28
01 2019
524

Ministerul Finanțelor poate suspenda finanțarea APC și UAT

Ministerul Finanțelor va suspenda temporar finanţarea de la bugetul de stat a celor autorităţi, instituţii și altor beneficiari de mijloace bugetare care nu vor prezenta la timp rapoartele privind utilizarea mijloacelor alocate, nu vor înlătura în termenele stabilite încălcările şi neajunsurile depistate, precum şi nu vor prezenta alte rapoarte, documente sau informaţii solicitate.

Ordinul nr.215 al Ministerului Finanțelor din 28 decembrie 2018 a fost publicat în Monitorul Oficial și a intrat în vigoare vineri, 25 ianuarie 2019. Anexă la acest ordin este Regulamentul privind mecanismul de suspendare temporară a finanţării de la bugetul de stat a autorităţilor/instituţiillor bugetare şi altor beneficiari de mijloace bugetare.

Detalii
27
11 2018
200

FISM va deveni instituție publică

Fondul de Investiții Sociale din Moldova (FISM) va fi reorganizat din structură organizațională de stat în instituție publică. Cancelaria de Stat propune spre consultări publice proiectul unei hotărâri a Guvernului cu privire la organizarea și funcționarea FISM.

Fondul va fi persoană juridică cu formă de organizare de instituție publică, va dispune de autonomie administrativă și financiară, va deține conturi deschise în Contul Unic Trezorerial al Ministerului Finanțelor. Pentru gestionarea mijloacelor financiare provenite din asistență externă, la solicitarea partenerilor de dezvoltare și/sau donatorilor și în baza acordurilor încheiate cu aceștia, Fondul poate avea conturi bancare în băncile din Republica Moldova.
Detalii
15
09 2018
278

Concurs pentru co-finanțarea proiectelor asociațiilor obștești

Pentru anul 2019 vor fi alocate 5 mil. lei pentru co-finanţarea din bugetul de stat a proiectelor culturale ale asociaţiilor obşteşti. În acest sens, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării invită sociațiile obșești să depună dosarele de participare până 15 octombrie 2018.

La selectarea dosarelor se vor lua în considerare următoarele criterii:
importanţa culturală a proiectului;
• actualitateaacestuia, încadrarea în obiectivele şi acţiunile strategiei de dezvoltare a culturii naţionale;

Detalii
05
07 2018
326

Cerinţele pieţei muncii, luate în calcul la admiterea studenţilor

Guvernul Republicii Moldova a aprobat planurile de pregătire a cadrelor cu finanțare de la bugetul de stat în instituțiile de învățământ superior și profesional tehnic pentru anul de studii 2018-2019.

Astfel, la studiile de licență vor fi admise 4906 persoane la 167 de specialități, număr de locuri bugetare similar cu cel din anul trecut. În conformitate cu cerințele pieței muncii, pentru următorul an de studii se propune introducerea mai multor specialități noi în domeniile ingineriei și activității inginerești, artelor, științelor agricole, sănătăţii, științelor sportului.
Detalii
11
05 2018
476

Serviciul de mediator comunitar se finanțează din bugetul de stat

Cheltuielile pentru finanțarea serviciului mediatorului comunitar se vor efectua prin transferuri cu destinație specială de la bugetul de stat către bugetele locale de nivelul I, bugetul central al unității teritoriale autonome cu statut juridic special și bugetele municipale Bălți și Chișinău, precum și din alte surse, conform legislației în vigoare.

Cabinetul de miniștri a votat ieri o hotărâre de Guvern privind modificarea și completarea Regulamentului-cadru cu privire la organizarea activității mediatorului comunitar.
Detalii
10
05 2018
1043

O nouă formulă de finanţare a învăţământului superior

O nouă metodologie de finanțare a învățământului superior public a fost pusă în discuţie în cadrul ședinței grupului de lucru al Secretariatului Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru şi prevede posibilitatea finanțării universităților în funcție de programe de studii.

Noua metodologie este elaborată de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării și, după cum au menționat reprezentanții ministerului, această formulă de finanțare este o premieră pentru țara noastră.
Detalii
23
03 2018
611

Pachetul minim de servicii sociale, finanțat prin transferuri cu destinație specială

În categoria activităților finanțate prin transferurile cu destinaţie specială de la bugetul de stat în bugetul unităţilor administrativ-teritoriale se vor regăsi şi patru tipuri de servicii sociale, incluse în pachetul minim conform necesităţilor identificate şi priorităţilor politicilor naţionale de protecţie socială a populaţiei.

Acestea sunt Casele de copii de tip familial, Asistența parentală profesionistă, Sprijinul pentru familiile cu copii și Serviciul asistență personală pentru persoanele cu dizabilități severe.
Detalii
23
02 2018
345

Lichidarea consecinţelor calamităţilor naturale este acoperită din Fondul de intervenţie

Guvernul alocă din Fondul de intervenție aproximativ 6 mil. lei pentru lichidarea urmărilor calamităților naturale. Potrivit unei decizii aprobate în ședința de ieri a Executivului, resursele vor fi utilizate pentru reparația unei grădinițe din raionul Ungheni, a unei școli sportive din orașul Drochia, precum și a unor obiective culturale din capitală.

Pentru reparația grădiniței de copii „Prietenia” din satul Pîrlița, raionul Ungheni, vor fi alocate 3,17 mil. lei. Autoritățile locale au transferat deja 30 de mii lei în acest scop.
Detalii