16
09 2019
99

Curtea de Conturi va colabora cu Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe

Responsabili din cadrul Curții de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) și al Centrului de Tehnologii Informaționale în Finanțe (CTIF) au convenit, în cadrul unei întrevederi desfășurate vineri, 13 septembrie, că CCRM va delega formatori pentru instruirile în domeniul finanțelor publice destinate specialiștilor începători din autoritățile publice centrale și instituțiile bugetare, pe care le organizează CTIF.

La întrevedere au participat, din partea CCRM, membrii Curții de Conturi, Violeta Andrieș și Andrei Munteanu, precum și șeful Aparatului CCRM, Ecaterina Paknehad, iar din partea CTIF – Diana Grosu-Axenti, șef al Direcției generale administrarea și prestarea serviciilor publice, și Natalia Nogai, șef al Centrului de instruire în finanțe.
Detalii
16
09 2019
131

Finanțele publice și politica fiscală în Planul de acțiuni al Guvernului

Autoritățile își propun să simplifice evidența mijloacelor fixe în scopuri fiscale prin revizuirea modalității de evidență și calculare a amortizării acestora, precum și să actualizeze Catalogul mijloacelor fixe în vederea aducerii acestuia în concordanță cu realitățile economice.

Acțiunile sunt prevăzute în Planul de acțiuni al Guvernului pentru anii 2019-2020. Hotărârea cu privire la aprobarea Planului a fost în publicată în Monitorul Oficial din 13 septembrie 2019. Astfel, la compartimentul finanțe publice sunt incluse un șir de acțiuni ce țin de domeniul bugetar, impozite și taxe, politici și administrare fiscală, vamală, achiziții publice, control financiar public intern și salarizare în sectorul bugetar.
Detalii
19
08 2019
172

Planificarea finanțelor publice pentru specialiștii începători din primării, un nou modul de instruiri lansat de Ministerul Finanțelor și CTIF

Ministerul Finanțelor și Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe (CTIF) au lansat luni, 19 august, un nou modul de instruiri pentru specialiștii începători în finanțe publice din cadrul autorităților și instituțiilor publice, dedicat planificării bugetare și utilizării modulului Planificarea bugetară a Sistemului Informaţional de Gestionare a Finanţelor Publice (SIGFP) administrat de CTIF.
Prezentă la evenimentul de deschidere a instruirilor, Secretarul de Stat al Ministerului Finanțelor, Tatiana Invanicichina, a subliniat necesitatea consolidării abilităților practice ale specialiștilor implicați în planificarea bugetară.
Detalii
26
07 2019
129

MEGA: Finanțele publice

La mijlocul anului 2019, finanțele publice sunt sub o dublă presiune, pentru că, pe de o parte, reforma fiscală a dus pe termen scurt la scăderea încasărilor bugetare, iar pe de altă parte, au fost aprobate majorări de salarii, cheltuieli sociale și investiții capitale, care au majorat cu circa 21% cheltuielile planificate.

În publicația Moldova Economic Growth Analysis (MEGA) elaborată de Centrul Analitic Independent Expert-Grup sunt incluse mai multe aspecte ce țin de politica fiscală. O sinteză a acestora a fost prezentată joi, 25 iulie curent, în cadrul unei conferințe.

Astfel, în document se menționează că, din cauza suprapunerii inițiativelor menționate, a crescut deficitul bugetar, care în primele cinci luni ale anului curent a atins nivelul de -8% din veniturile totale ale BPN.
Detalii
16
07 2019
143

Cele mai solicitate cursuri de instruire privind utilizarea serviciilor fiscale electronice

În semestrul I al anului 2019, Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe (CTIF) a desfășurat 25 de cursuri de instruire în domeniul finanțelor publice, cele mai multe – 17 – fiind instruirile dedicate utilizării serviciilor fiscale electronice. La cursuri au participat 218 contribuabili, majoritatea fiind agenți economici care utilizează sau doresc să utilizeze sistemele informaționale automatizate (SIA) ale Serviciului Fiscal de Stat, administrate de CTIF.

Scopul principal al acestor cursuri, cu o durată de șase ore fiecare, este instruirea contribuabililor în materie de utilizare a funcționalităților SIA Declarația electronică, Contul curent al contribuabilului, Registrul general electronic al facturilor fiscale, Comanda on-line a formularelor tipizate și e-Factura, inclusiv crearea, redactarea, semnarea și circulația electronică a facturilor fiscale în format electronic prin intermediul SIA e-Factura.
Detalii
26
06 2019
130

CTIF a stabilit relații de cooperare cu parteneri din Estonia în domeniul dezvoltării serviciilor financiare electronice

Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe (CTIF) va beneficia de oportunități pentru preluarea celor mai bune practici ale companiilor IT estoniene în materie de dezvoltare, administrare și asigurare a securității cibernetice ale sistemelor informaționale utilizate în domeniile finanțelor publice, achizițiilor publice și fiscal. Acesta este primul bilanț al vizitei de studiu, efectuată recent la Tallinn de o delegație a CTIF, condusă de directorul adjunct al Centrului, Vadim Muntean.

Vizita delegației CTIF a fost organizată cu concursul ambasadei Republicii Moldova în Estonia în cooperare cu Departamentul relații internaționale și UE al Ministerului Finanțelor al Republicii Estonia.
Detalii
21
11 2018
219

Redistribuirea alocațiilor între autoritățile publice centrale

Ministerul Finanțelor propune spre consultare publică proiectul de hotărâre a Guvernului privind redistribuirea unor alocații aprobate prin Legea bugetului de stat pentru anul 2018.

Prin acest proiect se propun majorări de alocații la Cancelaria de Stat, în mărime de 14,8 mil. lei, pentru instalarea sistemului de iluminare pe bază de LED, procurări de mijloace fixe, inclusiv utilaj medical și achitarea agentului termic. De asemenea, se vor acorda alocații în sumă de 3,1 mil. lei Ministerul Justiției, pentru acoperirea insuficienței la achitarea concediilor nefolosite și ajutorului material.
Detalii
12
10 2018
313

Ministerul Finanţelor facilitează conlucrarea şi schimbul de experiență

Ministerul Finanţelor a organizat joi, 11 octombrie curent, o conferinţă cu genericul Serviciile financiare – suportul primar în implementarea politicilor publice, în cadrul căreia au participat circa 40 de reprezentanţi ai autorităţilor publice centrale, precum şi experţi internaţionali. Evenimentul a fost desfăşurat cu suportul Ministerului Finanţelor din Olanda.

Secretarul de stat al Ministerului Finanţelor, Viorica Pricop, a menţionat că scopul de bază al conferinței a fost crearea și lansarea unei platformă de comunicare între specialiștii subdiviziunilor financiare la nivelul APC,
Detalii
13
08 2018
704

Cursuri de instruire privind utilizarea serviciilor fiscale electronice

Instituția Publică “Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (CTIF) invită contribuabilii interesați să participe la două cursuri de instruire dedicate utilizării serviciilor fiscale electronice, cursuri ghidate de formatorii Centrului de instruire în finanțe din cadrul CTIF. Primul curs se va desfășura la 15 august 2018, pentru contribuabilii vorbitori de limba rusă, iar al doilea — la 20 august, pentru contribuabilii vorbitori de limba română.
Detalii