07
03 2017
1962

A intrat în vigoare un nou formular

Formularul tipizat al Avizului de plată a impozitului funciar şi impozitului pe bunurile imobiliare neevaluate de către organele cadastrale în scopul impozitării a fost publicat în Monitorul Oficial, nr. 67-71 din 3 martie curent.
Detalii
27
10 2016
3376

Modul de achiziție a serviciilor de locațiune și a cheltuielilor aferente de la persoanele fizice

În cazul operaţiunilor economice ce ţin de primirea serviciilor de leasing (locaţiune), precum şi la refacturarea cheltuielilor aferente serviciilor de locaţiune, obţinute de la persoanele fizice (cetăţeni), neînregistrate în calitate de subiecţi ai activităţii de antreprenoriat, la care se anexează în mod obligatoriu facturile eliberate conform contractului de prestare a serviciilor publice de gospodărire comunală, se utilizează formularul tipizat al actului de achiziţie a serviciilor de locaţiune şi a cheltuielilor aferente, aprobat prin Ordinul comun al Ministerului Finanțelor și Biroului Național de Statistică nr. 88/106 din 6 octombrie 2008, publicat în MO nr. 189/559 din 21.10.2008 (în continuare – act).
Detalii
25
10 2016
1068

Modul de efectuare a achizițiilor de lapte de la persoanele fizice

În scopul creării condițiilor favorabile activității de achiziție a laptelui prin simplificarea documentării achizițiilor de lapte de la populație, Nomenclatorul formularelor tipizate de documente primare cu regim special, aprobat prin HG nr. 294 din 17 martie 1998 cu privire la executarea Decretului Președintelui Republicii Moldova nr. 406-II din 23 decembrie 1997, a fost completat cu formularul ,,Borderou de achiziție a laptelui”. Modificarea dată a fost efectuată prin HG nr.461 din 16 iunie 2014, publicată în MO nr. 160-166 din 20 iunie 2014.
Detalii
18
10 2016
6600

Ministerul Finanţelor a modificat Ordinul cu privire la aprobarea şi completarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Factură fiscală”

Ministerul Finanţelor prezintă pentru cunoştinţă şi călăuză în activitatea contribuabililor Ordinul Ministerului Finanţelor nr.123 din 21 septembrie 2016 cu privire la modificarea Ordinului Ministerului Finanţelor nr.115 din 6 septembrie 2010 cu privire la aprobarea şi completarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Factură fiscală”.
Detalii
13
10 2016
4437

Opinii privind documentele primare

Pentru a înţelege importanţa şi necesitatea utilizării documentelor primare cu regim special pentru documentarea faptelor economice de către entităţi, vom examina istoricul documentelor primare cu regim special astfel cum sunt cunoscute şi utilizate în prezent de entităţi.
Detalii
13
05 2016
751

Recolta se află în depozit. La data de 15.09.2015 s-a perfectat contract de vînzare-cumpărare. Tot la data de 15.09.2015 au fost primiti și banii în cont. Tot la data de 15.09.2015 se perfectează și un contract de păstrare la depozitul vinzătorului (adică, productia rămîne pe loc) pentru 15 zile fără plată. Ce documente se îndeplinesc de către vînzator și cumpărător, depozitar și deponent? Peste 15 zile deponentul începe să-și ridice producția (marfa).

Ce documente îndeplinește depozitarul și deponentul?

Potrivit art. 19 din Legea contabilităţii nr. 113-XVI din 27.04.2007, faptele economice se contabilizează în baza documentelor primare şi centralizatoare în timpul efectuării operațiunii, iar dacă aceasta este imposibil – nemijlocit după efectuarea operaţiunii sau după producerea evenimentului.
Detalii
03
03 2016
1245

Suportul agenților economici în domeniul imprimării formularelor tipizate

În conformitate cu Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 199 din 10.12.2015 şi nr. 203 din 18.12.2015 — a fost liberalizat procesul de acordare a diapazonului de serii și numere pentru formulare tipizate de documente primare cu regim special, prin oferirea posibilităţii agenţilor economici de imprimare de sine stătătoare a acestor documente.
Detalii