20
07 2016
2564

Privind restituirea formularelor facturilor fiscale tipărite centralizat și procurate de entitate, neutilizate

Este obligat agentul economic (SRL, ÎI) să restituie formularele facturilor fiscale tipărite centralizat și procurate de entitate, neutilizate, la modificarea componenței fondatorilor, precum și în cazul anulării înregistrării ca contribuabil al T.V.A.? Dar să restituie seria și diapazonul de numere obținut ca urmare a beneficierii de dreptul imprimării de sine stătător a facturilor fiscale prin intermediul sistemului informatic „Comandă on-line” (în temeiul pct. 5 din Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 06.09.2010) ?

Conform pct. 3 din HG nr. 294 din 17.03.1998, la modificarea componenței fondatorilor societăților cu răspundere limitată și întreprinderilor individuale, anulării înregistrării ca contribuabil al T.V.A., formularele facturilor fiscale tipărite centralizat și procurate de entitate, neutilizate se restituie Serviciului Fiscal de Stat.
Detalii
18
09 2013
2203

Utilizînd sistemul Mpay "scăpăm de corupţie, cîștigăm timp și devenim eficienți"

Pe data de 17 septembrie, în incinta Bibliotecii Publice „A. Donici” din oraşul Orhei a avut loc lansarea Serviciului Guvernamental de Plaţi Electronice Mpay. Organizatorii evenimentului planifică şi în continuare prezentarea sistemelor de plăţi electronice în diferite localităţi ale ţării, fapt care ar dezvolta şi ar conecta toate regiunile la asemenea servicii, nu doar capitala.
Vizualizează 7 fotografii →
23
07 2013
1372

Ion Prisăcaru: „Folosind inovaţiile tehnologice, vom impulsiona modernizarea în continuare a procesului de administrare fiscală în Republica Moldova”

Astăzi, 23 iulie 2013, în sala de ședințe a Inspectoratului Fiscal Principal de Stat a avut loc conferința de presa cu genericul: „Comandarea on-line a formularelor tipizate de documente primare cu regim special”, serviciu electronic nou care va conduce la impulsionarea ritmului de dezvoltare a administrării fiscale şi va micşora costurile suportate de contribuabili pentru calcularea şi achitarea impozitelor, o atenţie deosebită fiind acordată sporirii calităţii serviciilor prestate contribuabililor. De asemenea, noul serviciul electronic va contribui la diminuarea corupției în sistem, la crearea şi menţinerea unui climat de încredere şi respect reciproc între contribuabili şi Serviciul Fiscal, respectiv între contribuabili şi funcționarii fiscali, asigurînd transparenţă, imparţialitate şi eficienţă autorităţii fiscale. Noul serviciu electronic a fost prezentat, în cadrul conferinţei de presă, de către dl Ion Prisăcaru, şef al Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, și de către dl Vitalie Coceban — administrator al Î.S. „Fiscservinform”.
Detalii