06
04 2019
221

Probleme actuale ale legislației muncii în Republica Moldova

La etapa actuală a dezvoltării societății un rol important îl joacă practicile aplicării legislației muncii, atât în procesul folosirii forței de muncă, cât și în procedurile de aplanare a litigiilor de muncă, inclusiv sancționarea persoanelor care au admis încălcarea normelor de drept.

Cursul îşi propune ca scop analiza problemelor actuale privind aplicarea corectă a prevederilor legislației muncii la unitățile din sectorul real al Republicii Moldova.

Astfel, Vioser Trainings and Events te invită la un seminar practic în cadrul căruia vei beneficia de consultația unui specialist din domeniul dat.
Detalii
07
02 2019
148

Serviciul public de ocupare din RM, la 28 de ani de la creare

Serviciul public de ocupare din Republica Moldova marchează 28 ani de la creare. În acest context, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, împreună cu subdiviziunile sale teritoriale, organizează, la 18 februarie curent, Ziua ușilor deschise.

Cu acest prilej sunt așteptați la sediul ANOFM și la sediile subdiviziunilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă toți doritorii să obţină informaţii utile privind facilitarea accesului pe piaţa forţei de muncă.
Detalii
28
05 2018
1462

Clasificatorul ocupațiilor, completat

Cinci specialităţi noi ce se introduc în Clasificatorul ocupațiilor. Acestea sunt expert în fizica medicală, fizician medical, fizician medical stagiar, meteorolog aeronautic-prognozist sau meteorolog aeronautic-observator.

Ordinul cu privire la aprobarea modificărilor în Clasificatorul ocupațiilor din Republica Moldova a fost publicat în Monitorul Oficial din 25 mai curent.
Detalii
22
05 2018
936

Ajutorul social vs activități de interes comunitar

Un proiect ce are drept scop reglementarea modalității de implementare a activităților de interes comunitar, stabilirea formulei de calcul a numărului de ore, care urmează a fi prestate de către șomerii din cadrul familiilor beneficiare de ajutor social este propus spre consultare de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.

Astfel, Regulamentul cu privire la modul de stabilire și plată a ajutorului social va fi completat cu prevederi care stabilesc angajamentele și garanțiile șomerilor antrenați în activități de interes comunitar,
Detalii
14
05 2018
728

Lucrătorii din industria textilă și confecții, la mare căutare

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă anunță că la 7 mai 2018 erau înregistrate 12464 locuri de muncă vacante, în creştere cu 988 comparativ cu situaţia de la sfârşitul lunii aprilie curent.

În municipiul Chișinău sunt înregistrate 4755 locuri vacante, în municipiul Bălți –1389, iar în UTA Găgăuzia – 314.

Agenții economici din Ștefan Vodă declară 495 locuri libere de muncă, cei din Orhei – 372, la Hâncești sunt propuse 120 poziții vacante.
Detalii
11
05 2018
597

Plan naţional pentru ocuparea forței de muncă

Crearea oportunităţilor de angajare formală, non-discriminatorie şi productive, dezvoltarea capitalului uman pentru şanse sporite de angajare, o mai bună guvernare a pieţei muncii și valorificarea potenţialului migraţiei pentru dezvoltare durabilă sunt cele patru priorități ale Planului național de acțiuni pe anul 2018 pentru implementarea Strategiei naționale privind ocuparea forței de muncă pentru anii 2017-2021.
Detalii
20
04 2018
458

Noi mecanisme de promovare a ocupării forței de muncă

Guvernul, în şedinţa din 18 aprilie, a susţinut proiectul pentru completarea Legii nr.102-XV din 13 martie 2003 privind ocuparea forței de muncă și protecția socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, înaintat cu titlu de inițiativă legislativă de către un grup de deputați în Parlament.

Cabinetul de miniştri a acceptat propunerea de a apropia serviciile Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă și structurilor ei teritoriale de necesitățile cetățenilor, oferindu-le posibilitatea să se înregistreze la agenția teritorială de ocupare a forței de muncă în a cărei rază teritorială au domiciliul sau reședința.
Detalii
06
03 2018
349

BNS prezintă distribuția persoanelor ocupate pe activități economice

Din datele făcute publice de către Biroul Naţional de Statistică rezultă, că în sectorul agricol în trimestrul IV al anului trecut au activat 365,6 mii persoane (31,3% din totalul persoanelor ocupate).

Din rândul acestora, 48% (sau 15,1% din total ocupare) o constituie persoanele ocupate cu producerea produselor agricole în exclusivitate pentru consumul propriu. Față de trimestrul IV 2016, numărul populației ocupate în agricultură a crescut cu 24,1 mii sau cu 7,1%.
Detalii
04
12 2017
646

Viitorul muncii: Rolul managerilor, între inutilitate și reinventare

Noile tehnologii ne ajută să facem lucruri și să ne conectăm unii cu alții în moduri în care până nu demult nici măcar nu ne imaginam. Este o oportunitate fără precedent, care ne permite să colaborăm, să muncim împreună și să obținem venituri în feluri total diferite față de acum 10-15 ani.
Detalii
12
09 2017
463

1316,0 mii persoane – populația economic activă

În trimestrul II al anului 2017 în țara noastră au fost înregistrați 1316,0 mii persoane economic activepopulația ocupată plus șomerii, informează Biroul Național de Statistică.

Comparativ cu trimestrul II 2016, numărul populației economic active este în descreștere cu 3,4%, sau 46,9 mii.
Detalii