13
06 2018
1823

Serviciul social de suport monetar

Regulamentul-cadru privind organizarea şi funcţionarea Serviciului social de suport monetar adresat familiilor/persoanelor defavorizate, elaborat în scopul prevenirii excluziunii sociale și susținerii familiilor pentru a depășirea situațiile de dificultate cu care se confruntă, este propus, repetat, spre consultare publică de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.

Serviciul va fi instituit în baza deciziei consiliului raional sau municipal, în cadrul structurii teritoriale de asistență socială. În Serviciu va activa un manager – specialistul din cadrul serviciului teritorial de asistență social (STAS), responsabil anterior pentru administrarea ajutorului material, asistenți sociali supervizori și asistenți sociali comunitari din cadrul Serviciului asistență socială comunitară. Astfel, de personal suplimentar nu va fi nevoie.
Detalii
12
02 2018
921

Convertoare pentru televiziunea digitală terestră, din bugetul de stat

Circa 72 de mii de familii defavorizate din țara noastră, care au primit ajutor social în anul 2016, vor beneficia gratuit de convertoare pentru conectarea la televiziunea digitală terestră.

Hotărârea Guvernului cu privire la dotarea cu convertoare a familiilor beneficiare de ajutor social, aprobată de cabinetul de miniștri la 7 februarie, a fost publicată în Monitorul Oficial din 9 februarie curent.
Detalii
02
08 2017
865

Utilizarea ajutorului social va fi verificată

Beneficiarul prestației sociale se va obliga să utilizeze ajutorul social în folosul familiei, în mod primordial pentru satisfacerea necesităților privind alimentația, vestimentația, locuința, igiena, îngrijirea medicală, educația și școlarizarea obligatorie a copiiilor.

Un proiect ce are drep scop asumarea obligațiunii de utilizare a ajutorului social în folosul familiei a fost propus spre consultare de Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei.
Detalii
26
05 2017
1999

Locuințe sociale: noi reguli de atribuire și utilizare

Guvernul a aprobat Regulamentul cu privire la evidența, modul de atribuire și folosire a locuințelor sociale, care sunt atribuite persoanelor sau familiilor, ce pretind la asemenea locuință în localitățile în care au viză de reședință sau domiciliu.

Evidența persoanelor care necesită locuințe sociale se efectuează de către autoritățile publice locale, care instituie comisii pentru monitorizarea domeniului respectiv. Tot ALP alocă terenurile disponibile pentru edificarea locuințelor sociale.
Detalii