09
07 2020
2565

Funcționarii publici: noi drepturi și obligații

Funcționarii fiscali vor intra în sfera de aplicare a Legii nr.158  cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public. În ședința Guvernului din 8 iulie a fost aprobat proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative.
 
Documentul prevede că din competența Executivului în cea a Cancelariei de Stat vor fi transmise elaborarea, promovarea, coordonarea, monitorizarea și evaluarea implementării politicii statului și a procedurilor de personal în domeniul funcției publice și al funcționarilor publici ce ține de competența Cancelariei de Stat.
Detalii
14
06 2018
1530

Sporuri lunare pentru eficiență în serviciu

Funcţionarii publici, inclusiv cei cu statut special din cadrul Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor, vor beneficia de un spor lunar pentru eficienţă în serviciu în mărime de până la 1,5 salarii de funcţie.

Ministerul Finanțelor propune spre consultare un proiect de hotărâre de Guvern în sensul implementării Strategiei privind reforma administrației publice pentru anii 2016-2020, care a fost elaborat întru aducerea în concordanță a unor hotărâri cu prevederile unor acte legislative ce au servit drept temei de modificare a cadrului legal în domeniul salarizării în sectorul bugetar, transmis în competența Ministerului Finanțelor.
Detalii
16
05 2018
3909

Angajații din sistemul bugetar, susținuți în Programul „Prima Casă”

Regulamentul ce stabilește modul de acordare din bugetul de stat a compensațiilor pentru angajații din sectorul public doritori să participe în Programul de Stat „Prima Casă” este propus spre consultare publică de Ministerul Finanțelor.

Regulamentul conţine formula de calcul a compensațiilor oferite reieșind din costul maximal al unei locuințe de 500 mii lei, cu rambursarea a 50% din cost pe parcursul a 25 ani și menținerea formulei respective indiferent de termenul contractual.
Detalii
25
08 2017
2653

Prezentarea declarațiilor de avere cu semnătura electronică, oferită gratuit

Subiecții declarării averii și intereselor personale din cadrul organizațiilor și instituțiilor publice vor prezenta declarațiile online , utilizând în acest scop semnătura electronică avansată calificată. O prevedere în acest sens se desprinde din hotărârea privind implementarea Legii declarării averii și intereselor personale, aprobată de Guvern în cadrul şedinţei din 23 august curent. În decizie este prevăzut modul de repartizare a semnăturii electronice avansate calificate subiecților declarării averii și intereselor persoanele.
Detalii
31
07 2017
2986

Plăţi stimulatorii pentru funcționarii publici

Cancelaria de Stat a expus pentru consultări publice un proiect privind modificarea și completarea unor decizii ale Executivului, în vederea asigurării traducerii în fapt a Art.II din Legea nr.297 pentru modificarea unor acte legislative. Scopul proiectului este sporirea motivării funcționarilor publici pentru obținerea unor rezultate optime în muncă la nivel de autoritate publică (subdiviziune), care va fi atinsă prin acordarea diferențiată a plăților de stimulare.
Detalii
28
10 2016
1321

Cancelaria de Stat va fi reformată

Executivul a aprobat modificarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea, structura şi efectivului-limită ale Cancelariei de Stat. Prin acest proiect se urmărește optimizarea structurii Cancelariei de Stat a Republicii Moldova în calitate de ”Centru al Guvernului”, precum și consolidarea principalelor funcţii și sarcini ale acesteia, în conformitate cu Strategia privind reforma administrației publice pentru anii 2016-2020.
Detalii