01
08 2019
235

Procedura de vămuire la domiciliu - măsură de facilitare a comerțului legitim

Serviciul Vamal anunță despre dezvoltarea și implementarea procedurii de vămuire la domiciliu (PVD).

Procedura de vămuire la domiciliu permite ca plasarea mărfurilor sub un regim vamal să se desfășoare la sediul agentului economic sau în alte locuri desemnate sau aprobate de organul vamal, prin depunerea declarației vamale și a actelor necesare vămuirii doar în format electronic.
Detalii
05
01 2018
965

Sporul la salariu pentru accesul la secretul de stat va fi stabilit de Guvern

Proiectul de lege ”Pentru modificarea şi completarea unor acte legislative” este propus pentru consultări publice de Cancelaria de stat şi are drept scop modificarea prevederilor unor legi pentru eleminarea unor ambiguităţi în ceea ce priveşte funcţionalitatea sistemului administraţiei publice, susţin autorii proiectului.
Detalii
20
11 2017
1862

Funcţionar, obligat să compenseze prejudiciul cauzat agentului economic

La 29 martie 2016 SRL „A…ii” s-a adresat cu o cerere către Centrul raional de sănătate publică Cahul privind eliberarea autorizaţiei sanitare de funcţionare a poligonului de tir sportiv, amplasat în spaţiul clădirii Liceului Teoretic „Mihai Eminescu”, or. Cahul. Secretarul Centrului de sănătate publică raional Cahul a refuzat să înregistreze cererea, făcând referire la indicaţia verbală primită de la medicul-şef adjunct şi i-а propus solicitantului să se adreseze direct medicului-şef adjunct, ceea ce a şi făcut agentul economic.
Detalii
19
08 2017
1666

2. (29.1.7.88) Care este modul de reţinere la sursa de plată a impozitului pe venit din veniturile aferente salariului achitat de către angajator?

Conform art.4 din Legea salarizării nr.847 din 14.02.2002, salariul include salariul de bază (salariul tarifar, salariul funcţiei), salariul suplimentar (adaosurile şi sporurile la salariul de bază) şi alte plăţi de stimulare şi compensare.

Salariul de bază se stabileşte sub formă de salarii tarifare pentru muncitori şi salarii ale funcţiei pentru funcţionari, specialişti şi conducători pentru munca executată în conformitate cu normele de muncă stabilite potrivit calificării, gradului de pregătire profesională şi competenţei salariatului, calităţii, gradului de răspundere pe care îl implică lucrările executate şi complexităţii lor.
Detalii
06
02 2017
3177

Spor pentru funcționari

Funcționarii vor primi spor pentru participarea în proiecte de dezvoltare în domeniul de competență în cadrul autorității în care este angajat.

Legea ce se referă la modificarea unor aspecte de salarizarea funcționarilor publici a fost publicată în Monitorul Oficial Nr.30-39 din 03.02.2017.
Detalii
07
07 2016
1648

Mai mulți funcționari vor putea beneficia de locuințe de serviciu

Guvernul a extins miercuri, 6 iulie, lista categoriilor de funcționari care pot beneficia de locuințe de serviciu.

Astfel locunțe de la stat vor primi deputații în Parlament, miniștrii și viceminiștrii, personalul didactic angajat în instituţii de învăţămînt publice, absolvenţii studiilor postuniversitare de rezidenţiat şi ai învăţămîntului mediu medical şi farmaceutic
Detalii
09
04 2015
1049

Finalizarea stagiului de instruire a funcționarilor publici debutanți din cadrul Serviciului Fiscal de Stat

De abilitățile și calitatea cunoștințelor angajaților Serviciului Fiscal de Stat, de înaltul lor profesionalism, depinde cât de repede vom reuși să implementăm reformele de modernizare europeană a Fiscului, a declarat astăzi Șeful SFS, Ion Prisăcaru, în cadrul ședinței prilejuită de finalizarea stagiului de instruire a funcționarilor publici debutanți din cadrul autorității fiscale naționale.
Vizualizează 5 fotografii →
18
12 2014
1028

Instruirea funcţionarilor publici în domeniul managementului financiar şi control continuă

Activitatea de instruire sub genericul “Managementul riscurilor. Descrierea proceselor”, a fost desfăşurată în cadrul Ministerului Finanţelor în perioada 15-17 decembrie curent, pentru funcţionarii publici de conducere din cadrul Ministerului Finanţelor, condusă de experţii Ministerului Finanţelor din Olanda, Jan van Tuinen, Academia Naţională de Finanţe şi Economie şi Manfred van Kesteren, Serviciul Central de Audit.
Detalii