29
02 2016
2311

Un nou serviciu pentru contabili

Casa Naţională de Asigurări Sociale aduce la cunoştinţă plătitorilor de contribuţii la bugetul de asigurări sociale de stat despre un nou serviciu electronic de prezentare a formularului tipizat „Ancheta persoanei asigurate” REV1 prin intermediul portalului www.raportare.md.
Detalii
15
02 2016
1743

Despre modalitatea eliberării documentului primar cu regim special „Factură fiscală” în locul facturii fiscale retrase

Care este modalitatea eliberării documentului primar cu regim special „Factură fiscală” în locul facturii fiscale retrase, în cazul corectărilor efectuate în documentele primare care justifică operațiunile de casă, bancare, de livrare și achiziție a bunurilor și a serviciilor (în cazul în care factura fiscală a fost eliberată cumpărătorului)?


În conformitate cu prevederile art. 19 alin. (3) al Legii contabilității nr. 113-XVI din 27.04.2007, corectări în documentele primare care justifică operațiunile de casă, bancare, de livrare și achiziție a bunurilor economice și a serviciilor nu se admit.
Detalii
19
01 2016
1509

Marcarea formularelor

Direcția generală metodologia impozitelor și taxelor a IFPS, în scopul simplificării selectării de pe pagina oficială a Serviciului Fiscal de Stat, de către contribuabili, a formularelor dărilor de seamă, valabile pentru anul fiscal curent, solicită marcarea
Detalii
17
12 2015
3690

Despre liberalizarea imprimării facturilor fiscale

În conformitate cu Ordinul IFPS nr.199 din 10.12.2015 au fost efectuate o serie de modificări și completări în Ordinul Ministerului Finanțelor nr.115 din 06.09.2010 «Cu privire la aprobarea şi completarea formularului tipizat de document primar cu regim special “Factură fiscală”.
Detalii
09
11 2015
1729

Сu privire la aprobarea formularului tipizat al Informaţiei privind taxa pentru eliberarea autorizaţiilor pentru transporturi rutiere internaţionale, autorizaţiilor multilaterale CEMT, carnetelor de drum la autorizaţiile multilaterale CEMT, carnetelor cu foi de parcurs (Interbus) (Forma IATRI 15)

În Monitorul Oficial nr. 302-305 din 06.11.2015 a fost publicat Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 956 din 30.10.2015 cu privire la aprobarea formularului tipizat al Informaţiei privind taxa pentru eliberarea autorizaţiilor pentru transporturi rutiere internaţionale, autorizaţiilor multilaterale CEMT, carnetelor de drum la autorizaţiile multilaterale CEMT, carnetelor cu foi de parcurs (Interbus) (Forma IATRI 15).
Detalii
27
10 2015
728

7. (8.5.7.4) Cum se completează formularul tipizat al Dării de seamă privind taxa pentru folosirea zonei drumului public şi/sau zonelor de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor pentru efectuarea lucrărilor de construcţie şi montaj (Forma TFZD 15)?

Formularul tipizat al Dării de seamă privind taxa pentru folosirea zonei drumului public şi/sau zonelor de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor pentru efectuarea lucrărilor de construcţie şi montaj (Forma TFZD 15), se completează în conformitate cu Instrucţiunea cu privire la modul de completare şi prezentare a formularului
Detalii
27
10 2015
630

4. (8.6.7.5) Cum se completează formularul tipizat al Dării de seamă privind taxa pentru folosirea zonei drumului public şi/sau zonelor de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea publicității exterioare (Forma TFZD 15)?

Formularul tipizat al Dării de seamă privind taxa pentru folosirea zonei drumului public şi/sau zonelor de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea publicității exterioare (Forma TFZD 15)
Detalii
27
10 2015
600

1. (8.7.7.4) Cum se completează formularul tipizat al Dării de seamă privind taxa pentru folosirea zonei drumului public şi/sau zonelor de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere (Forma TFZD 15)?

Formularul tipizat al Dării de seamă privind taxa pentru folosirea zonei drumului public şi/sau zonelor de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere (Forma TFZD 15) se completează în conformitate cu Instrucţiunea cu privire la modul de completare şi prezentare a formularului
Detalii
03
09 2015
938

Proiectul Ordinului Ministrului Finanțelor cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind modul de administrare a formularelor tipizate de documente primare cu regim special în situații speciale

Ministerul Finanţelor prezintă pentru consultare publică proiectul Ordinului Ministrului Finanțelor cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind modul de administrare a formularelor tipizate de documente primare cu regim special în situații speciale.
Detalii