectuată şi serviciile prestate (inclusiv salariile), facilităţile acordate de patron, onorariile, comisioanele, primele şi alte retribuţii similare, se consideră surse de venit impozabile, care se includ în venitul brut.


Detalii

30
03 2021
249

Facilitarea prezenței pe raft a producătorilor autohtoni

Proiectul de lege care vine cu modificări la Legea nr.231/2010 cu privire la comerțul interior și Codul contravențional ce au drept scop susținerea producătorii agroalimentari autohtoni a fost aprobat de Parlament în prima lectură.
 
Astfel, a fost susținută  plafonarea până la 10% din prețul de vânzare al furnizorului a mărimii reducerilor comerciale oferite de către acesta comerciantului pentru vânzarea produselor alimentare. Excepție ar urma să constituie perioada acțiunilor de marketing și publicitate, fiind prevăzută stabilirea termenului limită de 60 de zile per produs destinat desfășurării acestor acțiuni.  


Detalii

08
02 2021
289

Primele propuneri de modificări legislative care ar motiva companiile să deschidă creșe pentru copiii angajaților

Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare este promotorul unui șir de idei care ar permite companiilor să creeze centre de educație timpurie pentru copiii angajaţilor – crearea unui regim special prin care să se permită înființarea unui serviciu sau centru cu program parţial de activitate; fondarea unei persoane juridice noi; acordarea tichetelor de creşă și stabilirea parteneriatului public-privat în domeniul serviciilor educaţionale.
 
La finele anului trecut subiectul a fost adus pe platforma Consiliului Economic pentru a fi discutat cu reprezentanții comunității de afaceri și a fost votat drept prioritate pentru Consiliul Consultativ al IMM-urilor, iar pe data de 3 februarie experții s-au reunit în cadrul unei ședințe organizate de Secretariatul Consiliului Economic și au prezentat primele propuneri legislative.

Detalii
02
11 2020
356

Facilități fiscale pentru încă două proiecte

Încă două proiecte de asistență tehnică și investițională, care cad sub incidența tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte, vor beneficia de facilități fiscale și vamale. În Monitorul Oficial din 30 octombrie curent este publicată Hotărârea Guvernului nr. 791 din 28 octombrie 2020 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea 246/2010
 
Astfel, lista este completată cu proiectul „Crearea unui sistem de monitorizare inovativă transfrontalieră privind transformările ecosistemelor râurilor Mării Negre sub impactul dezvoltării construcțiilor hidroenergetice și schimbării climatice „HydroEcoNex”,
Detalii
28
09 2020
215

(41.9) Care sînt facilitățile stabilite pentru producătorii de produse vitivinicole în perioada anului 2020?

Potrivit Art. I pct.1) din Legea nr.157/2020 cu privire la plata contribuţiilor obligatorii în Fondul Viei şi Vinului şi pentru modificarea Legii viei şi vinului nr. 57/2006 (în vigoare din 07.08.2020), producătorii de produse vitivinicole se scutesc de plata contribuţiilor obligatorii la Fondul Viei şi Vinului în perioada anului 2020.

25
09 2020
339

Facilitatea de sprijin a răspunsului la situația de urgență

Guvernul a aprobat proiectul  hotărârii pentru  iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Acordului dintre Guvernul RM şi Comisia Europeană privind realizarea Proiectului „UE4Moldova: Facilitatea de sprijin al răspunsului sistemului de sănătate la situația de urgență COVID și realizarea reformelor conform Acordului de Asociere”, care prevede oferirea țării noastre de către Comisia Europeană a asistenței nerambursabile în valoare de 9 mil. euro, în scopul gestionării crizei provocate de COVID-19.
Documentul este publicat astăzi, 25 septembrie, în MO și a intrat în vigoare.
 
După cum a menționat în cadrul ședinței Executivului ministrul Finanțelor, Serghei Pușcuța, Acordul include următoarele patru componente :

Detalii