23
03 2017
824

Funcționarii fiscali, incoruptibili

Funcționari fiscali au fost instruiți în domeniul prevenirii și combaterii corupției și a integrității instituționale.

Cursurile au fost organizate de către Centrul Național Anticorupție de comun cu Direcția Securitate Internă și Anticorupție a Inspectoratului Fiscal Principal de Stat și s-au desfășurat în perioada 06 – 21 martie 2017.
Detalii
27
04 2016
779

Seminare interne de instruire la inițiativa Direcţiei securitate internă şi anticorupție a IFPS

În perioada 19-21 aprilie curent, Direcţia securitate internă şi anticorupție a IFPS, de comun cu Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, a desfășurat mai multe seminare, la care auditoriul a fost familiarizat cu prevederile Legii nr. 133 din 08.07.2011 ”Privind protecția datelor cu caracter personal”
Detalii
30
03 2016
1580

Serghei Pușcuța: Contăm, foarte mult, pe dezvoltarea sistemului informațional al Fiscului

Cor.: Ați revenit la conducerea Fiscului după o perioadă de circa 8 ani. Deși a trecut puțin timp de cînd ați fost numit în funcție, cu siguranță, ați reușit să vă documentați. Cum ați aprecia schimbările ce au intervenit în activitatea Fiscului și dacă sunt sesizabile aceste schimbări? Vă adresez această întrebare în calitate de fost reprezentant al sistemului, dar și persoană, care aveți școala businessului…
Detalii
25
03 2016
2120

Privind citarea la organul fiscal

Conducătorul întreprinderii „Z” S.R.L. a primit citația organului fiscal la data de 27.01.2016, conform căreia urma să se prezinte la IFS teritorial la data de 28.01.2016 ora 11:oo, pentru a prezenta anumite documente privind activitatea întreprinderii „Z” S.R.L. Va fi sancționat contribuabilul, în baza art. 253 alin. (5) din CF, în cazul în care nu se prezintă la citația organului fiscal, iar în cazul în care se prezintă ce documente urmează să întocmească funcţionarul fiscal?
Detalii
15
03 2016
866

Respectarea cadrului legal și normativ de către funcționarii fiscali

În scopul asigurării realizării unui serviciu public stabil, profesionist, imparţial, transparent şi eficient în interesul societăţii şi al statului, creșterii încrederii în autoritatea fiscală și a prestigiului acesteia, șefii inspectoratelor fiscale de stat teritoriale /subdiviziunilor structurale ale IFPS au fost atenționați să aducă la cunoștința angajaților din subordine normele cu privire la respectarea prevederilor cadrului legislativ și normativ
Detalii
02
03 2016
2481

Controlul fiscal - procedura legală

Controlul fiscal la fața locului
Eficiența activității de control fiscal depinde de delimitarea clara a sferei de control a diferitelor organe cu atribuții in domeniul controlului fiscal, de existența unor proceduri și metode de control fiscal armonios structurate și orientate, aprofundate de aparatul fiscal în totalitatea lor.

Condițiile de bază de efectuare a controlului fiscal la fața locului sunt stabilite în art. 216 din CF.
Detalii
28
12 2015
1110

Ion Prisăcaru: "Perfecțiunea nu are limite…"

Funcționarul fiscal – în serviciul contribuabilului. Au trecut 2,5 ani din momentul lansării sloganului, devenit ghid de acțiune pentru angajații Fiscului. În ce măsură s-a reușit implementarea, la modul practic, a acestui ghid. Care a fost reacția contribuabililor, inspectorilor fiscali și publicului larg și impactul asupra încasărilor la buget – reperele interviului cu șeful IFPS Ion Prisăcaru.
Detalii
31
10 2015
736

Funcționari fiscali instruiți în domeniul anticorupției

În perioada 20-28 octombrie 2015, Serviciul Fiscal de Stat de comun cu Centrul Național Anticorupție au desfășurate o serie de seminare.

Genericul acestora a fost aplicarea în practică a Legii cu privire la prevenirea și combaterea corupției și Legea privind testarea integrității profesionale, Hotărârea de Guvern privind stabilirea valorii admise a cadourilor simbolice
Detalii
11
09 2015
798

Pentru buna instruire a funcționarilor fiscali

În scopul sporirii competenței profesionale a funcționarilor fiscali și eficientizării activității Serviciului Fiscal de Stat, în perioada 07 septembrie – 23 octombrie, Inspectoratul Fiscal Principal de Stat în colaborare cu Centrul de instruire și asistență economică Oxfort-Prim SRL va organiza și desfășura cursul de instruire cu genericul: ,,Studierea noilor Standarde Naționale de Contabilitate și planul general de conturi în evidența contabilă: principiile și modalitatea de aplicare”.
Detalii