27
11 2020
394

Diminuarea constrângerilor de finanțare externă

Ministerul Finanțelor a comunicat că țara noastră a recepționat prima tranșă în valoare de 51,62 mil. euro din Acordul de împrumut dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană privind Asistența Macro-financiară (Omnibus), semnat de către părți la 21 iulie 2020.
 
Obiectivul acestui împrumut este de a diminua constrângerile de finanțare externă ale țării, de a atenua balanța de plăți și necesitățile bugetului, precum și de a sprijini Republica Moldova în situația financiară actuală.

Detalii
23
11 2020
518

Agricultura competitivă în Moldova: finanțare adițională

Asociația Internațională pentru Dezvoltare (AID) va aloca Republicii Moldova un credit în sumă de 13,5 mil. euro pentru gestionarea sub-produselor de origine animală, în cadrul proiectului Agricultura Competitivă în Moldova. Proiectul   legii pentru ratificarea Acordului de finanțare dintre RM și AID a fost aprobat în ambele lecturi în cadrul ședinței din 20 noiembrie curent.
 
După cum a explicat secretarul de stat al Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Tatiana Nistorică, aceasta este cea de-a treia finanțare adițională din cadrul proiectului și este destinată pentru construcția unei unități de gestionare a sub-produselor de origine animală nedestinate consumului uman, care ar fi o soluție reală pentru menținerea situației epizootice favorabile din țară.

Detalii
09
11 2020
370

Moldova va beneficia de $15 mil. pentru realizarea Proiectului „Agricultura competitivă”

Asociația internațională pentru dezvoltare (AID) va aloca Republicii Moldova, în corespundere cu termenele și condițiile stipulate în acord, un credit în sumă de $15 mil. destinat gestionării subproduselor de origine animală, în cadrul Proiectului „Agricultura competitivă”. Proiectul legii privind ratificarea Acordului de Finanțare (a treia finanțare adițională) dintre AID și RM în vederea realizării Proiectului a fost susținut joi, 5 octombrie, de către Executiv.
 
Sursele prevăzute în acordul adițional vor fi direcționate pentru extinderea activităților realizate anterior în cadrul proiectului, în special pentru îmbunătățirea managementului siguranței alimentelor, care vizează consolidarea capacităților umane,
Detalii
12
10 2020
445

Acordul de finanțare în valoare de 13,5 mil. euro, semnat cu IDA

Ministerul Finanțelor și Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare (IDA) au semnat Acordul privind a III-a Finanțare Adițională pentru Proiectul „Agricultura Competitivă în Moldova MAC-P”, în valoare de 13,5 mil. euro.
 
Astfel, Acordul vizează instituirea unui sistem complet de management al subproduselor de origine animalieră. În cadrul componentei se prevede construcția unei instalații de distrugere/prelucrare a deșeurilor de origine animală nedestinate consumului uman, care ar fi o soluție reală pentru menținerea situației epizootice favorabile din țară, inclusiv pentru protecția mediului, și ar facilita includerea Republicii Moldova în lista țărilor cu drept de export în Uniunea Europeană a produselor zootehnice.

Detalii
14
09 2020
553

Japonia oferă finanțare pentru îmbunătățirea productivității agricole

Japonia va oferi Republicii Moldova un credit preferențial în valoare de circa $18,65 mil. pentru susținerea fermierilor moldoveni. Creditul va fi utilizat pentru îmbunătățirea productivității agricole prin furnizarea tehnicii agricole și a echipamentului post-recoltare destinate întreprinderilor mici și mijlocii.
 
În acest sens, în cadrul ședinței plenare din 10 septembrie, Parlamentul a aprobat proiectele de lege privind ratificarea Acordului de împrumut dintre Guvernul Republicii Moldova și Agenția Japoneză pentru Cooperare Internațională, precum și a Acordului cu Guvernul Japoniei privind acordarea unui împrumut.

Detalii
01
09 2020
425

Asistență financiară pentru extinderea serviciilor de aprovizionare cu apă

Executivul a aprobat în cadrul ședinței din 26 august 2020 proiectul   de hotărâre pentru inițierea negocierilor și aprobarea semnării Înțelegerii întocmite prin schimb de note dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Federale Germania privind cooperarea financiară.
Potrivit ministrului Finanțelor, Serghei Pușcuța, înțelegerea are drept scop acordarea asistenței financiare adiționale nerambursabile 10,0 mil. euro pentru finanțarea proiectului Sistemul de aprovizionare cu apă potabilă şi canalizare, Moldova Centru, faza 2.

Detalii
20
07 2020
1000

Răspuns de Urgență la COVID-19 şi suport pentru IMM

În cadrul ședinței Executivului din 20 iulie 2020 a fost aprobat proiectul  hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea semnării Acordului-cadru de împrumut dintre Republica Moldova și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru realizarea proiectului „Răspuns de Urgență la COVID-19 şi Suport pentru Întreprinderile Micro, Mici și Mijlocii”.
 
Documentul are la bază angajarea Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei (CEB) de a oferi finanțare flexibilă și în timp util țărilor membre pentru consolidarea sistemului de sănătate publică și atenuarea impactului socio-economic al pandemiei.
Detalii
01
07 2020
542

„Moldelectrica”, eliberată de garantarea împrumutului

Î.S. „Moldelectrica” a fost scutită de obligația de  a garanta rambursarea împrumutului recreditat de Ministerul Finanțelor în vederea realizării unui proiect. În Monitorul Oficial a fost publicată Legea nr. 90 din 11 iunie 2020 privind eliberarea Î.S. „Moldelectrica” de obligația de a garanta rambursarea împrumutului.
 
Astfel, prin derogare de la prevederile art. 29 alin. (4) din Legea cu privire la datoria sectorului public, garanțiile de stat și recreditarea de stat se permite, cu titlu de excepție, este prevăzută eliberarea Î.S. „Moldelectrica” de obligația de a garanta rambursarea împrumutului recreditat de Ministerul Finanțelor în vederea realizării proiectului „Interconectarea rețelelor de energie electrică dintre Republica Moldova şi România, Faza I”.

Detalii
13
01 2020
811

Încă patru proiecte de asistență externă vor beneficia de facilități fiscale

În Monitorul Oficial din 10 ianuarie curent a fost publicată Hotărârea nr. 10 din 3 ianuarie 2020 cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului ce actualizează și Lista proiectelor de asistență tehnică în derulare care cad sub incidența tratatelor internaționale pentru aplicarea scutirilor la impozitul pe venit, accize, taxe vamale, taxe pentru efectuarea procedurilor vamale, taxe pentru mărfurile care, în procesul utilizării cauzează poluarea mediului, precum și aplicarea scutirii de TVA cu drept de deducere pentru mărfurile și serviciile destinate acestora. Astfel, Lista este extinsă cu încă partu proiecte noi:
Detalii
17
12 2019
841

IFAD VIII: transformarea zonei rurale

Republica Moldova ar putea beneficia de un acord de finanțare în sumă de circa $20,87 mil. – credit pe termen lung și $5,537 mil. – grant nerambursabil pentru realizarea proiectului „Îmbunătățirea Capacităților pentru Transformarea Zonei Rurale” (IFAD VIII). Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului propune spre consultare proiectul Decretului Președintelui RM privind inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului de Finanțare dintre Republica Moldova și Fondul Internațional pentru Dezvoltarea Agricolă.

În componența delegației oficiale pentru negocierea proiectului vor fi incluși reprezentanți ai Ministerului Finanțelor, Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, Ministerului Justiției, Ministerului Economiei și Infrastructurii și Cancelariei de Stat, precum și ai MADRM.
Detalii