25
07 2022
192

Modificarea Normelor metodologice privind executarea de casă a bugetelor componente ale BPN și a mijloacelor extrabugetare

În Monitorul Oficial nr. 221-229 din 22 iulie curent Ministerul Finanțelor a publicat Ordinul nr. 76 din 8 iulie 2022 cu privire la modificarea și completarea Normelor metodologice privind executarea de casă a bugetelor componente ale bugetului public național și a mijloacelor extrabugetare prin Contul Unic Trezorerial al Ministerului Finanțelor, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor nr.215 din 28 decembrie 2015.


Detalii

07
03 2022
342

Ministerul Finanțelor asigură gestionarea eficientă a finanțelor publice

În lunile ianuarie-februarie ale anului 2022 în bugetul public național (BPN) au fost acumulate venituri în sumă de 11,8 mld. lei, în creștere cu 1,7 mld. lei față de perioada similară a anului precedent, comunică Ministerul Finanțelor. În aceeași perioadă cheltuielile au constituit 13,1 mld. lei, care comparativ cu aceeași perioadă a anului 2021 sunt mai mari cu 2,1 mld. lei. Executarea BPN s-a încheiat cu un deficit în sumă de 1,3 mld. lei, iar soldurile mijloacelor bănești în conturile bugetelor componente ale BPN au constituit 10,2 mld. lei.
 
Totodată, veniturile bugetului de stat în primele două luni ale anului 2022 au constituit 7,3 mld. lei, majorându-se cu 1,2 mld. lei. 
 


Detalii

11
02 2022
341

Ministerul Finanțelor asigură managementul prudent al lichidităților

În prima lună a anului 2022 în bugetul public național (BPN) au fost acumulate venituri în sumă de 5,9 mld. lei, în creștere cu 0,8 mld. lei față de perioada similară a anului precedent, comunică Ministerul Finanțelor. Cheltuielile au constituit 6,0 mld. lei, care comparativ cu aceeași perioadă a anului 2021 sunt mai mari cu 0,8 mld. lei. Executarea BPN s-a încheiat cu un deficit în sumă de 0,1 mld. lei, iar soldurile mijloacelor bănești în conturile bugetelor componente ale bugetului public național au constituit 12,6 mld. lei.
 
Veniturile bugetului de stat în perioada de referință au constituit 3,6 mld. lei, înregistrând o creștere de 0,4 mld. lei față de perioada similară a anului trecut,
Detalii
27
09 2021
452

Ședința Clubului Finanțelor Publice

Cea de-a treia ședință a Clubului Finanțelor Publice va fi desfășurată miercuri, 29 septembrie 2021, ora 15:00. Subiectul abordat în cadrul ședinței ține de „Serviciile financiare electronice: o cale de urmat pentru serviciile publice” și va fi prezentat de Natalia Nogai, șefa Serviciului instruire și dezvoltare profesională, și Andrei Sandu, șeful Direcției dezvoltare proiecte, Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe.
 
Evenimentul va avea loc în format online, iar pentru a participa la eveniment, este nevoie să completați formularul de înregistrare.


Detalii

09
09 2021
374

Finanțele publice: restabilirea finanțării externe, digitalizarea serviciilor și dialogul constant cu mediul de afaceri

Pentru anii 2021-2022 autoritățile își propun realizarea acțiunilor ce au ca scop stabilitatea finanțelor publice și restabilirea finanțării externe. Acestea sunt incluse în Planul de acțiuni al Guvernului și au fost prezentate și discutate astăzi, 9 septembrie, în cadrul consultărilor publice organizate de Ministerul Finanțelor.
 
După cum a menționat ministrul Finanțelor, Dumitru Budianschi, principalul obiectiv pentru domeniul finanțelor publice este restabilirea finanțării externe, care este elementul major în asigurarea stabilității financiare a țării și finanțării cheltuielilor bugetare.
Detalii
03
09 2021
733

Salariile unor demnitari ar putea fi făcute publice

Ministerul Finanțelor, anual, până la data de 1 mai, ar putea publica pe pagina sa web cuantumul salariilor de bază pentru anul curent al persoanelor cu funcții de demnitate publică, al personalului din cabinetul persoanelor cu funcții de demnitate publică, al funcționarilor publici de conducere de nivel superior, precum și al conducătorilor și adjuncților conducătorilor instituțiilor publice din subordinea Guvernului.
 
O inițiativă legislativă în acest sens este înregistrată pe agenda Parlamentului și prevede completarea Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar (capitolul I) cu un articol ce va asigura transparența salarizării unor categorii de persoane publice.


Detalii

01
02 2021
703

Implementarea Strategiei de dezvoltare a managementului finanțelor publice, extinsă

Termenul de implementare a Strategiei de dezvoltare a managementului finanțelor publice 2013-2020 se extinde pe o perioadă de doi ani. Respectiv, acțiunile prevăzute în document urmează a fi realizate până în anul 2022. În Monitorul Oficial din 29 ianuarie curent a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 9 din 20 ianuarie 2021 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 573/2013 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a managementului finanțelor publice 2013-2020.
 
Rezultatele evaluării sistemice privind implementarea Strategiei denotă o neconsecvență a termenelor de realizare a indicatorilor propuși inițial din cauza instabilității politice, precum și a situației epidemiologice.

Detalii
04
01 2021
455

Centrul de instruire în finanțe din cadrul CTIF: retrospectiva activității în anul 2020

Centrul de instruire în finanțe din cadrul  Instituției Publice „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” a organizat și desfășurat, pe parcursul anului 2020, cursuri de instruire pentru angajații Instituției, cât și cursuri/seminare de instruire pentru contribuabili. Domeniile cursurilor vizate țin direct de profilul Centrului, respectiv de activitatea finanțelor publice, fiscală, vamală, după cum urmează:


Detalii
28
12 2020
837

Noi prevederi în Legea finanțelor publice locale: taxă specială, audit și măsuri restrictive

Legea nr. 257/2020 ce se referă la politica fiscală și vamală pentru anul 2021 publicată în Monitorul Oficial la 22 decembrie curent, conține și modificări la Legea nr.397/2003 privind finanțele publice locale. 
 
Astfel, aceasta este completată cu o nouă noțiune – taxă specială, care este o plată percepută doar de la persoanele fizice/persoanele juridice care utilizează sau beneficiază de serviciile publice locale create în interesul acestora, utilizată integral de către autoritățile reprezentative şi deliberative ale unităților administrativ-teritoriale pentru acoperirea cheltuielilor de înființare a serviciilor publice de interes local, precum și pentru finanțarea cheltuielilor curente de întreținere și funcționare a acestor servicii.

Detalii
30
07 2020
554

Managementul finanțelor publice locale pentru primarii aflați la primul mandat

Primarii a 82 de localități din 22 de raioane și mun. Chișinău au participat, în luna iulie, la seminarele de instruire online cu genericul „Introducere în managementul finanțelor publice locale”, organizate de Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe (CTIF) în parteneriat cu Ministerul Finanțelor.
 
Pe parcursul lunii iulie au fost desfășurate șapte seminare cu această temă. Majoritatea participanților la ele sunt primari, aflați la primul lor mandat. Cel mai mare număr de participanți la instruiri au fost din raioanele Telenești, Ștefan Vodă, Ocnița, Rezina, Drochia și Cimișlia.

Detalii