17
09 2014
2064

Cu privire la simplificarea procedurii de asigurare a entităților cu formulare tipizate de documente primare cu regim special

Analiza practicii internaționale denotă faptul, că utilizarea documentelor primare cu regim special în calitate de formular imprimat pe hîrtie cu însemne de protecție, reprezintă mai degrabă o excepție decît o regulă generală.

Astfel, în Republica Slovacă, Serbia, Muntenegru, Bulgaria, Norvegia, Kazahstan, Suedia, Marea Britanie, Polonia, Austria, Germania, Italia, Cehia, Lituania, Latvia, România se utilizează formulare (invoice-uri) imprimate de către entități, fiind stabilite anumite cerințe privind informația care urmează a fi reflectată în acestea, fără a stabili cerințe în partea ce ține de semnele de protecție pentru hîrtie.
Detalii
07
07 2014
2704

În atenția contribuabililor! Precizare cu privire la tipărirea centralizată a formularelor tipizate de documente primare cu regim special

”La data de 20 iunie 2014 a fost aprobată Hotărârea Guvernului nr.461 din 16 iunie 2014 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.294 din 17 martie 1998, care vizează unele aspecte ce se referă la documentele primare cu regim special.

Tipărirea centralizată a formularelor tipizate de documente primare cu regim special, puse în sarcina Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, cu excepția facturii, facturii fiscale şi anexelor la ele, este posibilă de efectuat pe hârtie fără însemne de protecție, cu atribuirea seriei şi numărului.
Detalii
25
04 2014
4024

Agenții economici vor primi dreptul de a-și tipări independent formularele tipizate de documente primare cu regim special

La inițiativa conducerii SFS, Executivul va acorda, în viitorul imediat, agenților economici dreptul de a-și tipări independent formularele tipizate de documente primare cu regim special, precum actul de achiziţie a mărfurilor, factura de expediţie şi anexa la factura de expediţie, foaia de parcurs etc., a declarat astăzi Șeful SFS, Ion Prisăcaru, în cadrul întrevederii cu contribuabilii din sectorul Buiucani al municipiului Chișinău.
Vizualizează 3 fotografii →
12
03 2014
2009

Proiectul formularului tipizat de document primar „Act de confirmare a creanţelor şi datoriilor în valută străină aferente operaţiunilor economice între rezidenţii Republicii Moldova”

Ministerul Finanţelor prezintă pentru consultare publică proiectul formularului tipizat de document primar „Act de confirmare a creanţelor şi datoriilor în valută străină aferente operaţiunilor economice între rezidenţii Republicii Moldova” şi Instrucţiunea de completare a acestuia.
Detalii
05
08 2013
1402

A fost lansat în exploatare industrială Sistemul Informaţional Automatizat „Comanda on-line a formularelor tipizate”

Serviciul Fiscal de Stat tinde spre implementarea unor servicii noi, utile, capabile să satisfacă cerinţele şi preferinţele contribuabililor, dar în acelaşi timp să consolideze şi să simplifice cooperarea acestora cu autorităţile fiscale. Astfel, la data de 23 iulie curent a avut loc conferinţa de presă cu ocazia lansării serviciului electronic „Comanda on-line a formularelor tipizate”.
Detalii
30
07 2013
2062

Ala Bujnița: „Despre modul de aplicare a formelor tipizate în conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr. 101 din 05.02.2013 cu privire la aprobarea formelor tipizate ce atestă rezidenţa şi impozitul pe venit achitat de către nerezidenţi în Republica Moldova”

În conformitate cu prevederile art. 793 din Codul fiscal, forma certificatelor care atestă reşidenţa şi impozitele achitate de către nerezidenţi în Republica Moldova, precum şi lista documentelor, în baza cărora se eliberează acestea, se stabilesc de Guvern.
Detalii
22
07 2013
893

Invitație la conferință de presă

Stimaţi reprezentanţi ai instituţiilor mass-media!

La data de 23 iulie 2013 Serviciul Fiscal de Stat organizează conferinţă de presă cu ocazia lansării serviciului electronic „Comanda on-line a formularelor tipizate de documente primare cu regim special” (facturi fiscale, facturi de expediţie, etc.).
Detalii
04
07 2013
2018

Panorama modificărilor în procedura de eliberare a formularelor tipizate de documente primare cu regim special (exceptînd factura fiscală)

Pornind de la necesităţile continue de perfecţionare a procedurilor de administrare fiscală şi întru executarea angajamentelor asumate de Serviciul Fiscal de Stat privind revederea procedurii de eliberare a formularelor tipizate de documente primare cu regim special (exceptînd factura fiscală), prin Ordinul Inspectoratul Fiscal Principal de Stat nr. 780 din 18.06.2013, au fost operate o serie de modificări în procedura menţionată, fiind, totodată, anulat Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 141 din 05.02.2013 „Privind modul de administrare a procedurii de eliberare a formularelor tipizate de documente primare cu regim special puse în sarcina Inspectoratului Fiscal Principal de Stat (exceptînd facturile fiscale)”.
Detalii