12
04 2022
1062

RAR21 și ARR21: solicitarea ajutorului salariaților pentru programul de activitate redusă

Regimul de activitate redusă este definit în Hotărârea Guvernului nr.333/2021 drept cel cu timp de muncă săptămânal redus, cu cel mult 50%, la nivel de unitate, pentru cel puțin 25% din numărul efectiv al salariaților din cadrul unității. Acesta se stabilește de către angajator fie în mod unilateral1  sau cu acordul scris al salariaților vizați2  și presupune acordarea unui ajutor salariaților pentru care a fost stabilit acest regim de activitate. Respectivul ajutor urmează a fi solicitat de către angajator, care completează pe proprie răspundere un formular de solicitare, îl semnează și îl depune prin intermediul Ghișeului unic de raportare electronica.
 


Detalii

11
11 2021
655

Solicitarea compensațiilor salariaților din buget. SFS elaborează formularul și modul de completare a acestuia

Serviciul Fiscal de Stat comunică despre inițierea procesului de elaborare a proiectului Ordinului SFS cu privire la aprobarea formularului și a modului de completare a solicitării privind acordarea din bugetul de stat a compensației salariaților pentru implementarea măsurilor speciale privind asigurarea securității, protecției vieții și sănătății populației, în temeiul pct. 9 și 16 din Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 316/2021 cu privire la aprobarea unor măsuri de susținere a angajatorilor și salariaților în condițiile aplicării măsurilor de restricție pe perioada pandemiei de COVID-19.


Detalii

23
04 2021
712

Rapoartele statistice pentru luna aprilie

 Luni, 26 aprilie, expiră termenul de prezentare a formularelor statistice trimestriale: 5-CON, 5-CI, 1-INVEST, M1 etc., dar și a unor formulare lunare cum ar fi SERV TS și Nr.1-auto.
 
În continuare sunt prezentate formularele statistice, pe domenii.
Finanțe
  1. Nr. 1-invest"Investițiile străine, alocate de către întreprinderi în economia Moldovei și tranzacțiile cu nerezidenții" - I/2021 - Prezintă (pentru trimestrele I - III) organului teritorial pentru statistică agenții economici (cu excepția băncilor comerciale) în capitalul social al cărora sunt investiții străine (indicații metodologice).
    Detalii
26
03 2021
1045

Modificări în Ordinul SFS nr.370 din 24 iulie 2020 cu privire la aprobarea formularului UNIF21-Dare de seamă fiscală unificată și a Modului de completare a acesteia

În Monitorul Oficial de astăzi, 26 martie 2021, a fost publicat Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr. 140 din 16 martie 2020 cu privire la modificarea Ordinului nr.370 din 24 iulie 2020 cu privire la aprobarea formularului UNIF21 – Dare de seamă fiscală unificată/(Declarația) și a Modului de completare a acesteia.


Detalii

02
09 2020
749

Consultarea pieței în cadrul achizițiilor publice

În Monitorul Oficial din 28 august curent a fost publicat Ordinul Ministerului Finanțelor nr.105 din 12.08.2020 cu privire la aprobarea Instrucţiunii privind modalitatea, condițiile și procedura de organizare și desfășurare a consultării pieței în vederea pregătirii achiziției publice.
 
Potrivit documentului, autoritatea contractantă, înainte de inițiere a procedurii de atribuire, are dreptul de a organiza consultări ale pieței în vederea pregătirii achiziției publice. Anunțul respectiv se publică inițial în Buletinul achizițiilor publice, precum și în alte mijloace de informare şi nu va conține alte informații decât cele publicate în buletinul respectiv.

Detalii
07
08 2020
9872

Formularul IPC21, publicat

În Monitorul Oficial de astăzi, 7 august curent, a fost publicat Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 94 din 30.07.2020 cu privire la aprobarea formularului tipizat (Forma IPC21) Darea de seamă privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate și a Instrucțiunii cu privire a modul de completare a formularului nominalizat.
Formularul respectiv va substitui cel al Dării de seamă IPC18, ținând cont de modificările introduse prin Legea nr.60 privind instituirea unor măsuri de susținere a activității de întreprinzător și modificarea unor acte normative, care vor fi puse în aplicare din anul viitor.

 


Detalii
22
07 2020
1037

Confirmarea veniturilor obținute și obligațiilor fiscale achitate va fi modificată

Formularul confirmării eliberate de către Serviciul Fiscal de Stat ce atestă că un cetățean al Republicii Moldova, conform datelor din Sistemul Informațional al SFS, la situația de la o anumită dată a obținut venituri și i-au fost reținute obligații fiscale aferente acestor venituri va fi modificat.
 
Serviciul Fiscal de Stat a înaintat pentru consultări publice proiectul ordinului cu privire la modificarea Ordinului SFS  nr. 82 din 27 februarie 2019 cu privire la eliberarea confirmării  veniturilor  obținute și obligațiilor fiscale reținute/achitate din venitul  obținut în Republica Moldova
Detalii
17
07 2020
1351

Consultăm proiectul UNIF21

Din 1 ianuarie 2021 va fi pus în aplicare ordinul Serviciului Fiscal de Stat cu privire la aprobarea formularului UNIF21 – Dare de seamă fiscală unificată/ (Declarația) și a Modului de completare a acesteia. Proiectul este propus de autoritatea fiscală pentru consultări publice.

 

Conform documentului,  Forma UNIF21 va fi prezintă de către întreprinzătorii individuali (întreprinderile individuale) și gospodăriile ţărăneşti (de fermier) în cazul în care numărul mediu anual de salariaţi pe parcursul perioadei fiscale nu depăşeşte 3 unităţi și entitatea nu este înregistrată ca plătitor al taxei pe valoarea adăugată.

Detalii
30
06 2020
877

CFV: calcularea contribuției în Fondul Viei și Vinului

Obligaţia de prezentare a dării de seamă (forma CFV) privind calcularea contribuției obligatorii în Fondul Viei şi Vinului o au:
a) producătorii de viţă altoită pentru producerea strugurilor destinaţi fabricării produselor vitivinicole;
b) producătorii de vinuri;
c) producătorii de băuturi pe bază de vin, de produse obţinute pe bază de vin;
d) unitatea vinicolă care a achiziţionat strugurii destinaţi vinificării.
 
 
Serviciul Fiscal de Stat propune pentru consultări publice proiectul ordinului despre aprobarea formularului dării de seamă CFV, a Modului de completare și prezentare a acesteia.
 

Detalii