29
06 2022
439

TVA în cazul achitării avansului unei companii, care ulterior intră în insolvabilitate

Compania A a achitat un avans companiei B pentru procurarea unui mijloc fix. La momentul achitării avansului, compania B nu era declarată în proces de insolvabilitate. Respectiv, la primirea avansului, a fost calculat TVA aferent. Peste o perioadă de 6 luni, compania B eliberează companiei A factură fiscală pe livrarea efectuată, dar fără TVA. La momentul eliberării facturii, compania B se afla deja în proces de insolvabilitate. În aceste condiții, față de compania A se aplică mecanismul taxării inverse? Apare oare pentru cumpărător dubla impozitare cu TVA?


Detalii

20
06 2022
1141

Factura fiscală: simplificarea procedurii de imprimare

La 10 iunie 2022 au intrat în vigoare modificările și completările la Ordinul nr.118/2017 al Ministerului Finanțelor cu privire la aprobarea formularului tipizat de document primar cu regim special ”Factura fiscală” și a Instrucțiunii privind completarea acestuia, care au fost operate de autoritate prin Ordinul nr.66 din 1 iunie 2022 curent.

 

Astfel, modificările efectuate prin Ordinul nr.66/2022 vin să soluționeze problema ce ține de achiziționarea formularelor tipizate în Republica Moldova, precum și simplifică procedura de eliberare/tipărire a formularelor tipizate de documente primare cu regim special, diminuând costurile asociate achiziției de facturi fiscale.


Detalii

14
06 2022
380

28.23.42 Apare obligația de prezentare a anexelor la Declarația privind TVA pentru contribuabilii care nu sunt plătitori ai TVA, în cazul în care aceștia au obligația de prezentare a Declarației privind TVA?

Potrivit art.115 alin.(1) din Codul fiscal, fiecare subiect impozabil, specificat la art.94 lit. a), c), e) şi/sau lit.f), este obligat să prezinte declaraţia privind TVA pentru fiecare perioadă fiscală.   
 
Punctul 4 din Ordinul IFPS „Despre aprobarea formularului Declarației privind TVA și a Modului de completare a declarației privind TVA” nr. 1164 din 25.10.2012, prevede că, la Declaraţia privind TVA se prezintă obligatoriu anexa nr.1 “Lista facturilor fiscale primite” (forma TVA FACT) şi anexa nr.2 “Lista facturilor fiscale eliberate” (forma TVA LIVR) care constituie părţi indispensabile ale Declaraţiei privind TVA.
Detalii
10
06 2022
1793

Completarea formularului tipizat „Factura fiscală”: au fost publicate noi modificări

În Monitorul Oficial de astăzi, 10 iunie, Ministerul Finanțelor a publicat Ordinul nr. 66 din 1 iunie 2022 cu privire la modificarea Ordinului Ministerului Finanţelor nr.118/2017 cu privire la aprobarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Factura fiscală” şi a Instrucţiunii privind completarea acestuia.

În continuare publicăm versiunea integrală a documentului. 

Întru executarea prevederilor Legii contabilității şi raportării financiare nr. 287 din 15.12.2017 (publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 1-6, art. 22) şi ale pct. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 294 din 17.03.1998 cu privire la executarea Decretului
Detalii

23
05 2022
954

Livrarea produselor social importante. Aplicarea sancțiunilor la întocmirea facturii fiscale cu erori

Curtea Constituțională (CC) s-a expus asupra excepției de neconstituționalitate a art. 20 alin. (6) din Legea nr. 231/2010 privind comerțul interior, a Hotărârii Guvernului nr. 774/2016 cu privire la prețurile de comercializare a produselor sociale în ansamblul său și, în particular, a pct. 4 lit. b) din aceasta, precum și a art. 10 alin. (8) din Legea nr. 845/1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi. Hotărârea nr.10 din 14 aprilie 2022 publicată în MO din 20 mai 2022.


Detalii

29
04 2022
366

Factura fiscală: entitățile ar putea stabili semnele de protecție în funcție de necesități

Formularul facturii fiscale, executat tipografic, ca grad de protecţie conține cod cu bare, aplicarea ştampilei nu va mai fi obligatorie, cu excepţia cazurilor prevăzute de legislaţie, iar gamă coloristică stabilită pentru exemplarele formularelor facturilor fiscale, executate tipografic, se exclude, prevede proiectul ordinului cu privire la modificarea Ordinului Ministerului Finanţelor nr.118/2017 cu privire la aprobarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Factura fiscală” şi a Instrucţiunii privind completarea acestuia, elaborat și propus pentru consultări publice de Ministerul Finanțelor.
 
Potrivit proiectului, entitățile ce sunt în drept să imprime de sine stătător facturile fiscale pe hârtie prevăzută cu însemne de protecţie pentru documentarea
Detalii
26
04 2022
411

Modificări în formularul „Factura fiscală”

Ministerul Finanțelor comunică despre inițierea procesului de elaborare a proiectului Ordinului nr. 118/2017 cu privire la modificarea Ordinului cu privire la aprobarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Factura fiscală” şi a Instrucţiunii privind completarea acestuia.
 
În acest sens, Ministerul Finanțelor invită toate părțile interesate să prezinte propuneri și sugestii la adresa electronică a persoanei responsabile: alexandra.culicova@sfs.md, termenul-limită fiind stabilită data de 28 aprilie 2022.

Detalii
29
03 2022
1137

Extinderea listei produselor social importante și efectul asupra tranzacțiilor în derulare

Prin Dispoziția nr.2 a Comisiei pentru Situații Excepționale a RM din 25 februarie 2022, a fost extinsă Lista produselor social importante cu 10 poziții1, față de care se aplică reguli speciale de stabilire a prețului de comercializare potrivit Hotărârii Guvernului nr.774/2016.
 
Astfel, asupra acestor produse se aplică regulile speciale de comercializare, care le reiterăm în continuare.


Detalii

07
03 2022
706

e-factura: optimizarea proceselor de lucru

Serviciul Fiscal de Stat informează că prin Legea nr.84/2022 pentru modificarea unor acte normative a fost completat art.117 din Codul fiscal cu alin. (13). Astfel, la efectuarea livrărilor impozabile cu TVA de produse petroliere principale (benzină, motorină) pe teritoriul țării, subiectul impozabil este obligat să prezinte cumpărătorului (beneficiarului) pentru livrarea respectivă factura fiscală electronică (e-factura).

În acest context, se recomandă contribuabililor care emit zilnic un număr mare de facturi fiscale, integrarea sistemului de contabilitate intern cu sistemul „e-Factura” prin API. Acest fapt va exclude operațiunea de descărcare și încărcare a fișierelor, acestea fiind
Detalii
23
02 2022
601

Eliberarea facturii fiscale de către executorul judecătoresc

Are obligația de emitere a facturii fiscale executorul judecătoresc la încasarea onorariului?
 
În conformitate cu prevederile art.2 alin.(1) din Legea nr.113/2010 privind executorii judecătorești, executorul judecătoresc este persoană fizică învestită de stat cu competenţa de a îndeplini activităţi de interes public prevăzute de legea prenotată şi de alte legi. În exercitarea atribuţiilor de serviciu, executorul judecătoresc este exponentul puterii de stat.
 


Detalii