05
11 2019
200

Optimizarea procedurilor conexe procesului de recrutare a funcționarilor publici

Termenul de eliberare a certificatului de integritate ar putea fi redus de la 15 la 10 zile, iar a informațiilor referitoare la lipsa sau existența factorilor de risc care pot aduce atingere ordinii de drept, securității statului și ordinii publice – de la 30 la 10 zile. Cancelaria de Stat a propus spre consultări publice proiectul hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative.

Elaborarea proiectului a fost determinată de necesitatea optimizării procedurilor conexe procesului de recrutare a funcționarilor publici prin reducerea termenelor de eliberare a actelor ce certifică situația privind aspectele de integritate ale persoanelor care candidează la funcțiile publice.
Detalii
30
09 2019
273

Delegarea funcționarilor publici în străinătate, debirocratizată

Delegarea în străinătate a funcționarilor publici se va efectua doar în baza actului administrativ al conducătorului autorității/instituției publice respective, fără a mai fi necesară coordonarea prealabilă cu secretarul general al Guvernului, cum era anterior.

În Monitorul Oficial din 27 septembrie curent a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 456 din 25 septembrie 2019 pentru modificarea Regulamentului cu privire la delegarea salariaților entităților din Republica Moldova.

Hotărârea mai prevede că informația privind vizitele oficiale și deplasările de serviciu în străinătate, inclusiv devizul și sursa de finanțare a cheltuielilor,
Detalii
26
06 2019
390

Secretarii de stat vor deveni demnitari publici

Funcțiile de secretar general al Guvernului, secretar de stat, șef și șef adjunct al oficiului teritorial al Cancelariei de Stat vor fi modificate din funcții publice în funcții de demnitate publică, iar funcția de secretar general de stat va fi substituită cu cea de secretar general al ministerului.

În acest sens, la 24 iunie curent, Guvernul a aprobat avizul la un proiect de lege pentru modificarea unor acte legislative.
Potrivit proiectului, secretarul de stat va fi numit în funcție și demis de către Guvern, la propunerea ministrului, și va fi abilitat cu sarcina de asistență a ministrului în activitatea de conducere a ministerului în procesul de realizare a programului de guvernare. Numărul secretarilor de stat, la fel, este stabilit de Guvern, la propunerea ministrului, în funcție de domeniile de activitate ale ministerului.
Detalii
25
01 2019
2357

Ministerul Finanțelor: plata premiului anual pentru rezultatele activității în anul 2018

Premiul anual pentru rezultatele activității din anul 2018 se va acorda angajaților care au beneficiat de premii anuale până la intrarea în vigoare a Legii privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, conform explicațiilor oferite de Ministerului Finanțelor.

Astfel, de premiu anual pentru rezultatele activității în anul 2018, proporțional timpului efectiv lucrat, pot beneficia:
angajații din unitățile bugetare care, până la 1 decembrie 2018, erau salarizați în baza Rețelei tarifare unice
Detalii
29
11 2018
447

Excepție la utilizarea semnăturii electronice

Prin derogare de la art. 11 al Legii privind semnătura electronică și documentul electronic, semnarea documentelor electronice ce conțin informație atribuită la secret de stat (din cadrul Serviciului de Informații și Securitate, Centrului Național Anticorupție și Ministerului Afacerilor Interne) se va admite cu semnătură electronică avansată necalificată. Dreptul va fi oferit persoanelor ale căror identitate și calitate este protejată și doar pentru circulația electronică a documentelor din cadrul instituțiilor.

Guvernul a avizat pozitiv o inițiativă legislativă în acest sens.
Detalii
02
07 2018
1040

Funcționarii publici cu statut special vor înregistra la fisc contractele de închiriere a locuinței

Funcționarii publici cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne vor primi o compensație bănească pentru închirierea spaţiului locativ în cuantumul prevăzut de contractul de închiriere a locuinței, dar care nu va depăși salariul de funcţie al acestora.

Regulamentul cu privire la modul de achitare a compensației a fost aprobat de Guvern în ședința din 29 iunie curent.
Detalii
23
06 2018
494

Funcţionarului public, cu recunoştinţă

Astăzi, 23 iunie, este marcată sărbătoarea profesională ‒ Ziua Funcționarului Public.

Cunoaştem că în ţara noastră există un corp de funcționari publici bine instruiţi, competenţi, oneşti, responsabili care, fiind în serviciul poporului, depun efort pentru ca toate procesele în stat să decurgă firesc, clar și transparent – acestea sunt cele mai înalte criterii de performanţă ale unui funcţionar public, care le apreciază cetăţenii şi care dispun de abilități şi formare profesională necesare pentru realizarea angajamentelor asumate.
Detalii
21
06 2018
1217

Prima Casă: compensații pentru angajații din sectorul public

Cabinetul de miniștri a susținut în ședința de ieri Regulamentul privind modul de acordare din bugetul de stat a compensațiilor pentru angajații din sectorul public participanți în cadrul Programului de stat „Prima casă”.

Potrivit ministrului Finanțelor, Octavian Armașu, scopul documentul constă în acordarea unui suport financiar familiilor angajaţilor din sistemul bugetar în obţinerea primei locuinţe prin facilitarea accesului la credite ipotecare, crearea condiţiilor optime pentru creşterea termenului de scadenţă a creditelor ipotecare, reducerea migraţiei în rândul tinerilor și creşterea ratei de angajări oficiale în autorităţi publice.
Detalii
03
05 2018
478

Unii funcționari vor avea dreptul la grevă, alții nu

Funcționarii publici de conducere de nivel superior și funcționarii publici de conducere din cadrul Parlamentului, Cancelariei de Stat și Preşedinţiei nu vor putea participa la greve.
Hotărârea Guvernului prin care au fost operate modificări în Nomenclatorul unităţilor, sectoarelor şi serviciilor, ale căror salariaţi nu pot participa la grevă, a fost publicat în Monitorul Oficial din 27 aprilie 2018.

De asemenea, documentul prevede că din organizaţiile de asigurare a ordinii publice, a ordinii de drept şi a securităţii statului, vor fi privaţi de dreptul de participare la grevă doar angajaţii de competenţele funcţionale ale cărora ţine asigurarea ordinii publice,
Detalii
23
04 2018
375

Sistemul public de asigurări sociale are la bază principiul egalităţii

Guvernul nu a susținut inițiativa legislativă elaborată de un grup de deputați, prin care se propune, prin derogare de la Legea privind sistemul public de asigurări sociale, nerambursarea contribuțiilor individuale de asigurări sociale reținute și virate în plus, aferente indemnizațiilor lunare achitate membrilor organelor de conducere ale întreprinderilor de stat, ale societăților pe acțiuni din rândul persoanelor cu demnitate publică și funcționarilor publici.

Autorii inițiativei consideră că aceste persoane își desfășoară activitatea, de regulă, în timpul orelor de muncă și care corespunde unor atribuții de serviciu,
Detalii