24
10 2016
1139

Modul de efectuare a achizițiilor de la persoanele fizice a producţiei agricole

Ținând cont că agricultura reprezintă o ramură importantă a economiei Republicii Moldova și, odată cu începerea sezonului de recoltare a producției agricole, cetățenii comercializează surplusul acesteia agenților economici, atenționăm că în cazul achiziționării producţiei agricole de la persoane fizice cetățeni sunt obligați să utilizeze în activitatea financiar-contabilă formularul tipizat de document primar cu regim special – actul de achiziție a mărfurilor, introdus în pct.8 al anexei nr.1 la Hotărârea sus-numită.
Detalii
04
10 2016
1505

Cu privire la documentarea transmiterii spațiilor în locațiune

Întreprinderea în calitate de proprietar al unui depozit cu o suprafață de 300 m2 își propune să transmită în locațiune o parte din suprafața acestuia. În baza contractului de locațiune va fi întocmită, lunar, factura fiscală în care sînt indicate plata de locațiune și serviciile refacturate. Este necesar a întocmi factura ca document primar la transmiterea suprafeței depozitului de 100 m2 în locațiune în momentul încheierii contractului de locațiune?

În conformitate cu prevederile art. 19 din Legea contabilității nr. 113 din 27 aprilie 2007, faptele economice se contabilizează în baza documentelor primare şi centralizatoare.
Detalii
23
09 2016
2861

Care este procedura/modalitatea de anulare a facturilor (fiscale, de expediție) în cazul facturilor deteriorate?

Instrucțiunea privind evidența, eliberarea, păstrarea și utilizarea formularelor tipizate de documente primare cu regim special, aprobată prin HG nr. 294 din 17 martie 1998, stabilește modul de tipărire, eliberare, evidentă, păstrare și utilizare a formularelor tipizate cu regim special.
Detalii
24
12 2015
1527

Referitor la serviciul ”Comandarea on-line a formularelor tipizate”

„Stimați contribuabili!

În legătură cu liberalizarea procesului de acordare a diapazonului de serii și numere pentru imprimarea de sine stătătoare a formularelor tipizate de documente primare, comanda acestora pe suport de hîrtie nu se mai realizează (cu excepția formularelor de facturi și facturi fiscale).
Detalii
10
11 2015
1655

IFS mun. Chişinău, privind posibilitatea de tipărire a documentelor primare cu regim special, cu excepţia facturii, facturii fiscale şi anexelor la ele, pe hârtie fără însemne de protecţie

Inspectoratul Fiscal de Stat mun. Chişinău, vă informează că, începând cu data de 20 iunie 2014, tipărirea centralizată a formularelor tipizate de documente primare cu regim special, puse în sarcina Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, cu excepţia facturii, facturii fiscale şi anexelor la ele, poate fi efectuată pe hârtie fără însemne de protecţie
Detalii
01
10 2015
1071

Serviciul Fiscal de Stat aduce la cunoștința contribuabililor

În legătură cu defecțiunile tehnice ale serviciului Comandă online a formularelor tipizate ce afectează funcționalitatea serviciilor electronice și întru acordarea posibilității de procurare a formularelor tipizate de documente primare cu regim special pe care le eliberează Serviciul Fiscal de Stat fără întâmpinarea dificultăților din partea solicitanților, Serviciul Fiscal de Stat aduce la cunoștința contribuabililor următoarele.
Detalii
20
07 2015
975

Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat privind aprobarea formularelor tipizate a Dării de seamă fiscale şi a Informaţiei pe taxele pentru folosirea zonei drumului public şi/sau zonelor de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor

Potrivit Ordinului nr. 521 din 23.06.2015, a fost aprobat formularul tipizat Darea de seamă pe taxele pentru folosirea zonei drumului public şi/sau zonelor de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor (Forma TFZD 15) și formularul tipizat „Informaţia pe taxele pentru folosirea zonei drumului public şi/sau zonelor de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor (Forma ITFZD 15)". Pentru a afla mai multe detalii, accesați aici.

Detalii
17
09 2014
1975

Cu privire la simplificarea procedurii de asigurare a entităților cu formulare tipizate de documente primare cu regim special

Analiza practicii internaționale denotă faptul, că utilizarea documentelor primare cu regim special în calitate de formular imprimat pe hîrtie cu însemne de protecție, reprezintă mai degrabă o excepție decît o regulă generală.

Astfel, în Republica Slovacă, Serbia, Muntenegru, Bulgaria, Norvegia, Kazahstan, Suedia, Marea Britanie, Polonia, Austria, Germania, Italia, Cehia, Lituania, Latvia, România se utilizează formulare (invoice-uri) imprimate de către entități, fiind stabilite anumite cerințe privind informația care urmează a fi reflectată în acestea, fără a stabili cerințe în partea ce ține de semnele de protecție pentru hîrtie.
Detalii