27
12 2017
468

2. (35.1.18) Se va permite entităţilor imprimarea de sine stătător a formularelor facturii fiscale doar într-o singură limbă?

Conform pct.5 din Ordinul ministrului finanţelor cu privire la aprobarea formularului tipizat de document primar cu regim special„Factura fiscală” şi a Instrucţiunii privind completarea acestuia nr.118 din 28 august 2017, modificat prin Ordinul ministrului finanţelor nr.143 din 23 noiembrie 2017 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.434-439, art.2240), entităţilor, cărora li s-a acordat dreptul pentru imprimarea de sine stătător a facturilor fiscale cu atribuirea seriei şi diapazonului de numere, li se permite imprimarea de sine stătător a formularelor facturii fiscale într-o singură limbă, dar obligatoriu în limba de stat.
13
12 2017
420

4. (8.7.7.4) Cum se completează formularul dării de seamă privind taxa pentru folosirea zonei de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere (Forma TAOR-07)?

Arhivă:

Formularul dării de seamă privind taxa pentru folosirea zonei de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere (Forma TAOR-07) se completează conform
Detalii
13
12 2017
345

1. (8.7.7.3) În baza cărui formular se prezintă darea de seamă privind taxa pentru folosirea zonei de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere?

Arhivă:

Darea de seamă privind taxa pentru folosirea zonei de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere se prezintă în baza formularului “Forma TAOR-07”, aprobat Ordinul IFPS nr. 289 din 07.06.2007 “Privind aprobarea formularelor tipizate a dărilor de seamă fiscale pe taxele rutiere”.
22
11 2017
572

Ministerul Finanţelor combate birocraţia excesivă

Având în vedere birocrația excesivă pe care asociațiile de business le invocă în relația lor cu autoritățile fiscale, Ministerul Finanțelor a inițiat un șir de modificări care au drept scop simplificarea proceselor și reducerea poverii administrative asupra mediului de afaceri.
Detalii
17
11 2017
13595

Formularul tipizat al Dării de seamă (Forma IPC18) va putea fi accesat la 1 ianuarie 2018

Serviciul Fiscal de Stat informează că, la 3 noiembrie 2017, în Monitorul Oficial nr.383-388 a fost publicat Ordinul Ministerului Finanțelor nr.126 din 4 octombrie 2017, prin care a fost aprobat formularul tipizat (Forma IPC18) „Darea de seamă privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate”, care se va pune în aplicare începând cu perioada de raportare pentru luna ianuarie 2018.
Detalii
17
10 2017
2529

Serviciul Fiscal de Stat comunică

În contextul modificărilor operate în Hotărîrea Guvernului nr.294 din 17 martie 1998 ,,Cu privire la executarea Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr.406-II din 23 decembrie 1997” prin Hotărîrea Guvernului nr. 238 din 25.04.2017 (în vigoare 28.10.2017) (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.134-143 art. 317 din 28.04.2017), Serviciul Fiscal de Stat, aduce la cunoștință următoarele.
Detalii
29
09 2017
2362

Suportul agenţilor economici în domeniul imprimării formularelor tipizat. Sună acum la (022) 822 039

În conformitate cu Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 199 din 10.12.2015 şi nr. 203 din 18.12.2015 — a fost liberalizat procesul de acordare a diapazonului de serii și numere pentru formulare tipizate de documente primare cu regim special, prin oferirea posibilităţii agenţilor economici de imprimare de sine stătătoare a acestor documente.
Detalii