11
01 2019
1022

Regulamentul privind funcționarea posturilor fiscale

La solicitarea contribuabililor, oferim textul integral al Ordinului Serviciului Fiscal de Stat nr.665 din 12 decembrie 2018 Cu privire la aprobarea Regulamentului privind funcționarea posturilor fiscale.

Amintim că Ordinul a fost publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și a intrat în vigoare pe data de 22 decembrie 2018.

Regulamentul privind funcționarea posturilor fiscale poate fi descărcat aici.
09
06 2016
632

Guvernul propune modificarea cadrului legal privind modul de organizare şi funcţionare a autorităţilor administraţiei publice locale

Cabinetul de miniştri a aprobat proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, care îşi propune să asigure respectarea principiului autonomiei locale în conformitate cu elementele fundamentale stabilite în Carta Europeană a Autonomiei locale, la care ţara noastră este parte.
Detalii
08
06 2016
681

Mai multe antrepozite vamale să-și piardă autorizația de funcționare

Serviciul Vamal a finalizat cea de-a doua etapă a evaluării activității antrepozitelor vamale care a inclus informații detaliate privind infrastructura și capacitatea de stocare a acestora, funcționalitatea tehnicii de control, respectarea normelor de securitate, precum și destinația finală a tuturor categoriilor de mărfuri plasate.
Detalii
03
08 2015
789

IFS mun. Chișinău intensifică activitatea funcționarului fiscal în sectorul de administrare fiscală

Inspectoratul Fiscal de Stat pe mun. Chișinău, în scopul eficientizării administrării fiscale și ridicării gradului de conformare fiscală benevolă, prin popularizarea legislației fiscale cu acordarea de asistență contribuabililor la locul de activitate, bazat pe un proces educațional, având menirea reformării comportamentului individual al fiecăruia în parte, a continuat activitatea funcționarului fiscal în sectorul de administrare fiscală, înregistrând succese în acest sens.
Detalii
19
03 2015
979

Președintele BEM a demisionat din funcţie

Banca de Economii a rămas fără președinte. Viorel Bîrcă, președintele interimar al Comitetului de Conducere al Băncii de Economii și-a dat demisia. Motivele plecării nu au fost anunțate. Potrivit reprezentanților Băncii, acesta a plecat din propria inițiativă.
Detalii
04
03 2015
1045

Proiect de Hotărîre Guvern „Cu privire la organizarea şi funcţionarea pieţelor"

Prezentul proiect de Hotărîre de Guvern este elaborat în vedera executării prevederilor art. 12 al Legii nr. 231 din 23 septembrie 2010 cu privire la comerţul interior cu modificările şi completările ulterioare.

În acest context, reliefăm că, prin Legea nr. 321 din 23 decembrie 2013, în vigoare din 07 august 2014, au fost operate amendamente la Legea nr. 231 din 23 septembrie 2010 cu privire la comerţul interior, iar Guvernul, este împuternicit să aducă actele sale în vigoare în concordanţă cu prezentele reglementări.
Detalii