15
03 2019
333

Data eliberării facturii fiscale

Poate întreprinderea elibera factura fiscală cu data de 28.02.2019 pentru mărfurile livrate la data de 15.02.2019? Problema este că, la data de 15.02.2019, entitatea nu avea serii si numerele de diapazon a facturilor fiscale. În baza căror acte legislative este posibil acest fapt?

Detalii
05
07 2018
553

Reflectarea în factură a livrărilor producției agricole către arendatori persoane fizice

Livrarea producției agricole către arendatori persoane fizice are loc în baza facturii fiscale și a informației despre beneficiari. Cum se reflectă livrările date în factura respectivă, în anexă la Declarația privind TVA? Ce indicăm în rubrica „Codul fiscal al beneficiarului” în condițiile când beneficiari sunt mai multe persoane fizice?
Detalii
02
05 2018
1230

Exemplarele facturii fiscale

Pentru ce serveşte al treilea exemplar al facturii fiscale? In caz dacă întreprinderea are transport şi transportă producţia sa şi în caz ca nu are, este nevoie de pastrat aceste facturi? În ce caz se comandă facturi în 2 exemplare şi facturi în 3 exemplare?
Detalii
15
03 2018
542

Calcularea tarifelor pentru energia electrică: metodologii noi

În următorii cinci ani se vor aplica noile Metodologiide calculare, aprobare și aplicare a tarifelor pentru serviciul de distribuție a energiei electrice şi cea de calculare, aprobare și aplicare a prețurilor reglementate pentru furnizarea energiei electrice de către furnizorul de ultimă opțiune și furnizorul serviciului universal. Actele au fost publicate de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică în Monitorul Oficial de vineri, 9 martie 2018.

Aceastea au fost aprobate în scopul funcţionării eficiente a pieţei energiei electrice şi pentru desfăşurarea activităţilor reglementate din sectorul electroenergetic în condiţii de accesibilitate, fiabilitate, continuitate şi transparenţă, precum şi pentru asigurarea alimentării la costuri minime a consumatorilor cu energie electrică.
Detalii
02
03 2018
472

8. (28.15.31) Care este modul de eliberare a facturilor fiscale la livrarea energiei electrice de către întreprinderea producătoare şi reţelele de distribuţie?

Potrivit prevederilor art.1171 alin.(2) din Codul fiscal, la efectuarea livrărilor regulate de mărfuri, servicii (energie electrică, termică, apă, gaz etc.) pe parcursul unei perioade, furnizorii eliberează factura fiscală pentru perioada în care a fost efectuată livrarea, odată cu prezentarea către cumpărător a contului.
Detalii
26
01 2018
413

TVA aferent avansului la prestarea serviciilor rezidentului ZEL

Compania plătitoare de TVA primește un avans pentru prestarea serviciilor de marketing de la o alta companie plătitoare de TVA, însa transferul se efectuează în baza contractului de cesiune cu o companie care este rezident a ZEL (serviciilor vor fi prestate rezidentului ZEL). Apare obligația calculării şi achitării a TVA-lui în cazul dat?
Detalii
19
01 2018
2296

Comanda on-line a formularelor tipizate, disponibilă 24/24

Stimați contribuabili, vă aducem la cunoștință că Î.S. „Fiscservinform” asigură tipărirea și livrarea la oficiu a hârtiei prevăzute cu însemne de protecție utilizată la imprimarea facturilor fiscale și a formularelor tipizate de documente primare cu regim special.
Detalii