21
02 2019
42

Posturile fiscale. Volumul vânzărilor de flori este cu 260% mai mare față de anul trecut

În perioada 13-15 februarie 2019, în scopul prevenirii comerțului ilicit cu flori (fără documentarea tranzacțiilor prin MCC), Serviciul Fiscal de Stat a desfășurat acțiuni de conformare prin instituirea posturilor fiscale la contribuabilii ce comercializează flori în piețele autorizate din mun. Chișinău.

Astfel, în perioada menționată au fost instituite posturi fiscale la 6 piețe autorizate, pe teritoriul cărora activează circa 81 gherete ce comercializează flori. Respectiv, în perioada monitorizării comercianților de flori, volumul livrărilor efectuat, conform datelor mașinilor de casă și control, a constituit 1,9 mil. lei sau cu 263% mai mult față de aceiași perioadă a anului precedent, ceea ce este net superior volumelor înregistrate în afara perioadei posturilor fiscale.

Serviciul Fiscal de Stat în continuare recomandă tuturor contribuabililor să se conformeze prevederilor legislației în vigoare.
Detalii
13
02 2019
155

Posturi fiscale la comercianții de flori

În zilele de 13-15 februarie 2019, Serviciul Fiscal de Stat va monitoriza activitatea comercianților de flori de pe teritoriul mun. Chișinău.

Aceste acțiuni se vor desfășura în contextul creșterii cererii în ajunul sărbătorilor, fapt ce duce la sporirea riscului de încălcări fiscale prin neutilizarea mașinii de casă și control la efectuarea decontărilor în numerar în scopul diminuării veniturilor și, respectiv, a impozitelor și taxelor aferente bugetului public național.
Detalii
07
09 2018
444

Rezultatele monitorizării comercianților de flori

În scopul contracarării fenomenului de evaziune fiscală, în zilele de 2-3 septembrie 2018, în care se atestă o creștere a cererii de flori şi, respectiv, crește riscul de comercializare ilicită a acestora, Serviciul Fiscal de Stat a desfășurat acțiuni de conformare prin efectuarea controalelor fiscale operative și instituirea posturilor fiscale la contribuabilii ce comercializează flori în piețele autorizate din capitală.
Detalii
06
03 2015
776

Multiple nereguli depistate la comercianții de flori

Întru exercitarea atribuțiilor de administrare fiscală, în ultima perioadă Serviciul Fiscal de Stat și-a intensificat acțiunile de conformare a contribuabililor din domeniul comercializării florilor, ramură care prezintă riscuri sporite pentru administrarea fiscală.
Detalii
10
07 2014
1473

Urmează a fi deduse în scopuri fiscale cheltuielile suportate de agentul economic pentru florile şi cadourile oferite partenerilor, salariaţilor cu ocazia zilelor de naştere, aniversărilor companiilor, primele oferite salariaţilor cu ocazia zilelor de naştere şi sărbătorilor?

În conformitate cu prevederile art. 24 alin. (1) din CF, se permite deducerea cheltuielilor ordinare şi necesare, achitate sau suportate de contribuabil pe parcursul anului fiscal, exclusiv în cadrul activităţii de întreprinzător.

Detalii
13
11 2013
1146

Comercializarea ilicită a florilor în atenţia Inspectoratul Fiscal de Stat pe municipiul Chişinău

Inspectoratul Fiscal de Stat pe municipiul Chişinău, având ca obiective prevenirea, combaterea şi identificarea faptelor ce contravin normelor legale privind achiziţiile şi vânzările de flori, comunică că, pe 12 noiembrie 2013, au fost efectuate controale fiscale prin metoda verificării operative la piaţa de flori de comerţ en-gross din strada Calea Moşilor, în cadrul cărora au fost stabilite 7 cazuri de comerţ ilicit de flori, fiind întocmite 7 procese-verbale cu privire la contravenţie şi aplicate amenzi, în baza art.263 alin.(1) din Codul Contravenţional, în sumă totală de 4900 lei.
Detalii
04
09 2013
785

11 cazuri de comerţ ilicit depistat la piețele de flori din municipiul Chișinău

Inspectoratul Fiscal de Stat pe mun. Chişinău, având obiectivul de a preveni, a combate şi a identifica faptele ce contravin normelor legale, în perioada 20.08.2013 – 01.09.2013 a întreprins un şir de acţiuni de monitorizare a activităţilor de comerţ efectuate de persoanele fizice, întreprinderile individuale şi societăţile comerciale care oferă spre vânzare flori, angro şi cu amănuntul, în locurile autorizate din mun. Chişinău.

În zilele de 20, 30, 31 august şi 01 septembrie 2013 au fost efectuate vizite în locurile unde agenţii economici comercializează flori şi au fost înmânate înştiinţări privind necesitatea conformării benevole la prevederile legislaţiei în vigoare.
Detalii