21
06 2021
150

Ocuparea forței de muncă: procedura de instruire a șomerilor la angajator

Instruirea la locul de muncă se organizează de către subdiviziunea teritorială pentru ocuparea forței de muncă în colaborare cu furnizorii de servicii de formare profesională publici sau privați, autorizați provizoriu sau acreditați, care au acorduri de colaborare privind instruirea la locul de muncă încheiate cu angajatorii.
 
În Monitorul Oficial din 17 iunie curent a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 78 din 26 mai, ce conține modificarea unor acte normative, inclusiv la HG nr.1276/2018 prin care au fost aprobate procedurile privind accesul la măsurile de ocupare a forței de muncă.


Detalii

09
06 2021
179

Forța de muncă, în descreștere

Forța de muncă (populația activă) a Moldovei, care include populația ocupată și șomerii, a constituit 833,9 mii persoane, fiind în descreștere cu 0,8% în trimestrul I al anului curent față de datele din ianuarie-martie ale anului 2020, când aceasta se cifra la 840,5 mii. Datele publicate de Biroul Național de Statistică (BNS) denotă că ponderea bărbaților (cu indicatorul de 52,8%), a fost mai înaltă în comparație cu cea a femeilor (47,2%), iar ponderea persoanelor economic active din mediul rural a fost mai mare ca ponderea din mediul urban (53,4% și, respectiv, 46,6%).
 
Rata de participare la forța de muncă a populaţiei de 15 ani și peste a constituit 39,3%, fiind în creștere moderată față de nivelul anului precedent (în trimestrul I al anului 2020 – 39,1%).
Detalii
08
12 2020
488

Numărul persoanelor aflate în concedii fără plată s-a majorat de cinci ori

Numărul persoanelor care au avut un loc de muncă, dar care nu au lucrat deloc în trimestrul III al anului 2020, a constituit 50,2 mii sau 5,8% din numărul total al persoanelor angajate. Din numărul acestora circa 7,4 mii sau 14,8% au invocat drept cauză a inactivității pandemia, potrivit analizei Biroului Național de Statistică cu referire la forța de muncă în Republica Moldova în trimestrul III.
 
În comparație cu trimestrul III al anului precedent, numărul persoanelor aflate în concedii fără plată s-a majorat de cinci ori, iar a celor aflați în șomaj tehnic – de 4 ori.
Detalii
05
02 2020
363

Guvernul examinează problema insuficienței forței de muncă

Prim-ministrul Ion Chicu a convocat o ședință în baza informației despre problemele semnalate de oamenii de afaceri, care declară existența deficitului de forță de muncă disponibilă. Deficitul este cantitativ și calitativ, afectează direct competitivitatea afacerilor locale și compromite intențiile investiționale. Între timp,Programul de Acțiuni al Guvernului 2020-2023 este concentrat pe atragerea investițiilor, industrializarea țării și crearea locurilor de muncă.

În opinia participanților la ședință, deficitul va deveni acut în sezonul desfășurării lucrărilor planificate pentru anul 2020 de construcție a drumurilor, când va fi solicitat un volum mare de resurse umane. Insuficiența forței de muncă poate compromite realizarea programului de acțiuni, motiv pe care companiile solicită simplificarea procesului de aducere a forței de muncă din afara RM.
Detalii
06
12 2019
1852

Forța de muncă în Republica Moldova: ocuparea și șomajul în trimestrul III 2019

Biroul Naţional de Statistică anunţă că, în trimestrul III al anului 2019, forța de muncă a Republicii Moldova, care include populația ocupată și șomerii, a constituit 947,7 mii persoane.

Populația ocupată în perioada vizată a constituit 909,8 mii persoane. Ponderea bărbaților (51,0%), a fost nesemnificativ mai mare în comparație cu a femeilor (49,0%). În distribuția ocupării după mediile de reședință, prevalează mediul rural cu 54,3% față de mediul urban cu 45,7%.
Detalii
27
11 2019
693

Pe piața muncii sunt solicitate persoanele cu nivel de instruire secundar

În baza de date a Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă sunt înregistrate 12406 locuri de muncă vacante, practic la același nivel cu luna octombrie, când angajatorii erau în căutarea a 12448 angajați. Potrivit datelor, cele mai multe locuri vacante sunt înregistrate în Chișinău – 5287 și Bălți – 1828, iar cele mai puține – în Fălești (29). În UTAG agenții economici declară vacante 171 locuri de muncă.

Din numărul total de locuri libere 2239 sau 18% sunt destinate persoanelor cu nivel de instruire superior şi mediu de specialitate.
Detalii
06
04 2019
649

Probleme actuale ale legislației muncii în Republica Moldova

La etapa actuală a dezvoltării societății un rol important îl joacă practicile aplicării legislației muncii, atât în procesul folosirii forței de muncă, cât și în procedurile de aplanare a litigiilor de muncă, inclusiv sancționarea persoanelor care au admis încălcarea normelor de drept.

Cursul îşi propune ca scop analiza problemelor actuale privind aplicarea corectă a prevederilor legislației muncii la unitățile din sectorul real al Republicii Moldova.

Astfel, Vioser Trainings and Events te invită la un seminar practic în cadrul căruia vei beneficia de consultația unui specialist din domeniul dat.
Detalii
07
02 2019
548

Serviciul public de ocupare din RM, la 28 de ani de la creare

Serviciul public de ocupare din Republica Moldova marchează 28 ani de la creare. În acest context, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, împreună cu subdiviziunile sale teritoriale, organizează, la 18 februarie curent, Ziua ușilor deschise.

Cu acest prilej sunt așteptați la sediul ANOFM și la sediile subdiviziunilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă toți doritorii să obţină informaţii utile privind facilitarea accesului pe piaţa forţei de muncă.
Detalii
28
05 2018
2098

Clasificatorul ocupațiilor, completat

Cinci specialităţi noi ce se introduc în Clasificatorul ocupațiilor. Acestea sunt expert în fizica medicală, fizician medical, fizician medical stagiar, meteorolog aeronautic-prognozist sau meteorolog aeronautic-observator.

Ordinul cu privire la aprobarea modificărilor în Clasificatorul ocupațiilor din Republica Moldova a fost publicat în Monitorul Oficial din 25 mai curent.
Detalii
22
05 2018
1564

Ajutorul social vs activități de interes comunitar

Un proiect ce are drept scop reglementarea modalității de implementare a activităților de interes comunitar, stabilirea formulei de calcul a numărului de ore, care urmează a fi prestate de către șomerii din cadrul familiilor beneficiare de ajutor social este propus spre consultare de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.

Astfel, Regulamentul cu privire la modul de stabilire și plată a ajutorului social va fi completat cu prevederi care stabilesc angajamentele și garanțiile șomerilor antrenați în activități de interes comunitar,
Detalii