21
11 2018
177

Redistribuirea alocațiilor între autoritățile publice centrale

Ministerul Finanțelor propune spre consultare publică proiectul de hotărâre a Guvernului privind redistribuirea unor alocații aprobate prin Legea bugetului de stat pentru anul 2018.

Prin acest proiect se propun majorări de alocații la Cancelaria de Stat, în mărime de 14,8 mil. lei, pentru instalarea sistemului de iluminare pe bază de LED, procurări de mijloace fixe, inclusiv utilaj medical și achitarea agentului termic. De asemenea, se vor acorda alocații în sumă de 3,1 mil. lei Ministerul Justiției, pentru acoperirea insuficienței la achitarea concediilor nefolosite și ajutorului material.
Detalii
12
10 2018
244

Ministerul Finanţelor facilitează conlucrarea şi schimbul de experiență

Ministerul Finanţelor a organizat joi, 11 octombrie curent, o conferinţă cu genericul Serviciile financiare – suportul primar în implementarea politicilor publice, în cadrul căreia au participat circa 40 de reprezentanţi ai autorităţilor publice centrale, precum şi experţi internaţionali. Evenimentul a fost desfăşurat cu suportul Ministerului Finanţelor din Olanda.

Secretarul de stat al Ministerului Finanţelor, Viorica Pricop, a menţionat că scopul de bază al conferinței a fost crearea și lansarea unei platformă de comunicare între specialiștii subdiviziunilor financiare la nivelul APC,
Detalii
13
08 2018
602

Cursuri de instruire privind utilizarea serviciilor fiscale electronice

Instituția Publică “Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (CTIF) invită contribuabilii interesați să participe la două cursuri de instruire dedicate utilizării serviciilor fiscale electronice, cursuri ghidate de formatorii Centrului de instruire în finanțe din cadrul CTIF. Primul curs se va desfășura la 15 august 2018, pentru contribuabilii vorbitori de limba rusă, iar al doilea — la 20 august, pentru contribuabilii vorbitori de limba română.
Detalii
18
12 2017
373

Experţii despre unele riscuri ale finanţelor publice

Reforma lentă a sistemului de achiziții publice este unul din riscurile care pot avea un rol important în domeniul finanțelor publice în anul viitor, se spune în analiza creșterii economice din Moldova, efectuată de Expert-Grup.
Detalii
30
08 2017
1287

În Moldova va fi aplicat principiul universalităţii bugetului

Termenul mijloace speciale va fi substituit în toate actele normative cu sintagma venituri colectate, iar ca urmare nu se vor mai indica în calitate de sursă de finanțare distinctă de bugetul de stat sau local, ceea ce vine în contradicție cu principiul unității bugetului, potrivit căruia toate resursele și cheltuielile autorităților bugetare se reflectă și se efectuează exclusiv în bugetul de la care se finanțează.

Propunerea dată se conține în proiectul de lege ce prevede modificarea și completarea a 82 de acte legislative în vederea aducerii în concordanță cu prevederile Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale.
Detalii
20
02 2017
1156

A intrat în vigoare Planul de acțiuni pentru elaborarea Standardelor Naționale de Contabilitate pentru Sectorul Public

Ordinul Ministerului Finanțelor privind aprobarea Conceptului și Planului de acțiuni pentru elaborarea Standardelor Naționale de Contabilitate pentru Sectorul Public, elaborat în scopul realizării prevederilor Legii contabilității nr. 113-XVI din 27 aprilie 2007 și a Strategiei de dezvoltare a managementului finanţelor publice pe anii 2013-2020, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 573 din 6 august 2013, a fost publicat în Monitorul Oficial, Nr. 50-59 din 17 februarie 2017.
Detalii