14
03 2022
1014

Munca la distanță în autoritățile publice

Conducătorul autorității publice va putea stabili motivat și cu acordul scris al funcționarului public realizarea muncii la domiciliu sau la distanță, începând cu 11 martie curent, data publicării și punerii în aplicare a prevederilor Legii nr. 37 pentru modificarea unor acte normative din 17 februarie 2022, prin care sunt operate modificări și în Legea nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public.

 

Astfel, legea prenotată a fost completată cu un articol ce reglementează munca la domiciliu și munca la distanță și prevede că particularitățile acestui tip de activitate vor putea fi prevăzute în fișa postului, regulamentul intern sau în alt act administrativ al conducătorului autorității publice.


Detalii

09
07 2020
2625

Funcționarii publici: noi drepturi și obligații

Funcționarii fiscali vor intra în sfera de aplicare a Legii nr.158  cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public. În ședința Guvernului din 8 iulie a fost aprobat proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative.
 
Documentul prevede că din competența Executivului în cea a Cancelariei de Stat vor fi transmise elaborarea, promovarea, coordonarea, monitorizarea și evaluarea implementării politicii statului și a procedurilor de personal în domeniul funcției publice și al funcționarilor publici ce ține de competența Cancelariei de Stat.
Detalii
08
10 2018
1897

Nomenclatorul funcţiilor publice cu statut special din cadrul SFS, publicat

Nomenclatorul funcţiilor publice cu statut special din cadrul Serviciului Fiscal de Stat şi al gradelor speciale corespunzătoare acestora a fost publicat în Monitorul Oficial din 5 octombrie curent.

Astfel, începând cu 1 octombrie 2018, în cadrul SFS ca urmare instituirii, prin Legea nr.178 din 27.07.2018, a normelor ce se referă la statutul juridic al funcționarului fiscal cu statul special, vor activa persoane cu următoarele grade speciale:
Detalii
14
08 2017
1238

Secretul de stat are cost

Membrii Plenului Consiliului Concurenţei vor beneficia de spor pentru acces la secretul de stat, în valoare de 20% din salariul lunar. Actuamente, sporul pentru această categorie de angajați este de 10% din salariu.
Detalii