10
02 2020
1267

Înregistrarea facturilor fiscale în RGEFF

Entitatea „X” SRL nu a înregistrat factura fiscală RT0333212 din 30.12.2019 în Registrul general electronic al facturilor fiscale (RGEFF) ca urmare a modificărilor recente ale legislației. În cazul dat factura fiscală urma a fi înregistrată în RGEFF și, dacă da, atunci ce sancțiuni riscă entitatea „X” SRL?

Potrivit prevederilor art. 1181 alin. (1) și (11) din CF (în vigoare până la 31.12.2019), factura fiscală eliberată se supune înregistrării obligatorii de către furnizorul subiect al impunerii cu TVA în RGEFF, în forma și în modul stabilit de SFS, în cazul în care totalul valorii impozabile a livrării impozabile cu TVA, inclusiv al valorii impozabile ajustate în condiţiile art. 98 din CF, depășește suma de 100 000 lei.
Detalii
29
07 2019
669

Formulare tipizate primare cu regim special, eliberate în semestrul I

În primul semestru al anului curent, Serviciul Fiscal de Stat a eliberat 6 377 669 formulare tipizate primare cu regim special, fiind deserviți în acest sens 13 018 agenți economici, potrivit datelor statistice publicate de SFS. Suma încasată constituie 7,295 mil. lei.

Totodată, din numărul total de formulare tipizate, 3 596 753 sunt formulare de facturi fiscale, care au fost eliberate la 10 028 contribuabili. Din eliberarea formularelor de facturi fiscale s-au încasat 6,627 mil.lei.
Detalii
20
06 2019
627

6. (28.15.72) Care este modul de eliberare a facturii fiscale la efectuarea livrărilor impozabile cu TVA în cadrul achizițiilor publice pe teritoriul țării?

În conformitate cu prevederile art. 117 alin. (12) din Codul fiscal, începând cu 1 iulie 2019, la efectuarea livrării impozabile cu TVA în cadrul achiziţiilor publice pe teritoriul ţării, subiectul impozabil este obligat să prezinte cumpărătorului (beneficiarului) pentru livrarea respectivă factura fiscală electronică (e-factura).
Detalii
21
03 2019
594

2. (31.2.22) Urmează a fi sancționat contribuabilul pentru neeliberarea sau neînregistrarea facturii fiscale în Registrul general electronic al facturilor fiscale, caz depistat în cadrul controlului fiscal repetat?

În conformitate cu art. 234 alin. (5) din Codul fiscal, persoanele care au calculat greșit impozitul și/sau taxa, dacă acest fapt nu a fost depistat în cadrul controlului fiscal anterior, la efectuarea repetată a controlului fiscal în condițiile reglementate la art. 214 alin. (8), sunt absolvite de aplicarea amenzilor și penalităților pentru încălcările fiscale depistate aferente perioadelor supuse controlului repetat.
Detalii
02
03 2018
1209

4. (28.15.44) Care sunt semnele de protecție a hîrtiei prevăzute pentu imprimarea de sine stătător a facturilor fiscale?

Potrivit prevederilor pct.5 din Ordinul Ministerului Finanțelor nr.118 din 28 august 2017 cu privire la aprobarea și completarea formularului tipizat de document primar cu regim specializat ,,Factură fiscală”, entitatea care ţine contabilitatea cu ajutorul sistemelor informaţionale computerizate beneficiază de dreptul imprimării de sine stătător a facturilor fiscale pe hîrtie prevăzută cu însemne de protecţie pentru documentarea faptelor economice.
Detalii
27
10 2016
4860

Modul de achiziție a serviciilor de locațiune și a cheltuielilor aferente de la persoanele fizice

În cazul operaţiunilor economice ce ţin de primirea serviciilor de leasing (locaţiune), precum şi la refacturarea cheltuielilor aferente serviciilor de locaţiune, obţinute de la persoanele fizice (cetăţeni), neînregistrate în calitate de subiecţi ai activităţii de antreprenoriat, la care se anexează în mod obligatoriu facturile eliberate conform contractului de prestare a serviciilor publice de gospodărire comunală, se utilizează formularul tipizat al actului de achiziţie a serviciilor de locaţiune şi a cheltuielilor aferente, aprobat prin Ordinul comun al Ministerului Finanțelor și Biroului Național de Statistică nr. 88/106 din 6 octombrie 2008, publicat în MO nr. 189/559 din 21.10.2008 (în continuare – act).
Detalii
24
09 2016
2022

Privind trecerea in cont a TVA

În ce perioadă fiscală poate să beneficieze cumpărătorul subiect impozabil de dreptul la trecerea în cont a TVA și în ce cuantum, în cazul anulării facturii fiscale emise în perioada fiscală precedentă celei în care a avut loc eliberarea altor facturi fiscale pentru livrarea efectuată? Ce urmează a se întreprinde în cazul în care livrarea scutită de TVA a fost documentată prin factură fiscală și nu factură? În ce perioadă urmează a fi reflectată de către cumpărător factura fiscală primită în schimbul altei facturi fiscale în anexa la Declarația privind TVA? Urmează a fi stornată și calificată ca venituri ale furnizorului suma TVA calculată pe livrările în adresa persoanelor fizice aferentă mărfurilor scutite de TVA?

Potrivit prevederilor art. 102 alin. (2) din CF, suma TVA achitată sau care urmează a fi achitată pe valorile materiale
Detalii
04
08 2016
1934

Despre reflectarea facturilor fiscale primite și eliberate în cadrul operațiunilor de refacturare în Anexa nr. 1 și Anexa nr. 2 la Declarația privind T.V.A.

Urmează a fi reflectate facturile fiscale primite și eliberate în cadrul operațiunilor de refacturare în Anexa nr. 1 „Lista facturilor fiscale primite” și Anexa nr. 2 „Lista facturilor fiscale eliberate” din Ordinul IFPS nr. 1164 din 25.10.2012?

Conform art. 1171 alin. (10) din CF, refacturarea cheltuielilor compensate se efectuează prin înscrierea lor într-un rînd separat în factura fiscală eliberată pentru livrarea de mărfuri, servicii.
Detalii