29
09 2018
485

Evaluarea riscurilor pieţei financiare nebancare

Regulamentul privind măsurile de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pe piața financiară nebancară, aprobat prin Hotărârea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr.38/1 din 24 august 2018, a fost publicat în MO din 28 septembrie curent.

Documentul reglementează aplicarea măsurilor de precauție, inclusiv de identificare a clientului și a beneficiarului efectiv; identificarea și evaluarea riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului; controlul intern, elaborarea și implementarea politicilor și programelor proprii pentru prevenirea fraudelor indicate; păstrarea datelor; raportarea activităților și tranzacțiilor suspecte.
Detalii
04
06 2018
531

Identificarea activităților și tranzacțiilor suspecte

Pentru identificarea activităților şi tranzacțiilor suspecte ce cad sub incidența Legii cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, entităţile raportoare urmează să aplice procedurile privind abordarea bazată pe risc a clienţilor şi a tranzacţiilor.

În Monitorul Oficial din 1 iunie 2018 a fost publicată Metodologia privind identificarea activităților și tranzacțiilor suspecte de spălare a banilor și finanțare a terorismului.
Detalii
13
10 2017
535

Autoritățile intensifică lupta contra fenomenului spălării banilor

Efectuarea investigațiilor financiare, instituirea mecanismelor de evidență și control al numerarului, îmbunătăţirea procesului de identificare a beneficiarului efectiv – sunt câteva dintre acțiunile propuse de autorități în lupta cu spălarea banilor și finanțarea terorismului.
Detalii
17
02 2017
528

BNM a stabilit prioritățile

Regulatorul sectorului bancar anunță domeniile principale pe care se va axa procesul de supraveghere în anul 2017, în contextul semnării Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană, precum și acțiunile agreate cu FMI.
Detalii
06
02 2017
1095

Auditorii şi contabilii, instruiţi în domeniul combaterii spălării banilor

Prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor a fost discutată în cadrul unei mese rotunde cu genericul Impementarea Directivei UE 2015/849 privind utilizarea sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanţării terorismului, cu participarea membrilor Reţelei Auditorilor şi Contabililor din Republica Moldova, organizată de Misiunea Înalţilor Consilieri UE în Republica Moldova pe data de 3 februarie 2017.
Detalii