28
02 2019
658

Formarea continuă este debirocratizată

Furnizorii de educaţie vor elabora, aproba şi coordona cu alte ministere de resort programele de formare profesională potrivit metodologiei de elaborare a programelor şi curriculumului. Astfel, pentru simplificarea şi debirocratizarea procedurii de evaluare în vederea autorizării de funcţionare provizorie sau acreditării, se exclude prevederea conform căreia Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării coordonează programele de formare profesională continuă.

Ieri, 27 februarie, Guvernul a aprobat proiectul hotărârii pentru modificarea Regulamentului cu privire la formarea continuă a adulților.
Detalii
06
02 2019
1643

Angajatorul din construcții va plăti angajatului penalitate de 0,3% per zi din suma salariului neachitat la timp

În Monitorul Oficial din 1 februarie 2019 a fost publicată Convenția colectivă în ramura construcțiilor pentru anii 2018-2022.

Convenţia este un act juridic care stabileşte principiile generale de reglementare a raporturilor de muncă şi a raporturilor social-economice legate nemijlocit de acestea, care se încheie de către reprezentanţii împuterniciţi ai părţilor în limitele competenţei lor.
Detalii
31
01 2019
1729

Instruiri pentru personalul din domeniul asistenței sociale

În cadrul ședinței Guvernului de ieri, 30 ianuarie 2019, a fost aprobată Hotărârea cu privire la Regulamentul privind organizarea și funcționarea Sistemului de instruire inițială și continuă a personalului din domeniul asistenței sociale.

Scopul creării sistemului este dezvoltarea și aprofundarea capacităților profesionale ale angajaților din domeniu pentru asigurarea calității serviciilor prestate de către aceștia în domeniul asistenței sociale.

Instituția responsabilă de instruire inițială și continuă este Agenția Națională Asistență Socială, care planifică și organizează trimestrial cursurile, în baza solicitărilor managerilor structurilor teritoriale de asistență socială și ale managerilor serviciilor sociale.
Detalii
28
01 2019
757

CTIF a stabilit relații de parteneriat cu ACAP

Instituția publică „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (CTIF) și Asociația Contabililor și Auditorilor Profesioniști din Republica Moldova (ACAP) au încheiat, săptămâna trecută, un acord de colaborare privind activitățile de perfecționare profesională a contabililor în domeniul finanțelor publice și utilizării tehnologiilor informaționale în contabilitate.

Acordul stabilește obiectivele, domeniile și instrumentele de cooperare între părți, printre care consemnăm: organizarea și participarea în comun la instruiri, seminare, conferințe cu tematici ce vizează finanțele publice și serviciile contabile,
Detalii
09
11 2018
523

Preluarea bunelor practici de formare profesională în domeniul finanțelor publice

Responsabilii pentru formarea profesională în domeniul finanțelor publice din cadrul Ministerului Finanțelor și al Instituției publice ”Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (CTIF) vor beneficia de o rețea de comunicare cu omologii săi din 9 țări europene în materie de formare profesională. Rețeaua a fost constituită la Conferința internațională privind dezvoltarea capacităților de formare în domeniul finanțelor publice, desfășurată la 6 și 7 noiembrie la Haga, Olanda, la care au participat reprezentanți ai entităților de profil din 10 țări, inclusiv din Republica Moldova.
Detalii
24
10 2018
1015

Formarea profesională: învățare pe tot parcursul vieții

Prestatorii de servicii educaționale și furnizori de educaţie se vor baza, la elaborarea programelor de formare profesională continua, pe metodologia de elaborare a programelor și curricumul-ului din cadrul învățării pe tot parcursul vieții. Proiectul acesteia este propusă spre consultare de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării.

Programele învățării se vor elaborape diverse domenii de activitate, fiind adaptate tipurilor și formelor de organizare în contextul învățării pe tot parcursul vieții: perfecţionare, specializare, calificare suplimentară, recalificare profesională, în concordanță cu Strategia sectorială de dezvoltare pentru anii 2014-2020.
Detalii
14
08 2018
17902

Angajatorul, obligat să achite cursurile de formare profesională a salariatului

A intrat în vigoare Convenția colectivă (nivel național) cu privire la modelul Contractului de formare profesională continuă, care a fost publicată vineri, 10 august, în Monitorul Oficial.

Astfel, entitățile, indiferent de tipul de proprietate și forma juridică de organizare, vor utiliza, la încheierea contractelor de formare profesională continuă, modelul Contractului de formare profesională continuă, aprobat prin această Convenție.
Detalii
13
08 2018
1025

1. (29.1.7.1.33) Cum urmează a fi calculat și achitat impozit pe venit din sumele achitate ucenicilor pentru perioada instruirii practice?

Articolul 216 alin. (1) din Codul muncii, prevede că angajatorul are dreptul să încheie un contract de ucenicie cu persoana care este în căutarea unui loc de muncă şi care nu are o calificare profesională. Contractul de ucenicie, încheiat în formă scrisă, este un contract de drept civil şi se reglementează de Codul civil şi de alte acte normative.
Detalii
20
04 2018
555

Mărimea medie a ajutorului de șomaj – 1553 lei

Conform datelor Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, de la începutul anului 2018 au fost înregistrați ca șomeri 23 672 persoane, dintre care 15 702 sunt femei. Doar pe parcursul lunii martie la evidență au fost puși 3008 șomeri, 1381 dintre care sunt femei.

Dacă la începutul anului curent de ajutor de șomaj beneficiau 1504 persoane, la finele lunii martie această prestație a fost oferită pentru 1652 de șomeri.
Detalii