16
06 2021
540

Contribuțiile în Fondul Viei și Vinului. Consecințele nerespectării obligațiilor

Legea nr. 47 pentru modificarea Legii viei și vinului nr. 57/2006 din 26 aprilie 2021 a intrat în vigoare 14 mai, ziua publicării în MO, venind cu un șir de concretizări ce țin, inclusiv, de  atribuțiile și acțiunile Serviciului Fiscal de Stat în sensul conformării (atât benevole, cât și silite) a subiecților ce au obligația să contribuie în Fondul Viei şi Vinului (Fond).
 
Astfel, noua redacție a art. 32alin. (7) din Legea nr.57/2006 stabilește că subiecţii contribuitori la Fond calculează de sine stătător sumele contribuţiilor datorate şi prezintă la SFS darea de seamă privind calculul contribuţiilor conform unui formular tipizat, aprobat de autoritatea fiscală.
Detalii
28
01 2021
312

Utilizarea mijloacelor FNDAMR în anul 2020

În anul 2020 mijloacele Fondului național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural au constituit 1200 mil. lei, fiind în creștere cu 26,3% față de mijloacele financiare alocate în anul 2019 (950 mil. lei).


Conform Raportului privind gestionarea FNDAMR în anul 2020, cele mai multe mijloace financiare au fost direcționate pentru achitarea restanțelor din 2019 față de producătorii agricoli – circa 503,8 mil. lei.


Detalii
28
09 2020
387

Ordinul SFS nr. 491 din 21.09.2020 privind actualizarea Bazei generalizate a practicii fiscale

28
09 2020
329

(41.1) Cine sînt subiecți ai contribuțiilor obligatorii în Fondul viei și vinului conform Legii viei și vinului nr. 57/2006?

Potrivit art. 323 alin. (4) din Lege, subiecții (contribuabilii) contribuţiilor obligatorii la Fond sînt:

a) producătorii de viţă altoită pentru producerea strugurilor destinaţi fabricării produselor vitivinicole;

b) producătorii de vinuri;

c) producătorii de băuturi pe bază de vin, de produse obţinute pe bază de vin.

28
09 2020
332

(41.3) Cine are obligația de prezentare a dării de seamă privind calculul contribuției obligatorii în Fondul Viei şi Vinului?

Conform art. 323 alin. (4) din Legea viei şi vinului nr. 57/2006 și punctului 2 din Modul de completare şi prezentare a Dării de seamă privind calcularea contribuţiei obligatorii în Fondul Viei şi Vinului, aprobat prin Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr. 423/2020, obligația de prezentare a dării de seamă (forma CFV20), o au:

a) producătorii de viţă altoită pentru producerea strugurilor destinaţi fabricării produselor vitivinicole;

b) producătorii de vinuri;

c) producătorii de băuturi pe bază de vin, de produse obţinute pe bază de vin;

d) unitatea vinicolă care a achiziţionat strugurii destinaţi vinificării.


Detalii
28
09 2020
343

(41.4) Care este termenul de prezentare a dării de seamă privind calculul contribuţiei obligatorii în Fondul Viei şi Vinului CFV20?

Potrivit pct. 3 din Modul de completare şi prezentare a Dării de seamă privind calcularea contribuţiei obligatorii în Fondul Viei şi Vinului,  aprobat prin Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr. 423/2020, darea de seamă privind calcularea contribuției obligatorii în Fondul Viei şi Vinului se prezintă Serviciului Fiscal de Stat nu mai tîrziu de data de 25 a lunii următoare perioadei de raportare în care au fost eliberate documentele aferente tranzacțiilor efectuate de contribuabilii contribuțiilor obligatorii la Fond, în conformitate cu art.323 alin. (61) și (7) din Legea viei şi vinului nr.57/2006, utilizînd metode automatizate de raportare electronică, în conformitate cu cerinţele stabilite în art.187 alin.(21) din Codul fiscal.

28
09 2020
280

(41.5) Care este ultima perioadă de raportare conform modului de completare şi prezentare a Dării de seamă privind calcularea contribuţiei obligatorii în Fondul Viei şi Vinului (forma CFV), aprobat prin Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr. 429/2013?

Potrivit Art.I din Legea 157/2020 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2020, nr. 199-204 art. 432, în vigoare din 07.08.2020), prin derogare de la prevederile art.323 alin. (7) din Legea viei şi vinului nr.57/2006, producătorii de produse vitivinicole se scutesc de plata contribuţiilor obligatorii la Fondul Viei şi Vinului în perioada anului 2020.
În acest scop, a fost aprobat Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr. 423/2020 (în vigoare din 28.08.2020).

Detalii
28
09 2020
359

(41.7) Are contribuabilul obligația prezentării dării de seamă privind calculul contribuţiei obligatorii în Fondul Viei şi Vinului în cazul lipsei tranzacțiilor ce constituie obiect al calculării contribuțiilor în perioada de raportare?

Conform pct. 3 din Modul de completare şi prezentare a Dării de seamă privind calcularea contribuţiei obligatorii în Fondul Viei şi Vinului aprobat prin Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr. 423/2020, în condițiile în care, în perioada de raportare nu au loc tranzacții ce constituie obiect al calculării contribuțiilor, lipsește obligația prezentării dării de seamă Forma CFV20.

28
09 2020
306

(41.8) Când intervine obligația calculării și achitării contribuțiilor obligatorii în fondul viei și vinului?

Potrivit art. 323 alin. (61) din Legea viei și vinului nr. 57/2006, obligativitatea calculării şi achitării contribuţiilor survine din data eliberării documentelor aferente tranzacțiilor efectuate de contribuabilii contribuțiilor obligatorii la Fond.
Alineatul (7) din articolul menționat, stabilește că plătitorul de contribuţii obligatorii calculează de sine stătător sumele datorate către Fond şi efectuează plata în decurs de cel mult 120 de zile calendaristice din ziua eliberării documentelor aferente tranzacțiilor efectuate de către contribuabilii contribuțiilor obligatorii la Fond.