18
08 2015
1640

Serviciul „Diseminare mesaje” pentru contribuabili

Serviciul „Diseminare mesaje” — va permite recepțíonarea mesajelor privind apropierea termenelor de achitare a obligaţiilor fiscale, noutăţi fiscale care ţin de activitățile Serviciului Fiscal de Stat, Calendarul fiscal ce conține informaţii despre termenele de prezentare a dărilor de seamă şi termenele de achitare a obligaţiilor față de buget, după categorii de contribuabili, cu referințe la cadrul legal; înștiințări despre necesitatea depunerii declarației cu privire la impozitul pe venit pe perioada fiscală.
Detalii
08
08 2015
2006

Persoana fizică prestează servicii. Care sunt consecințele fiscale aferent venitului cîștigat?

În conformitate cu prevederile art. 18 lit. c) din Codul fiscal, plăţile pentru serviciile prestate se consideră surse de venit impozabile care se includ în venitul brut. Reamintim că potrivit prevederilor art. 88 alin. (5) din Codul fiscal, dacă o persoană fizică care nu desfăşoară activitate de întreprinzător prestează servicii şi/sau lucrări, venitul ei este considerat de patron drept salariu din care se reţine impozitul conform cotelor prevăzute la art.15 lit.a).
Detalii
24
07 2015
1305

IFS pe mun. Chișinău: asigurare a unui nivel înalt al conformării fiscale

Inspectoratul Fiscal de Stat mun. Chișinău, în scopul eficientizării activității Serviciului Fiscal de Stat, a realizat următoarele activități:

  • a fost asigurată popularizarea primului termen de achitare a impozitului pe bunurile imobiliare de comun cu prietenii contribuabililor și perceptorii fiscali, prin difuzarea spotului publicitar prin intermediul radioului local al piețelor și centrelor comerciale, precum și antrenarea voluntarilor pentru repartizarea pliantelor în locuri publice și în lădițele poștale;

Detalii
28
04 2015
1418

IFS mun. Chișinău: acțiuni severe față de activitățile ilicite

IFS mun. Chișinău a organizat în data de 24 aprilie curent mai multe acțiuni orientate spre verificarea contribuabililor ce desfășoară activități în domeniul comerțului de citrice, în partea ce ține de aplicarea mașinilor de casă și control la efectuarea decontărilor în numerar cu consumatorii, reflectarea în documentele de evidență contabilă a veniturilor real încasate de la consumatori, deținerea documentelor de proveniență la mărfurile supuse comercializării. În cadrul controalelor a fost pus accentul pe combaterea comerțului ilicit de citrice ce se exprimă prin desfășurarea activităților fără înregistrare la Camera Înregistrării de Stat sau la o altă autoritate abilitată prin lege.
Detalii
19
03 2015
1621

Mai multă stabilitate și predictibilitate în legislația fiscală

Legislația fiscală se va modifica sau completa, inclusiv prin intermediul iniţiativelor legislative, înaintate de către deputaţi, cu o periodicitate de o dată în 6 luni, în decursul unui an calendaristic. O prevedere, în acest sens, se regăsește în proiectul modificărilor și completărilor în unele acte legislative în vigoare (Codul fiscal), ce vizează politica bugetar-fiscală pe anul 2015.
Detalii
06
03 2015
2026

Schimbările şi experienţa internaţională în fiscalitate, contabilitate şi finanţe - oportunităţi pentru Republica Moldova

Pe data de 5 martie 2015, ora 14:00, Chişinău, – Asociaţia Contabililor şi Auditorilor Profesionişti din Republica Moldova (ACAP RM) în parteneriat cu compania Baker Tilly Moldova şi NBA, The Netherlands Professional Organization for Auditors a organizat conferința internațională „Schimbările şi experienţa internaţională în fiscalitate, contabilitate şi finanţe — oportunităţi pentru Republica Moldova”.
Detalii
05
03 2015
974

Аcumulările la buget sînt în creștere

Conform datelor operative, în ianuarie-februarie 2015, Serviciul Fiscal de Stat a încasat venituri la bugetul public naţional în sumă de 3 miliarde 301,9 milioane de lei, cu 8,6% sau 261,5 milioane lei mai mult faţă de estimările inițiale, informează NOI.md. Potrivit Inspectoratului Fiscal Principal de Stat (IFPS), veniturile la bugetul de stat acumulate de Serviciul Fiscal de Stat au însumat 1 mld. 297,9 mil. lei sau cu 8,8% (104,7 mil. lei) mai mult decît s-a preconizat pentru perioada de referință.
Detalii