20
06 2019
158

6. (28.15.72) Care este modul de eliberare a facturii fiscale la efectuarea livrărilor impozabile cu TVA în cadrul achizițiilor publice pe teritoriul țării?

În conformitate cu prevederile art. 117 alin. (12) din Codul fiscal, începând cu 1 iulie 2019, la efectuarea livrării impozabile cu TVA în cadrul achiziţiilor publice pe teritoriul ţării, subiectul impozabil este obligat să prezinte cumpărătorului (beneficiarului) pentru livrarea respectivă factura fiscală electronică (e-factura).
Detalii
21
03 2019
189

2. (31.2.22) Urmează a fi sancționat contribuabilul pentru neeliberarea sau neînregistrarea facturii fiscale în Registrul general electronic al facturilor fiscale, caz depistat în cadrul controlului fiscal repetat?

În conformitate cu art. 234 alin. (5) din Codul fiscal, persoanele care au calculat greșit impozitul și/sau taxa, dacă acest fapt nu a fost depistat în cadrul controlului fiscal anterior, la efectuarea repetată a controlului fiscal în condițiile reglementate la art. 214 alin. (8), sunt absolvite de aplicarea amenzilor și penalităților pentru încălcările fiscale depistate aferente perioadelor supuse controlului repetat.
Detalii
02
03 2018
508

4. (28.15.44) Care sunt semnele de protecție a hîrtiei prevăzute pentu imprimarea de sine stătător a facturilor fiscale?

Potrivit prevederilor pct.5 din Ordinul Ministerului Finanțelor nr.118 din 28 august 2017 cu privire la aprobarea și completarea formularului tipizat de document primar cu regim specializat ,,Factură fiscală”, entitatea care ţine contabilitatea cu ajutorul sistemelor informaţionale computerizate beneficiază de dreptul imprimării de sine stătător a facturilor fiscale pe hîrtie prevăzută cu însemne de protecţie pentru documentarea faptelor economice.
Detalii
09
01 2017
5153

„Factura” și „Factura fiscală” ar putea fi comasate

Ministerul Finanțelor susține că pentru facilitarea documentării operațiunilor economice a apărut necesitatea comasării documentelor primare cu regim special „factură” și „factură fiscală”. Astfel, în loc de două facturi va fi doar una.
Detalii
27
10 2016
3199

Modul de achiziție a serviciilor de locațiune și a cheltuielilor aferente de la persoanele fizice

În cazul operaţiunilor economice ce ţin de primirea serviciilor de leasing (locaţiune), precum şi la refacturarea cheltuielilor aferente serviciilor de locaţiune, obţinute de la persoanele fizice (cetăţeni), neînregistrate în calitate de subiecţi ai activităţii de antreprenoriat, la care se anexează în mod obligatoriu facturile eliberate conform contractului de prestare a serviciilor publice de gospodărire comunală, se utilizează formularul tipizat al actului de achiziţie a serviciilor de locaţiune şi a cheltuielilor aferente, aprobat prin Ordinul comun al Ministerului Finanțelor și Biroului Național de Statistică nr. 88/106 din 6 octombrie 2008, publicat în MO nr. 189/559 din 21.10.2008 (în continuare – act).
Detalii
24
09 2016
1415

Privind trecerea in cont a TVA

În ce perioadă fiscală poate să beneficieze cumpărătorul subiect impozabil de dreptul la trecerea în cont a TVA și în ce cuantum, în cazul anulării facturii fiscale emise în perioada fiscală precedentă celei în care a avut loc eliberarea altor facturi fiscale pentru livrarea efectuată? Ce urmează a se întreprinde în cazul în care livrarea scutită de TVA a fost documentată prin factură fiscală și nu factură? În ce perioadă urmează a fi reflectată de către cumpărător factura fiscală primită în schimbul altei facturi fiscale în anexa la Declarația privind TVA? Urmează a fi stornată și calificată ca venituri ale furnizorului suma TVA calculată pe livrările în adresa persoanelor fizice aferentă mărfurilor scutite de TVA?

Potrivit prevederilor art. 102 alin. (2) din CF, suma TVA achitată sau care urmează a fi achitată pe valorile materiale
Detalii
04
08 2016
1392

Despre reflectarea facturilor fiscale primite și eliberate în cadrul operațiunilor de refacturare în Anexa nr. 1 și Anexa nr. 2 la Declarația privind T.V.A.

Urmează a fi reflectate facturile fiscale primite și eliberate în cadrul operațiunilor de refacturare în Anexa nr. 1 „Lista facturilor fiscale primite” și Anexa nr. 2 „Lista facturilor fiscale eliberate” din Ordinul IFPS nr. 1164 din 25.10.2012?

Conform art. 1171 alin. (10) din CF, refacturarea cheltuielilor compensate se efectuează prin înscrierea lor într-un rînd separat în factura fiscală eliberată pentru livrarea de mărfuri, servicii.
Detalii
27
04 2016
1296

Atribuirea seriei și diapazonului de numere agenților economici ce nu se deservesc de DGAMC

În vederea executării prevederilor Hotărârii Guvernului nr.294 din 17.03.1998 și asigurării procesului de atribuire a seriei și diapazonului de numere agenților economici care eliberează facturi/facturi fiscale în număr considerabil și nu sunt deserviți de Direcția generală administrarea marilor contribuabili și în temeiul pct.5 din Ordinul Ministerului Finanțelor nr.115 din 06.09.2010
Detalii
16
04 2016
2037

Întreprinderea noastră efectuează servicii de transport internațional de mărfuri (inclusiv de expediție). Livrările în cauză întreprinderea noastră le documentează cu facturi fiscale, cu indicarea cotei zero a T.V.A. Apare întrebarea, urmează a fi înregistrată în Registrul general electronic al facturilor fiscale factura fiscală a cărei valoare impozabilă a livrării impozabile depășește suma de 100 000 lei, dar cota T.V.A. este zero?

În conformitate cu art. 1181 din CF, factura fiscală eliberată se supune înregistrării obligatorii de către furnizorul subiect al impunerii cu T.V.A. în Registrul general electronic al facturilor fiscale, în forma şi modul stabilit de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, în cazul în care totalul valorii impozabile a livrării impozabile cu T.V.A. depăşeşte suma de 100 000 lei.”
Detalii