23
02 2021
1088

Dezvoltarea profesională a funcționarilor publici în anul 2021

În Monitorul Oficial din 19 februarie curent a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 17 din 12 februarie curent cu privire la comanda de stat privind dezvoltarea profesională a funcționarilor publici în anul 2021.
 
Astfel, funcționarii publici vor fi instruiți în următoarele domenii:
 
  • Integrarea profesională în funcția publică
  • Management și leadership
  • Managementul crizei și gestionarea riscurilor

  • Detalii
06
11 2020
2647

Premiile pentru anul 2019 ar putea fi achitate funcționarilor publici în luna decembrie 2020

Personalul din unitățile bugetare ar putea beneficia de un premiu anual pentru rezultatele activității desfășurate în anul 2019, proporțional timpului efectiv lucrat în anul respectiv. Cuantumul premiilor anuale pentru fiecare salariat va fi fixat în actul administrativ al conducătorului unității bugetare sau al autorității publice respective și nu poate fi acordat salariaților care au desfășurat o activitate profesională ineficientă sau necorespunzătoare ori au fost sancționați disciplinar în cursul anului. Pentru conducătorii unităților bugetare mărimea premiului va fi stabilită de către organul ierarhic superior, dar nu  poate depăși 50% din salariul de bază.

Detalii
23
06 2020
359

Funcționarilor publici, cu dedicație

Stimați funcționari publici,

P.P. „Monitorul fiscal FISC.md” Vă adresează cele mai calde urări de sănătate, bunăstare, prosperitate. Vă dorim realizări frumoase, pace și liniște în casele DVS, răbdare și abnegație pentru a vă continua munca importantă pe care o faceți pentru societate.

 

Să acţionați și în continuare cu dedicație, obiectivitate, fidelitate și profesionalism, pentru  îndeplinirea misiunii voastre de a proteja interesele cetățenilor Republicii Moldova !


Detalii
20
05 2020
1701

Indemnizația unică acordată persoanelor infectate, neimpozabilă

Indemnizația unică acordată persoanelor infectate cu COVID-19 la locul de muncă va fi scutită de impozitul pe venit, contribuția de asigurări sociale de stat obligatorii, contribuția individuală de asigurări sociale de stat obligatorii și primele de asigurări obligatorii de asistență medicală.

Cancelaria de Stat propune pentru consultări publice proiectul de lege cu privire la instituirea unor măsuri pe perioada stării de urgență de sănătate publică. Potrivit documentului, angajații infectați cu COVID-19, din cadrul Agenției Naționale de Sănătate Publică, instituțiilor/ subdiviziunilor medicale ale Ministerului Afacerilor Interne, Ministerul Apărării, Administrației Naționale a Penitenciarelor, instituțiilor medico-sanitare publice spitalicești, de asistență medicală urgentă prespitalicească și de asistență medicală primară,
Detalii
14
04 2020
922

Expedierea petiţionarului a unui răspuns în altă limbă decât cea solicitată

Poate fi întocmit proces-verbal contravenţional unui funcţionar public care, examinând o petiție, a expediat răspunsul în limba română, însă petiționarul a solicitat ca răspunsul să fie întocmit în limba rusă?

Conform art. 351 din Codul contravenţional (CC),nerespectarea de către funcţionarii autorităţilor publice a Legii cu privire la funcţionarea limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Moldova se sancţionează cu amendă de la 6 la 12 unităţi convenţionale, cu sau fără privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.
Detalii
09
03 2020
881

ANI: depunerea declarațiilor de avere și interese personale continuă

Subiecții declarării averii și intereselor personale sunt obligați să depună declarațiile până la data de 31 martie, reamintește Agenția Națională de Integritate.

Potrivit art. 3 al Legii nr. 133/2016, lista subiecților declarării include:
• persoanele care deţin funcţiile de demnitate publică prevăzute în anexa la Legea nr. 199 din 16 iulie 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică;
Detalii
21
01 2020
1289

Dezvoltarea profesională a funcționarilor publici 2020

În scopul sporirii performanţei autorităţilor prin dezvoltarea capacităţilor profesionale ale funcţionarilor publici, pe parcursul anului 2020 urmează a fi instruiți 1060 dintre aceștia. În Monitorul Oficial din 17 ianuarie 2020 a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 18 din 15 ianuarie curent cu privire la comanda de stat privind dezvoltarea profesională a funcționarilor publici în anul 2020.

Astfel, comanda de stat prevede 13 cursuri de instruire ce țin de integrarea profesională în funcția publică, managementul organizațional, etica și integritatea profesională în sectorul public, eficientizarea activității profesionale în administrația publică, recrutarea și selectarea personalului, leadership-ul, elaborarea și coordonarea proiectelor de acte normative,
Detalii
05
11 2019
545

Optimizarea procedurilor conexe procesului de recrutare a funcționarilor publici

Termenul de eliberare a certificatului de integritate ar putea fi redus de la 15 la 10 zile, iar a informațiilor referitoare la lipsa sau existența factorilor de risc care pot aduce atingere ordinii de drept, securității statului și ordinii publice – de la 30 la 10 zile. Cancelaria de Stat a propus spre consultări publice proiectul hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative.

Elaborarea proiectului a fost determinată de necesitatea optimizării procedurilor conexe procesului de recrutare a funcționarilor publici prin reducerea termenelor de eliberare a actelor ce certifică situația privind aspectele de integritate ale persoanelor care candidează la funcțiile publice.
Detalii
30
09 2019
762

Delegarea funcționarilor publici în străinătate, debirocratizată

Delegarea în străinătate a funcționarilor publici se va efectua doar în baza actului administrativ al conducătorului autorității/instituției publice respective, fără a mai fi necesară coordonarea prealabilă cu secretarul general al Guvernului, cum era anterior.

În Monitorul Oficial din 27 septembrie curent a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 456 din 25 septembrie 2019 pentru modificarea Regulamentului cu privire la delegarea salariaților entităților din Republica Moldova.

Hotărârea mai prevede că informația privind vizitele oficiale și deplasările de serviciu în străinătate, inclusiv devizul și sursa de finanțare a cheltuielilor,
Detalii
26
06 2019
1010

Secretarii de stat vor deveni demnitari publici

Funcțiile de secretar general al Guvernului, secretar de stat, șef și șef adjunct al oficiului teritorial al Cancelariei de Stat vor fi modificate din funcții publice în funcții de demnitate publică, iar funcția de secretar general de stat va fi substituită cu cea de secretar general al ministerului.

În acest sens, la 24 iunie curent, Guvernul a aprobat avizul la un proiect de lege pentru modificarea unor acte legislative.
Potrivit proiectului, secretarul de stat va fi numit în funcție și demis de către Guvern, la propunerea ministrului, și va fi abilitat cu sarcina de asistență a ministrului în activitatea de conducere a ministerului în procesul de realizare a programului de guvernare. Numărul secretarilor de stat, la fel, este stabilit de Guvern, la propunerea ministrului, în funcție de domeniile de activitate ale ministerului.
Detalii